Řeka Chobé

Žirafa

Kemp Ihaha - co se nesmí

Řeka Chobé

Motýl

Prase bradavičnaté

Varan

Slůně v Chobé

Národní park Chobé

Buvol

Pavián

Kulička

Kudu

Stopy na cestě

Orel jasnohlasý