Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Poslední řádná valná hromada spolku Neposedíme z. s. s volbou členů orgánů spolku se konala 2. 4. 2016 v sídle spolku. Zápis, včetně všech příloh, je uložen v sídle spolku, kde je k nahlédnutí.

 

Výbor

Výbor spolku pracuje v tomto složení:

Ing. Roman Folvarský - předseda spolku

M.A. Klára Folvarská - členka výboru

Mgr. Kateřina Rose - členka výboru

 

Předseda

Předsedou spolku je Ing. Roman Folvarský. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná navenek za spolek.