Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zdroj: www.novinky.cz, 5.11.2016

Na Den otevřených dveří v Základní a Praktická škole v Rychnově nad Kněžnou jsou vyhrazeny dva termíny - 16. listopadu 2016 a 13. ledna 2017 v čase od 8 do 14:30 hodin.

K prohlídce pozvou tři pracoviště: Kolowratská 485 - Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1388, Rychnov nad Kněžnou a Kvasiny 340.

Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 typově odpovídá základní škole praktické. V budově se nachází 5 tříd, počítačová učebna s připojením na internet, interaktivní tabule a dataprojektory v každé třídě, tělocvična, dřevodílna, cvičná kuchyňka, pracovní dílna, družina. Do školy dochází klinický logoped. Budova se nachází ve středu města, je jednoposchoďová, přízemí je bezbariérové, součástí je i menší bezprašný dvůr a školní zahrada. Všichni se stravují v městské školní jídelně, kam společně docházejí.

Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Českých bratří 1388 odpovídá základní škole speciální a střední praktické škole jednoleté a dvouleté. V budově je 6 učeben, cvičná kuchyňka, menší tělocvična, rehabilitační místnost, snoezelen, relaxační místnost, keramická dílna, nové sociální zařízení, zázemí u každé učebny. Škola pracuje s moderní IT technikou, interaktivními tabulemi, dataprojektory, počítače jsou ve všech učebnách. Budova je jednoposchoďová, bezbariérová, každá třída má část pro výuku i pro relaxaci. Součástí objektu je rehabilitační pracoviště REHA, kde se o děti starají odborní rehabilitační pracovníci. Do školy dochází klinický logoped. Obědy jsou donášeny z vedlejší MŠ. Celá škola je obklopena rozsáhlou a krásnou zahradou.

Pracoviště Kvasiny 340 odpovídá základní škole speciální a střední praktické škole. Školní učebna je součástí nového moderního ústavu sociální péče pro mládež. Žáci využívají hernu, tělocvičnu, hudební a výtvarnou dílnu, počítače, zahradu. Děti a studenti se stravují přímo v budově. Je zde jedna třída základní školy speciální spojena se třídou střední školy.

Zdroj: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou/5319-40974-zakladni-a-prakticka-skola-v-rychnove-nad-kneznou-porada-den-otevrenych-dveri-.html


ZŠ a PrŠ Kolowratská Rychnov nad Kněžnou
ZŠ a PrŠ Kolowratská Rychnov nad Kněžnou


Foto: Martin Fletcher, https://www.novinky.cz/vase-zpravy/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou/5319-40974-zakladni-a-prakticka-skola-v-rychnove-nad-kneznou-porada-den-otevrenych-dveri-.html

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727