Přístupnost památek (NPÚ)

Krakovec, zřícenina hradu (KP)

Zřícenina hradu Krakovec je jen částečně bezbariérovou památkou. S ohledem na velikost této v nejčistší podobě dochované architektury z dílny dvorské huti Václava IV. stojí za návštěvu, i když se návštěvníci na vozíku nedostanou do všech zpřístupněných prostor. Návštěva hradu vyžaduje zkušenější vozíčkáře se sportovními vozíky. Pokud hrad navštíví společně s asistencí, mohou vidět i jeho méně dostupné části. Prohlídka je volná, bez průvodce. Na požádání podá kastelán výklad.

Krásné Březno, zámek s kostelem sv. Floriána (KP, NKP)

Zámek s kostelem sv. Floriána v Krásném Březně nejsou prozatím bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost dostat se do krajinářského parku a prohlédnout si exteriéry zámku i kostela. Zámek Krásné Březno je nepřístupný z důvodu rekonstrukce. Kostel sv. Floriána, také před rekonstrukcí, je přístupný pouze před mší, která se v něm slouží každou sobotu v 16 hodin nebo v rámci slavností Evropského dědictví a Dnů památek.

Krásný dvůr, zámek a park (NKP)

Zámek Krásný dvůr není bezbariérovou památkou. Jsou-li vozíčkáři s asistencí, mají možnost navštívit anglický krajinářský park, jeden z nejstarších a největších v Čechách, rozložený jihozápadně od zámku. Hlavní bariérou prohlídky místností prvního patra zámku jsou schodiště a schody.

Kratochvíle, zámek (NKP)

Zámek Kratochvíle je pouze částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlédnout si uzavřenou zahradu letohrádku Viléma z Rožmberka a přízemí zámku. Bariérou prohlídky místností prvního patra letohrádku jsou schody. V přízemí i v prvním patře jsou mezi místnostmi zvýšené prahy.

Křivoklát, hrad (NKP)

Hrad Křivoklát je jen z malé zčásti bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se s pomocí asistence dostanou pouze na dolní hradní nádvoří hradu. Zde se během návštěvnické sezóny konají veškeré kulturní akce, otevřené i pro vozíčkáře. Na nádvoří jsou rozmístěny lavičky. Schází bezbariérově upravený přístřešek v případě náhlého deště. Samotný vnitřní hrad a jeho prohlídkové trasy zůstávají pro vozíčkáře nedostupné. Hlavními bariérami jsou kromě hrubého terénu úzké a strmé čtyřramenné schodiště a schody mezi prvním a druhým patrem Královnina křídla. Proto správa hradu zpřístupnila Křivoklát jiné skupině návštěvníků s handicapy, návštěvníkům s poruchami zraku, pro které byla vytvořena samostatná prohlídková trasa.

Kroměříž, zámek a zahrady (UNESCO, NKP)

Zámek Kroměříž není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout nádvoří zámku s budovou, Podzámeckou zahradu se zahradními stavbami a Květnou zahradu s manýristickou rotundou. Bariérou prohlídky reprezentačních a obytných místností prvního a druhého patra zámku a suterénu se salou terrenou jsou kamenná schodiště a schody. V rámci mezinárodního projektu obnovy Kroměřížského zámku a zahrad se plánuje umístění hydraulického výtahu do schodišťové šachty bočního schodiště zámku, aby byl bezbariérově přístupný i pro návštěvníky na vozíku. Správa zámku se nebrání použití schodolezů, pokud si je návštěvníci na vozíku přivezou. Veškeré informace o městu Kroměříž z hlediska potřeb a požadavků vozíčkářů přináší komentovaná mapa Kroměříž bez bariér (Sehnalová, O. - Knapková, J. 2007: Kroměříž bez bariér. Zdravé město Kroměříž. Kroměříž).