Přístupnost památek (NPÚ)

Kuks - Betlém v Novém lese, komponovaná krajina (NKP)

Zanedbaný a neudržovaný areál Nového lesa není pro vozíčkáře dostupný. Hlavní bariérou je značně nerovný svažitý terén a kamenitý povrch pěšin areálu Nového lesa.

Kuks, hospital (NKP)

Hospital v Kuksu je z větší části bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout barokní zahradu a exteriéry hospitalu s kostelem Nejsvětější Trojice. Kolem východního křídla hospitalu lze s asistencí sjet na terasu před kostelem Nejsvětější Trojice. Kolem terasy jsou umístěny alegorie Neřestí a Ctností, na terase osm alegorických soch Blahoslavenství, originály M. B. Brauna. Dvě ze tří expozic hospitalu Kuks jsou bezbariérově přístupné. Pro vozíčkáře nedostupná zůstává rodinná hrobka hraběte Šporka. Bariérou jsou schodiště, jak z terasy před kostelem, tak od lázní Kuks a jednotlivé schody v přístupové chodbě do hrobky.

Kunětická hora, zřícenina hradu (NKP)

Hrad Kunětická hora je jen z malé části bezbariérovou památkou. Vyžaduje zkušenějšího vozíčkáře, turisty s pevnějšími terénními vozíky.

Kunštát, zámek (NKP)

Zámek Kunštát není bezbariérově přístupná památka. Návštěvníci na vozíku si mohou prohlédnout zahradu s parkem, čestný dvůr a exteriéry zámecké budovy. Hlavní bariérou vstupu návštěvníků na vozíku do místností prvního a druhého patra jižního křídla jsou schody a schodiště.

Kynžvart, zámek (NKP)

Zámek Kynžvart je bezbariérově přístupná památka. I když se hlavní prohlídková trasa reprezentačními místnostmi nachází v prvním patře, návštěvníci na vozíku se na prohlídku dostávají pomocí výtahu. Ten je umístěn v jižním křídle, poblíž toalet, a lze ho použít v doprovodu průvodce.

Landštejn, zřícenina hradu (NKP)

Zřícenina hradu Landštejn je částečně bezbariérově přístupná památka. Jsou-li vozíčkáři s asistencí, dostanou se na polygonální nádvoří vnitřního hradu, na kterém se během letní sezóny konají kulturní akce, a do prostoru horního a dolního parkanu. Hlavní bariérou přístupu do interiérů hradu, paláce, kaple, sklepení a obytné a obranné věže jsou schodiště a schody.