Evropskou cenu za lepší zpřístupnění měst lidem se zdravotním postižením Access City 2012 získalo rakouské město Salcburk. Evropská komise ocenila jeho dlouholetou angažovanost, korektní přístup a vynikající výsledky ve zlepšování přístupnosti, čehož se mu podařilo dosáhnout za přímé účasti lidí se zdravotním postižením.

Město Salcburk – a zejména jeho historické Staré Město – je jedno z nejkrásnějších měst, což v neposlední řadě dokládá i jeho jmenování světovým kulturním dědictvím, které mu propůjčila v roce 1997 mezinárodní organizace UNESCO. Staré Město je z architektonického hlediska skutečnou pokladnicí.

Jsou zde zastoupeny všechny stavební slohy, a kdo se vydá na procházku jeho romantickými křivolakými uličkami – k nejznámějším patří Getreidegasse (Obilná), Judengasse (Židovská), Goldgasse (Zlatá), Kaigasse (Nábřežní), Linzergasse (Linecká) a Steingasse (Kamenná) – ten se může obdivovat strohým gotickým stavbám z období středověku, prosluněným renesančním palácům a domům, skvostným barokním kostelům a zámkům a stavitelským klenotům z období rokoka a klasicismu.

Nechybějí samozřejmě ani měšťanské stavby z období monarchie. Na malé ploše zde návštěvníci najdou stopy všech historických epoch. Přísná opatření památkářů a péče ze strany salcburského magistrátu mají hlavní zásluhu na tom, že nám tato krása zůstává zachována již po generace.

Parkovišť je dostatek

V historickém centru města je celkem devět parkovišť pro invalidy, vhodná jsou parkoviště na Max Reinhardt Platz a v ulici Hofstallgasse, která je po celé své délce, jež přiléhá k Mnišské hoře, lemována festivalovými budovami, kde jsou umístěny tři scény: Malé festivalové divadlo, Velké festivalové divadlo a Skalní jízdárna. Další parkoviště je u salcburské Rezidence na Residenzplatz, kde bylo původní středověké biskupské sídlo, jež získalo koncem 16. století svou dnešní podobu. Salcburská Rezidence je chloubou raně barokní architektury a její reprezentační prostory – patří sem 11 reprezentačních sálů a soukromých komnat salcburských knížecích arcibiskupů – stejně jako Rezidenční galerie se svou velkolepou sbírkou evropského malířství 16.–19. století jsou každoročně navštěvovány turisty z celého světa.

Dominantou nové budovy salcburské Rezidence je známá a oblíbená zvonkohra sestávající z 35 zvonů, které byly odlity v Antverpách v letech 1688–1689 a v roce 1702 přivezeny arcibiskupem Johannem Ernstem, hrabětem Thunem, do Salcburku. Na Rezidenčním náměstí a v jeho středu se vypíná 15 metrů vysoká barokní kašna slavného italského mistra Tommasa di Garony.

Pro její stavbu byl použit vysoce kvalitní mramor ze salcburské domácí hory, z Untersbergu. Rezidenční kašna je považována za největší a nejimpozantnější barokní dílo tohoto druhu na sever od Alp.

Na každém zmíněném místě je šest parkovacích míst. Parkoviště pro invalidy je v Rakousku značeno značkou Zákaz zastavení s dodatkovou tabulkou s nápisem ausgenommen a znakem vozíčkáře.

Toalety jsou na euroklíč

Další důležitou informací pro vozíčkáře jsou bezbariérové toalety, které jsou v centru čtyři, všechny jsou uzamčené tzv. euroklíčem. Nejbližší od prvních dvou zmíněných parkovišť je z boku Kolegiátního kostela před Univerzitním náměstím. Další dvě jsou na březích řeky Salzach v těsné blízkosti mostu – Staatsbrücke. Čtvrtá toaleta se nachází na konci Mirabellské zahrady za zámkem Mirabell.

Před prohlídkou města je vhodné navštívit turistické a informační centrum Na Mozartově náměstí, kde je k dispozici bezplatný průvodce pro vozíčkáře – Salzburg – barrierefrei erleben, v němž je popis vstupů do jednotlivých objektů, restaurací a dalších zařízení včetně plánu města s vyznačenými parkovišti a toaletami.

Tento průvodce je velmi pěkně a prakticky zpracován v němčině, angličtině, francouzštině a italštině. Pro vozíčkáře je nepříjemné, že vstup do informačního centra má jeden schod.

Nebudu zde popisovat jednotlivé objekty, je jich v centru hodně. Za zmínku stojí uličky v okolí Getriedegasse s Mozartovým rodným domem, kde jsou vystaveny rovněž dětské housle, na které malý Mozart hrál, a dále pak jeho koncertní housle, klavichord a kladívkový klavír.

Každý den v poledne se rozezní zvony všech kostelů včetně zvonkohry; je to nezapomenutelný zážitek.

Po prohlídce historického centra města je možné se vydat přes most Staatsbrücke, ze kterého je pěkný výhled na město, do zahrad u zámku Mirabell. Byly založeny podle návrhů slavného barokního architekta Fischera z Erlachu. Čtyři mramorová sousoší zdobící kašnu s vodotryskem symbolizují čtyři přírodní živly. Z nádherné květinami překypující zahrady je také překrásný pohled na Staré Město, jemuž vévodí salcburská pevnost se zasněženými vrcholky hor v pozadí. Za zmínku ještě stojí část zahrady s barokními soškami trpaslíků a barokní přírodní divadlo, tzv. Heckentheater.

Z Mirabellské zahrady vede pěkná cesta přes lávku Müllnersteg po nábřeží Franze Josefa, kde se pořádají trhy. Pohyb pro vozíčkáře je bez problémů, uličky a náměstí jsou z větší části dlážděné rovnou dlažbou, žádné kočičí hlavy, přechody přes ulice jsou snížené.

Po návštěvě Salcburku by byla škoda nevyjet autem bezplatnou horskou silnicí na horu Gaisberg – 1287 m n. m., která je z města nepřehlédnutelná. Na jejím vrcholu stojí 100 metrů vysoký vysílač. Z centra města se jede po silnici B1 směrem na Neumarkt a za železniční tratí se odbočí na silnici B158 směr Fuchsl a asi po čtyřech kilometrech se odbočí doprava na L108 Gaisberk Landesstraße. Při cestě na vrchol i zpět je třeba jet opatrně, silnici hojně využívají i cyklisté. Na vrcholu je velké kruhové parkoviště. Z vrcholu je nádherný výhled na samo město Salcburk, na Orlí hnízdo v Německu a na Alpy.

Souřadnice parkovišť pro navigace
Gaisberg: 47°48‘11.066“N 13°6‘37.188“E
Hofstallgasse 47°47‘55.642“N, 13°2‘29.579“E
Max Reinhardt Platz 47°47’53.908“N, 13°2’34.260“E
Residenzplatz 47°47’52.367“N, 13°2’50.278“E

Jindřich Jonák

Zdroj: www.muzes.cz