Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Ještě do konce září můžete navštívit výstavu fotografií známého rozhlasového moderátora Vladimíra Kroce v Roztokách u Prahy. Zahájení výstavy nazvané Jižní Afrikou (s) Křížem krážem aneb na kolečkovém křesle ke Střelkovému mysu už nestihnete, ale fotografie vám napoví, jak se cestuje Jižní Afrikou na vozíku.

A co k výstavě dodává sám autor?

S Jirkou Křížem se známe z Centra Paraple. Zjistili jsme, že kromě stejného dne narození (on je o čtyři roky mladší…) máme společné mnohé další. Třeba zálibu v cestování. A také to, že jsme část dětství strávili s rodiči v Indii. Ta měla být původně cílem naší společné cesty. Ukázalo se ale, že pro vozíčkáře to není úplně vhodná destinace. A tak jsme spolu s kamarádem Davidem Rozvaldem a posléze ještě Martinem Navrátilem vyrazili na Kubu, do Izraele a před rokem do Jihoafrické republiky.

Z Kapského města jsme jeli podél pobřeží Indického oceánu do Port Elizabeth. JAR nás příjemně překvapila po všech stránkách – je to nádherná a podle mého soudu i bezpečná země. Co se bezbariérovosti týče, máme se od Jihoafričanů, my Evropané hodně co učit. Zkrátka po celou cestu včetně nejjižnějšího cípu Afrického kontinentu nebyl s ničím problém, dokud jsme nepřistáli v Paříži….

Pozvánka na výstavu Jižní Afrikou (s) Křížem krážem

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727