Molo - vstup ke katamaránu

Pelikán

Pelikán

Blízké setkání s lachtanem

Ještě bližší setkání s lachtanem

Petra a Petr

Odjíždíme z přístavu

Lachtan se předvádí

Lachtan

Jeřáb v přístavu

Roman

Racek

Nálet

Letím si pro rybu

Petra