Magistrát hlavního města Prahy spolu s Ropidem zrušily od 1. 7. 2019 provoz speciální autobusové linky H1 pro přepravu většího počtu hendikepovaných v úseku Černý Most – Florenc. Jako lidé postižení nyní nejen svým hendikepem, nýbrž i tímto rozhodnutím, jsme se pokoušeli vedení Prahy a Ropidu vysvětlit, že doprava v Praze ještě stále není natolik bezbariérová, aby bylo skutečně oprávněné autobus zrušit. Nikdo s námi však nejednal jako s rovnoprávnými občany. Většinou jsme se ani nedočkali odpovědi, a pokud ano, nebyla vstřícná ani důstojná.

Děkujeme Vám za podporu připojením podpisu pod naši internetovou petici. Petici i s 832 podpisy jsme předali panu primátoru Zdeňku Hřibovi dne 17. října 2019.

Provoz v úseku Florenc – Chodov zůstal zachován. Na obou původních koncích linky se nacházejí velké komplexy s byty zvláštního určení, jejichž obyvateli jsou převážně vozíčkáři. Vlastníkem bytů v ulici Kpt. Stránského na Černém Mostě je Magistrát.

Důvodem k zásadnímu krácení je údajně nevytíženost a nerentabilita provozu, stížnosti na emise a hlučnost autobusu, možnost využít souběžnou trasu metra B (údajně bezbariérovou), možnost využít nízkopodlažní linku 224 osazenou midibusy (kam se vejde maximálně 1 vozíčkář, pokud zrovna není obsazeno kočárkem), a dle slov náměstka pro dopravu pana Adama Scheinherra též možnost využít linku 119 (která jezdí z Veleslavína na letiště! Na písemný dotaz, kterou linku měl pan náměstek ve skutečnosti na mysli, po 14 dnech reagoval omluvou, že se jedná o linku 109. K nejbližší zastávce linky  109 je to z Kpt. Stránského 2,5 km).

Pražská organizace vozíčkářů, po léta uznávaná jako odborný poradce  – a pro Magistrát též jako spolupracující partner – v otázkách bezbariérovosti, poskytla Magistrátu podrobné odůvodnění, proč ještě stále nenastal vhodný čas na zrušení či krácení speciální linky. Radní však zůstali k této analýze hluší, zdá se, že vše bylo již rozhodnuto předem na základě zřejmě jediného, tj. ekonomického kritéria, bez jakékoliv diskuse s lidmi, kterých se toto rozhodnutí týká a kterým se tím zkomplikuje jejich už tak dost složitý každodenní život.

O všech podrobnostech se můžete dočíst v dalších článcích na této stránce.