Paní Vlasta Pecharová interpeluje pana náměstka Scheinherra
Paní Vlasta Pecharová interpeluje pana náměstka Scheinherra

 

Protože pan primátor Hřib ani pan náměstek Scheinherr nereagovali na náš dopis z 2. června, využili jsme možnost interpelovat pana náměstka Scheinherra na 8. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 20. června 2019. Zde je text interpelace, odpověď pana náměstka, doplňující dotaz a následná odpověď pana náměstka. Do odpovědi pana náměstka vkládáme komentář.

Text interpelace četla paní Věra Pecharová:

 

Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane náměstku,

společnost Ropid nám oznámila, že k 28. červnu 2019 bude ukončen provoz zvláštní autobusové linky H1 pro přepravu většího množství vozíčkářů v úseku mezi zastávkami Florenc a Černý Most. Důvodem zkrácení linky je údajně nevytíženost spoje a možnost použít k přepravě vozíčkářů souběžnou linku B metra.

Linka H1 byla zřízena s účelem zajistit dopravní obslužnost domu zvláštního určení na Černém Mostě, který vlastní město. V domě umístěném pod svahem žije několik desítek vozíčkářů. K přepravě do města dnes můžeme použít linku H1, méně již linku autobusu č. 224, která je osazena midibusy, do kterých se v případě štěstí vejde jen jeden vozíčkář, a dále ve velmi omezené míře i metro. Metro je totiž kvůli velmi vysokému výškovému rozdílu mezi nástupištěm a vozem přístupné prakticky pouze na mechanickém vozíku s asistencí a jen pro některé elektrické vozíky. Pro mnoho elektrických vozíků je bezpečné překonání překážky prakticky nemožné a nebo představuje velké dobrodružství (i pro ostatní cestující ve voze). Možnost přepravy metrem je limitována také občasnou nefunkčností výtahů.

Dotaz zní: jakou možnost přepravy do města zajistíte vozíčkářům, když rušíte linku H1 v úseku z Černého Mostu na Florenc, když je v současné době linka metra B pro velkou část vozíčkářů nepřístupná?

Nebylo by možné nechat linku H1 v provozu v současném rozsahu do doby, než bude plně vyřešena přístupnost metra pro vozíčkáře a zároveň posílena autobusová doprava od domu zvláštního určení k metru?

Je možné, že provoz linky H1 je nerentabilní, ale myslíme si, že například dopravní obslužnost pro vozíčkáře by neměla být limitována rentabilitou. Zároveň v prohlášení Rady po volbách se v části „Bezbariérová doprava a komfort v MHD“ zavazujete, že „Budeme pokračovat v programu zvyšování bezbariérovosti MHD.“ Zároveň v letáku „Bezbariérová Praha“ prohlašujete, že do roku 2025 budete nadále udržovat a rozvíjet speciální autobusovou linku pro přepravu více vozíčkářů současně.

Děkuji za pozornost.

 

Odpověď pana náměstka Scheinherra:

Děkuji, vážená paní kolegyně. Mně je velice líto vaší situace, ale bohužel linka H1 je v tomto úseku dlouhodobě nevyužívaná cestujícími, a obzvláště vozíčkáři, kdy je průměrně obsazená 0,8 vozíčkáři na spoj. Přitom to je klasický dvanáctimetrový autobus, který projíždí v podstatě půlkou města zcela prázdný. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, není to z důvodu rentability, je to i z důvody, že mi začaly chodit stížnosti od občanů, kteří si stěžovali na emise a hluk z tohoto autobusu, který bohužel projíždí jejich ulicemi, jejich okolím, a když se podíváme, kolik lidí zde protestuje za klimatickou nouzi a necháme provozovat prázdný autobus, tak bohužel i z důvodu globálního oteplování musíme přistoupit k tomu, abychom linky, které jsou zkrátka prázdné, dále neprovozovali. Proto od 10. 6. všechny spoje linky 224 jsou nově 100% garantované nízkopodlažní a k přestupu můžete využít např. linku 119, která vás zaveze až do centra města.
Jenom upozorním, že autobus H1 byl zaveden v roce 1995, kdy např. na zastávce Bryksova projíždělo 14 spojů nízkopodlažních, a to byla právě linka H1. Dneska je to 111 spojů nízkopodlažních, které tam projíždějí linkou 224. Na Černém Mostě v roce 1995 14 spojů nízkopodlažních, dnes je to 1331 spojů, takže s tímto a hlavně s tím, že dlouhodobě vozíčkáři nevyužívají linku H1 v tomto úseku, jsme se proto rozhodli zde tuto linku zrušit.

 

Doplňující otázka paní Pecharové:

Děkuji. Kdybyste si tady mohli dojít, mám tady průzkum linky H1 dne 19. 6.

 

Odpověď pana náměstka Scheinherra:

Já jenom doplním, že ten průzkum probíhal v březnu a v dubnu. Samozřejmě že když tam teď půjdu s vámi, tak si tam pojede spousta vozíčkářů, kteří tam pojedou, protože budou vědět, že já tam půjdu.

Zdroj: http://www.praha.eu/public/22/77/13/3000750_1008780_zhmp190620.pdf

 

Aktualizace - pan náměstek Scheinherr nám 18. 7. 2019 zaslat písemnou odpověď na interpelaci (přečíst si ji můžete zde).