Na stránkách Pražské integrované dopravy www.pid.cz byla 21. června 2019 zveřejněna informace k zkrácení zvláštní autobusové linky H1 o úsek Náměstí Republiky - Černý Most. Součástí textu je i příloha s alternativními možnostmi přepravy mezi jednotlivými stanicemi rušené trasy a mezi jednotlivými stanicemi a stanicí Náměstí Republiky. Upozorňujeme, že, až na výjimky, se doporučuje použití metra trasy B, a to bez ohledu na to, že pro velkou část vozíčkářů je právě trasa B metra nepřístupná kvůli velmi vysokému výškovému rozdílu mezi nástupištěm a vagónem metra.

Do původního textu jsme na některá místa vložili odkazy na články, které popisují skutečný stav použitelnosti alternativních dopravních prostředků (a někde i komentář, který je psán červeně).

Původní text (zdroj: https://pid.cz/zkraceni-zvlastni-autobusove-linky-h1-usek-namesti-republiky-cerny-most/):

 

ZKRÁCENÍ ZVLÁŠTNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY H1 O ÚSEK NÁMĚSTÍ REPUBLIKY – ČERNÝ MOST

Naposledy aktualizováno: 21. 06. 2019 | Publikováno: 21. 06. 2019 |  Tisk

PID

Když 22. května 1995 linka H1 vyjela v trase, která je stále téměř shodná s trasou současnou (PETÝRKOVA – Nemocnice Krč – Budějovická – Jedličkův ústav – I. P. Pavlova – Florenc – Poliklinika Vysočany – Rajská zahrada – Globus Černý Most – Černý Most – BRYKSOVA), její využití bylo pro vozíčkáře jedinou možností jak po Praze cestovat.

V roce 1995 bylo bezbariérově přístupných pouze 7 stanic metra, mezi nimiž však moc nedávalo smysl cestovat. Šlo o stanice v roce 1994 prodloužené linky B Hůrka, Lužiny, Luka, Stodůlky a Zličín a o stanice Hlavní nádraží (z metra se vozíčkář dostal do odbavovací haly a parku před nádražím, ale nikoli nahoru k autobusu na Wilsonově ulici) a Nádraží Holešovice. V ulicích Prahy nejezdila v pravidelném provozu žádná nízkopodlažní tramvaj (první ze čtyř vozů RT6N, které v Praze jezdily jen zkušebně a neúspěšně, byl teprve v tomto roce Pražanům představen) a ve zkušebním provozu byly také první 3 nízkopodlažní autobusy typu Neoplan.

Provoz linky H1 se za uplynulých 24 let vlastně nezměnil, ale nabídka bezbariérových spojů v rámci celé sítě PID se zvýšila zásadním způsobem (ve skutečnosti se linka H1 výrazně změnila; dříve jezdily spoje v intervalu 1 hodina a 10 minut, od roku 2015 pak v dvojnásobném intervalu, tj. jednou za 2 hodiny a 20 minut. Ropid se zřejmě domníval, že když prodlouží interval, bude v každém autobusu jezdit dvojnásobně více vozíčkářů, ale efekt prodloužení intervalu je opačný - vozíčkář se rozhoduje, jestli má jet do města něco vyřídit - např. něco podepsat nebo vyzvednou na Magistrátu, nebo si koupit lístek do divadla, když na autobus zpět pak bude čekat dvě hodiny; nebo když mu program schůzky nebo představení končí např. ve 20 hodin a další autobus mu jede až ve 21.45 h. Tato zvrácená logika by mohla vést k absurdnímu závěru, že když necháme jezdit pouze první a poslední spoj, tak bude autobus vozíčkáři přeplněn). Ze 61 stanic metra je bezbariérově přístupných 44 (72 %). Na linkách A a B, kde je vyšší výškový rozdíl mezi podlahou vozu a nástupištěm jsou již na většině stanic instalovány rektifikační hřebeny pro snadnější nástup vozíčkářů do prvního či posledního vozu soupravy (rektifikační hřebeny řeší pouze jednu z bariér při nástupu do vozu metra, neřeší příliš vysoký schod do vozu).  60 % tramvajových spojů je garantovaně bezbariérových (garance bezbariérových spojení nestačí, musí být také bezbariérově přístupné zastávky - k čemu mi je sedět v nízkopodlažní tramvaji, když nemůžu vystoupit na zastávce, kde vystoupit potřebuji?). U městských autobusů je garantováno 85 % bezbariérových spojů (reálně ale jezdí 90 % bezbariérových spojů). U příměstských autobusů je garantováno 37 % bezbariérových spojů (reálně je na tyto linky vypravováno 63 % bezbariérových spojů). V případě železnice pak zajíždí na území Prahy 85 % bezbariérově přístupných vlaků.

Zatímco v roce 1995 bylo z hlediska bezbariérového cestování možné využít pouze méně než 10 spojů linky H1 v každém směru, v roce 2019 je vozíčkářům a dalším hendikepovaným cestujícím v síti PID denně k dispozici cca 28 000 bezbariérových spojů. Z tohoto důvodu logicky kleslo využití linky H1 na absolutní minimum (oceňujeme, že je v Praze 28 000 bezbariérových spojů, ale podstatné je, že ze zastávky Bryksova, po zrušení linky H1, je počet bezbariérových spojů s možností přepravy alespoň dvou vozíčkářů současně roven 0).

Jelikož linka H1 jezdí v intervalu 2-3 hodiny a v každém směru má pouze 7 spojů za den, v okolí drtivé většiny jejích zastávek jsou k dispozici jiné bezbariérové spoje PID v intervalu 4-20x kratším.

V zastávkách, kde je nyní v provozu linka H1, je aktuální nabídka bezbariérových spojů, dle platných jízdních řádů, následující:

zastávka rok 1995

bezbariérových spojů

rok 2019
bezbariérových

spojů

nárůst bezbariérových spojů
OC (Globus)
Černý Most
cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1
345 spojů linek 224,240,250
+345 spojů/den
(2 564 %)
Černý Most cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1
579 spojů linky B
752 spojů linek 141,181,201,221,223,224,240,250
+1 331 spojů/den
(9 607 %)
Bryksova cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1
111 spojů linky 224
+111 spojů/den
(893 %)
Breitcetlova cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

275 spojů linek 141,223,224

+275 spojů/den

(2 064 %)

Rajská zahrada cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1
579 spojů linky B
267 spojů linek 181,201
+846 spojů/den
(6 143 %)
Poliklinika Vysočany cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1
275 spojů linek 14,16

 

122 spojů linky 151

+397 spojů/den
( 2 936 %)
Palmovka cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1
579 spojů linky B
1 103 spojů linek 1,3,6,8,10,14,16,24,25

 

363 spojů linek 109,140,185

+2 045 spojů/den

(14 707 %)

Invalidovna cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

418 spojů linek 3,8,24

+418 spojů/den
(3 086 %)
Karlínské náměstí cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

418 spojů linek 3,8,24

+418 spojů/den
(3 086 %)
Florenc cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1
1 251 spojů linek B,C

 

541 spojů linek 3,8,14,24

763 spojů linek 133,135,175,207

+2 555 spojů/den

(18 350 %)

Náměstí Republiky cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

389 spojů linek 6,8,15,26

271 spojů linky 207

+660 spojů/den
(4 814 %)
Hlavní nádraží cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

672 spojů linky C

+672 spojů/den
(4 900 %)
I. P. Pavlova cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

672 spojů linky C

554 spojů linek 4,6,10,16,22

124 spojů linky 148

+1 350 spojů/den
(9 743 %)
Jedličkův ústav cca 14 spojů H1 14 spojů linky H1 +0 spojů/den
Pražského povstání cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

150 spojů linky 18

466 spojů linek 134,193

+616 spojů/den
(4 500 %)
Pankrác cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

672 spojů linky C

682 spojů linek 134,188,193

+1 354 spojů/den
(9 771 %)
Poliklinika Budějovická cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

672 spojů linky C

794 spojů linek 117,121,124,134,193,203

+1 466 spojů/den
(10 571 %)
Nemocnice Krč cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

1 936 spojů linek 106,113,117,138,139,
150,157,189,193,196,203,215

+1 936 spojů/den
(13 929 %)
IKEM cca 7 spojů H1

7 spojů linky H1

521 spojů linek 138,193,203

+521 spojů/den
(7 543 %)
Kunratická škola cca 7 spojů H1

7 spojů linky H1

454 spojů linek 165,193,203

+454 spojů/den
(6 586 %)
Na Proutcích cca 7 spojů H1

7 spojů linky H1

164 spojů linek 197,203

+164 spojů/den
(2 443 %)
U Kunratického lesa cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

446 spojů linek 177,203

+446 spojů/den
(3 221 %)
Petýrkova cca 14 spojů H1

14 spojů linky H1

446 spojů linek 177,203

+446 spojů/den
(3 221 %)
Chodov

14 spojů linky H1

672 spojů linky C

926 spojů linek 115,135,154,177,197,

Vzhledem k tomu, že v každé zastávce linky H1 se počet bezbariérových spojů od roku 1995 zvýšil o několik set až tisíc každý den (s výjimkou zastávky Jedličkův ústav), logicky využití linky H1 vozíčkáři a dalšími hendikepovanými cestujícími kleslo na minimum. Všimněte si, že nejmenší nárůst počtu bezbariérových spojů je právě v zastávce Bryksova (a jsou to pouze midibusy s velmi omezenou možností přepravy vozíčkářů), zatím co v jiných zastávkách je zvýšení minimálně trojnásobné a tam se linka H1 neruší (aby nedošlo k omylu, nejsme pro zrušení jižní části linky H1, která zůstala v provozu, ale jsme pro obnovení linky H1 v původním rozsahu).

Zatímco linka H1 má interval 2-3 hodiny, ostatní bezbariérové spoje většinou ve špičkách jen několik minut, v nejnepříznivějších případech několik desítek minut (ve skutečnosti se interval může protáhnout i na 3 hodiny, jak nám vyšel pokus přepravit se ve dvou lidech na vozíčcích v jednu sobotu).

Alternativní spojení v úseku Náměstí Republiky – OC Černý Most

Pravidelné průzkumy prováděné i několikrát ročně ukazovaly zásadní pokles zájmu o linku H1 již před 10 lety, kdy se poprvé zvažovalo její zrušení. Poslední průzkumy využití linky H1 byly provedeny v březnu a v dubnu roku 2019.

Na provoz linky H1 je nutné vyčlenit denně 2 autobusy a 4 řidiče. V době, kdy je téměř plná zaměstnanost, je pro každého dopravce nesmírně obtížné vyčleňovat své řidiče pro obsluhu linky, která denně přepraví pouze jednotky cestujících. Řidič velkého autobusu s kapacitou 60 cestujících musí mít na rozdíl od řidiče malých dodávek i profesní průkaz a při nasazení na linku H1 pak logicky takový řidič chybí pro nasazení na ostatní linky PID.

Pokud linka H1 přepraví v průměru denně v úseku Florenc – OC Černý Most 3,3 cestujícího na spoj (z toho 0,8 vozíčkáře na spoj), přepravených cestujících na spoj je v průměru za den méně, než nasazený počet řidičů (4).

V oblasti MČ Praha 14 byla linka H1 v roce 1995 zřízena především s cílem obsluhovat zastávku Bryksova, jejíž okolí ale dodnes nebylo uzpůsobeno pro provoz autobusů standardní délky 12 metrů. Vozy linky H1 zde musí při otáčení v jižní křižovatce Bryksova – Vybíralova couvat v křižovatce, kde se často pohybuje mnoho chodců, což je manévr, který je v běžném provozu PID nepřípustný a je výrazným bezpečnostním rizikem: S cestujícími je v běžném provozu couvání zakázáno, jen na lince H1 bylo dosud zejména kvůli téměř nulovému vytížení tolerováno.

Vzhledem k této omezené možnosti obracení spojů není možné do zastávky Bryksova nyní vést jinou než midibusovou linku, která se, byť s určitými obtížemi, v dotčené křižovatce otočí: V rámci dokumentu Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029 má organizace ROPID připravené řešení pro obsluhu této lokality novou linkou, ta ale do vyřešení možnosti obracení autobusů v tomto místě bude muset končit v Ocelkově ulici přejezdem středového pásu.

Aby byla zajištěna maximální nabídka spojů v zastávce Bryksova, bylo zde spojení směrem k metru Černý Most a OC Černý Most již v minulosti posíleno vloženými spoji linky 224 ve špičkách po 30 minutách (6-9 h a 13-19 h), které v zastávce Bryksova začínají svou jízdu, čímž se snižuje pravděpodobnost jejich obsazení kočárky. Plně bezbariérová linka 224 (reálně od ledna 2019, garantovaně i v JŘ od 10. 6. 2019) zajišťuje spojení s metrem Černý Most a OC Černý Most celkem 112 spoji za den. Posílení linky 224, která jezdí obecně v intervalu 15 minut (7,5 minuty při využití spojení na Ocelkovu ulici spojem jedoucím v opačném směru), není možné vzhledem k jejímu začlenění do výběrového řízení na nové dopravce, nicméně není ani odůvodněné aktuální poptávkou. Linku vypravovanou se standardními autobusy na Bryksovu není možné zavést, dokud MČ Praha 14 nevyřeší prodloužení zastávky a možnost tyto autobusy zde ukončit (bezpečně otočit).

 

V zastávkách, kde je od 29. 6. 2019 navrženo zrušení provozu linky H1, tedy mezi Náměstím Republiky a OC Černý Most, bylo poslední využití linky H1 následující:

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

BŘEZEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Černého Mostu


zastávka

spoj 6:43 spoj 9:13 spoj 11:43 spoj 13:58 spoj 16:13 spoj 18:30 spoj 21:00
OC Černý Most (0) (0) 1 (0) (0) (1) (1)
Černý Most (0) (0) (0) 5 (0) 1 (0) (1) (1)
Bryksova (1) (0) (0) 5 (0) 2 (0) (1) (1)
Breitcetlova (2) (0) (0) 1 (0) 2 (0) 2 (2) (1)
Rajská zahrada (1) (0) (0) 1 (0) (0) 2 (2) (1)
Poliklinika Vysočany (1) (0) (0) 1 (0) (0) 2 (2) (1)
Palmovka (1) (0) (0) 1 (0) 1 (0) 2 (2) (1)
Invalidovna (1) (0) (0) 2 (0) 1 (0) 2 (2) (1)
Karlínské náměstí (1) (0) (0) 1 (0) 1 (0) 2 (2) (1)
Florenc (2) (0) (0) (1) 2 (1) 2 (2) (1)

Ve směru OC Černý Most – Chodov v úseku OC Černý Most – Florenc přepravila linka H1 během průzkumu v březnu 2019 za 1 pracovní den celkem 26 cestujících (3,7 na spoj), z toho ale jen 5 vozíčkářů (0,7 na spoj). Další 3 vozíčkáři nastoupili na Florenci pro cestu na Náměstí Republiky a dále na jih, kde spoj H1 zůstává zachován.

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

DUBEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Černého Mostu


zastávka

spoj 6:43 spoj 9:13 spoj 11:43 spoj 13:58 spoj 16:13 spoj 18:30 spoj 21:00
OC Černý Most (0) (0) 0 (0) (0) (0) (1)
Černý Most (0) (0) (0) 0 (0) 1 (0) (0) (1)
Bryksova (1) (0) (1) 1 (0) 1 (0) (1) (1)
Breitcetlova (1) (0) (1) 1 (0) 2 (1) 3 (1) (1)
Rajská zahrada (0) (0) (0) 0 (0) (1) 3 (1) (1)
Poliklinika Vysočany (0) (0) (0) 0 (0) (1) 3 (1) (1)
Palmovka (0) (0) (0) 0 (0) 2 (1) 3 (1) (1)
Invalidovna (0) (0) (0) 0 (0) 2 (1) 3 (1) (1)
Karlínské náměstí (0) (0) (0) 0 (0) 2 (1) 3 (1) (1)
Florenc (0) (0) (0) (0) 2 (1) 3 (1) (1)

Ve směru OC Černý Most – Chodov v úseku OC Černý Most – Florenc přepravila linka H1 během průzkumu v dubnu 2019 za 1 pracovní den celkem 27 cestujících (3,9 na spoj), z toho ale jen 5 vozíčkářů (0,7 na spoj), tedy stejně jako v březnu.

 

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

BŘEZEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Náměstí Republiky


zastávka

spoj 7:42 spoj 10:12 spoj 12:42 spoj 14:57 spoj 17:12 spoj 19:26 spoj 21:55
Náměstí Republiky (0) (0) (0) 0 (0) (1) (1) (0)
Karlínské náměstí (0) (0) (0) 0 (0) 2 (1) (1) (0)
Invalidovna (0) (0) (0) 1 (0) 2 (1) (1) (0)
Palmovka (0) (0) (0) 0 (0) 2 (1) 2 (1) (0)
Poliklinika Vysočany (0) (0) (0) 0 (0) (1) 2 (1) (0)
Rajská zahrada (0) (0) (0) 0 (0) (1) 2 (1) (0)
Breitcetlova (0) (0) (0) 0 (0) 1 (1) 2 (1) (0)
Bryksova (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) (0)
Černý Most (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) (0)
OC Černý Most (0) (0) (0) (0) 0 (0) 1 (1)

Ve směru Chodov – OC Černý Most v úseku Náměstí Republiky – OC Černý Most přepravila linka H1 během průzkumu v březnu 2019 za 1 pracovní den celkem 8 cestujících (1,1 na spoj), z toho 2 vozíčkáře (0,3 na spoj).

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

DUBEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Náměstí Republiky


zastávka

spoj 7:42 spoj 10:12 spoj 12:42 spoj 14:57 spoj 17:12 spoj 19:26 spoj 21:55
Náměstí Republiky (0) (0) (0) 1 (1) (1) (2) (1)
Karlínské náměstí (0) (0) (0) 1 (1) 3 (1) (2) (1)
Invalidovna (0) (0) (0) 1 (1) 3 (1) (2) (1)
Palmovka (0) (0) (0) 1 (1) 3 (1) 3 (2) (1)
Poliklinika Vysočany (0) (0) (0) 1 (1) (1) 3 (2) (3)
Rajská zahrada (0) (0) (0) 1 (1) (1) 3 (2) (3)
Breitcetlova (0) (0) (0) 1 (1) 3 (1) 4 (2) (2)
Bryksova (0) (3) (0) 1 (1) 5 (0) 3 (1) (0)
Černý Most (0) (3) (0) 1 (1) 4 (0) 3 (1) (0)
OC Černý Most (0) (3) (0) (1) 4 (0) 3 (1)

Ve směru Chodov – OC Černý Most v úseku Náměstí Republiky – OC Černý Most přepravila linka H1 během průzkumu v dubnu 2019 za 1 pracovní den celkem 31 cestujících (4,4 na spoj), z toho ale jen 10 vozíčkářů (1,4 na spoj).

Na základě toho, že úsek linky H1 v úseku OC Černý Most – Florenc je vytížený ještě méně než úsek Florenc – Chodov, rozhodlo vedení hl. m. Prahy o zrušení provozu v tomto úseku k datu 29. 6. 2019. Rozbor dat ze silnějšího úseku linky H1 následuje:

V zastávkách, kde je od 29. 6. 2019 navrženo zachování provozu linky H1, tedy mezi Náměstím Republiky a Chodovem, bylo poslední využití linky H1 následující:

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

BŘEZEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Náměstí Republiky


zastávka

spoj 7:32 spoj 10:02 spoj 12:32 spoj 14:47 spoj 17:02 spoj 19:16 spoj 21:45
Náměstí Republiky (2) (1) (0) 2 (1) (1) (2) (2)
Hlavní nádraží (2) (1) (0) 2 (1) 2 (1) (2) (2)
I. P. Pavlova (2) (1) (1) 2 (1) 1 (1) (3) (2)
Jedličkův ústav (0) (3) (1) 2 (2) 2 (2) (4) (1)
Pražského povstání (0) (3) (2) 2 (2) (2) (4) (1)
Pankrác (0) (2) (2) 2 (2) (2) (4) (2)
Poliklinika Budějovická (0) (2) (2) 2 (2) 2 (2) (4) (2)
Nemocnice Krč (0) (2) (2) 2 (2) 2 (2) (4) (2)
Petýrkova (0) (1) (1) 1 (1) 1 (1) (2) (2)
U Kunratického lesa (0) (1) (1) (1) 0 (0) (0) (0)
Chodov (0) (1) (1) (1) 0 (0) (0) (0)

Ve směru Chodov – OC Černý Most v úseku Náměstí Republiky – Chodov přepravila linka H1 během průzkumu v březnu 2019 za 1 pracovní den celkem 30 cestujících (4,3 na spoj), z toho 18 vozíčkářů (2,6 na spoj).

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

DUBEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Náměstí Republiky


zastávka

spoj 7:32 spoj 10:02 spoj 12:32 spoj 14:47 spoj 17:02 spoj 19:16 spoj 21:45
Náměstí Republiky (0) (0) (0) 0 (0) (2) (1) (1)
Hlavní nádraží (0) (0) (0) 0 (0) 2 (2) (1) (1)
I. P. Pavlova (1) (0) (1) 0 (0) 2 (2) (1) (1)
Jedličkův ústav (1) (1) (1) 0 (0) 3 (2) 2 (1) (1)
Pražského povstání (0) (1) (1) 0 (0) (2) 2 (1) (1)
Pankrác (0) (1) (1) 0 (0) (2) 5 (4) (1)
Poliklinika Budějovická (0) (1) (3) 0 (0) 2 (2) 7 (4) (1)
Nemocnice Krč (0) (1) (3) 0 (0) 2 (2) 7 (4) (1)
Petýrkova (0) (1) (2) 0 (0) 0 (0) 6 (4) (1)
U Kunratického lesa (0) (0) (0) (0) 0 (0) 2 (0) (1)
Chodov (0) (0) (0) (0) 0 (0) 2 (0) (1)

Ve směru Chodov – OC Černý Most v úseku Náměstí Republiky – Chodov přepravila linka H1 během průzkumu v dubnu 2019 za 1 pracovní den celkem 40 cestujících (5,7 na spoj), z toho 16 vozíčkářů (2,3 na spoj). Podíl přepravených vozíčkářů je v jižním úseku linky kvůli napojení na Jedličkův ústav výrazně vyšší (2,3-2,6 vozíčkáře na spoj oproti 0,7 vozíčkáře na spoj v úseku ČM – Florenc).

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

BŘEZEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Chodova


zastávka

spoj 6:51 spoj 9:20 spoj 11:50 spoj 14:05 spoj 16:20 spoj 18:38 spoj 21:11
Chodov (0) (0) (0) 1 (1) (1) (1) (0)
Petýrkova (1) (1) (0) 1 (1) 1 (1) (1) (0)
U Kunratického lesa (1) (4) (1) 1 (1) 2 (1) (2) (2)
Na Proutcích (1) (4) (1) 1 (1) 2 (1) 3 (2) (2)
Kunratická škola (1) (3) (1) 1 (1) (1) 3 (2) (2)
IKEM (1) (3) (1) 3 (1) (1) 2 (2) 10 (2)
Nemocnice Krč (1) (2) (1) 1 (1) 2 (1) 2 (2) 10 (2)
Poliklinika Budějovická (1) (2) (1) 4 (1) 3 (1) 3 (2) (2)
Pankrác (1) (2) (1) 4 (1) 3 (1) 4 (2) (2)
Pražského povstání (0) (2) (2) (1) 3 (1) 3 (2) (2)
Jedličkův ústav (0) (0) (1) (0) 1 (0) 1 (1) (0)
I. P. Pavlova (0) (0) (1) (0) 0 (0) 1 (1) (0)
Hlavní nádraží (0) (0) (1) (0) 0 (0) 1 (1) (0)
Florenc (0) (0) (1) (0) 0 (0) 1 (1) (0)

Ve směru Chodov – OC Černý Most v úseku Chodov – Florenc přepravila linka H1 během průzkumu v březnu 2019 za 1 pracovní den celkem 43 cestujících (6,1 na spoj), z toho 13 vozíčkářů (1,9 na spoj).

Uveden počet cestujících na odjezdu ze zastávky celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů), červeně podbarveny spoje v zastávkách, které převáželi měně než dva vozíčkáře.

DUBEN 2019 – LINKA H1

 

odjezdy z Chodova


zastávka

spoj 6:51 spoj 9:20 spoj 11:50 spoj 14:05 spoj 16:20 spoj 18:38 spoj 21:11
Chodov (0) (0) (0) 0 (0) (1) (0) (1)
Petýrkova (1) (0) (0) 2 (1) 3 (1) (0) (1)
U Kunratického lesa (1) (2) (2) 2 (2) 1 (1) (2) (1)
Na Proutcích (1) (2) (2) 2 (2) 1 (1) 2 (2) (1)
Kunratická škola (1) (2) (2) 2 (2) (1) 3 (2) (1)
IKEM (1) (2) (2) 2 (2) (1) 2 (2) (1)
Nemocnice Krč (1) (2) (2) 1 (1) 1 (1) 2 (2) (1)
Poliklinika Budějovická (1) (2) (0) 4 (2) 2 (1) 2 (2) (1)
Pankrác (1) (2) (0) 4 (2) 5 (1) 2 (2) (1)
Pražského povstání (0) (2) (0) (2) 5 (1) 2 (2) (1)
Jedličkův ústav (0) (1) (1) (1) 2 (0) 1 (1) (1)
I. P. Pavlova (0) (1) (1) (1) 2 (0) 1 (1) (1)
Hlavní nádraží (0) (1) (1) (1) 2 (0) 1 (1) (1)
Florenc (0) (1) (1) (1) 2 (0) 2 (1) (1)

Ve směru Chodov – OC Černý Most v úseku Chodov – Florenc přepravila linka H1 během průzkumu v dubnu 2019 za 1 pracovní den celkem 41 cestujících (5,9 na spoj), z toho 16 vozíčkářů (2,3 na spoj). Podíl přepravených vozíčkářů je v jižním úseku linky kvůli napojení na Jedličkův ústav výrazně vyšší (1,9-2,3 vozíčkáře na spoj oproti 0,3-1,4 vozíčkáře na spoj v úseku Florenc – ČM).

 

Dne 5. 6. 2019 provedl Dopravní podnik přepravní průzkum na lince H1 s těmito výsledky:

Uveden počet cestujících na úseku celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů).

5. ČERVNA 2019 – LINKA H1 spoj 6:43 spoj 9:09 spoj 11:39 spoj 13:54 spoj 16:09 spoj 18:26 spoj 20:56 celkem za den
úsek Černý Most - Nám. Republiky 11 (1) (0) (4) 13 (4) (0) (0) (1) 51 (10)
úsek Nám. Republiky - Chodov (1) (1) (0) 4 (2) 5 (2) (1) (3) 33 (10)
celkem Černý Most - Chodov 13 (1) (1) 13 (4) 17 (6) 9 (2) (1) (3) 76 (18)

Ve směru OC Černý Most – Chodov v úseku OC Černý Most – Florenc přepravila linka H1 během průzkumu 5. června 2019 za 1 pracovní den celkem 51 cestujících (7,3 na spoj), z toho 10 vozíčkářů (1,4 na spoj). Na úseku Nám. Republiky - Chodov pak linka H1 přepravila za 1 pracovní den 33 cestujících (4,7 na spoj), z toho 10 vozíčkářů (1,4 na spoj). 

Nyní se pojďme podívat na vytížení úseků vozíčkáři z druhého pohledu (úsek Černý Most - Nám. Republiky budeme označovat ČM-NR, úsek Nám. Republiky - Chodov budeme označovat NR-CH):

 

5. ČERVNA 2019 – LINKA H1 spoj 6:43 spoj 9:09 spoj 11:39 spoj 13:54 spoj 16:09 spoj 18:26 spoj 20:56 celkem za den
nastoupilo v úsek ČM-NR 1 0 4 4 0 0 1 10
pokračovalo v úseku NR-CH 1 0 4 4 0 0 1 10
přistoupilo v úseku NR-CH 0 1 0 2 2 1 2 8

 

Na první pohled to vypadá, že úsek NR-CH využívá více vozíčkářů (18 přepravených vozíčkářů), než úsek ČM-NR (10 přepravených vozíčkářů). Ale skutečnost je následující:

- na úseku ČM-NR nastoupilo (a využilo úsek) 10 vozíčkářů

- z těchto 10 vozíčkářů pokračovalo na úsek NR-CH všech 10 vozíčkářů

- na úseku NR-CH přistoupilo 8 vozíčkářů

Tedy z 18 přepravených vozíčkářů na úseku NR-CH bylo 10 vozíčkářů z úseku ČM-NR! Pokud by nenastoupili vozíčkáři na úseku ČM-NR, necestovalo vy na úseku NR-CH 18 vozíčkářů, ale jen 8. Z toho lze vyvodit závěr, že když Magistrát zrušil úsek ČM-NR, tak klesne i vytíženost úseku NR-CH z 18 na 8 vozíčkářů (průměr na spoj 1,1 vozíčkáře).

 

A jak vypadala situace v opačném směru:

Uveden počet cestujících na úseku celkem (v závorce z toho tučně počet vozíčkářů).

5. ČERVNA 2019 – LINKA H1 spoj 6:51 spoj 9:20 spoj 11:50 spoj 14:05 spoj 16:20 spoj 18:38 spoj 21:11 celkem za den
úsek Chodov - Nám. Republiky (0) (2) (3) 8 (3) (0) (2) (1) 42 (11)
úsek Nám. Republiky - Černý Most (0) (3) (0) 7 (6) 4 (2) (1) (0) 17 (12)
celkem Chodov - Černý Most (0) 10 (4) (3) 14 (8) 11 (2) (2) (1) 56 (20)

 

 

5. ČERVNA 2019 – LINKA H1 spoj 6:51 spoj 9:20 spoj 11:50 spoj 14:05 spoj 16:20 spoj 18:38 spoj 21:11 celkem za den
nastoupilo v úsek CH-NR 0 2 3 3 0 2 1 11
pokračovalo v úseku NR-ČM 0 1 0 1 0 1 0 3
přistoupilo v úseku NR-ČM 0 2 0 5 2 0 1 10

 

Takže celkem za jeden pracovní den linku H1 využilo 20 vozíčkářů s nástupem v úseku Černý Most - Nám. Republiky (10 ve směru z Černého Mostu na Chodov a 10 ve směru Nám. Republiky - Černý Most) a 19 vozíčkářů s nástupem v úseku Nám. Republiky - Chodov (8 ve směru Nám. Republiky - Chodov a 11 ve směru Chodov - Nám. Republiky). Zastávky úseku Černý Most - Nám. Republiky byly více využívány, než zastávky úseku Nám. Republiky - Chodov.