Magistrát hl. m. Prahy vydal v roce 2018 letáček s názvem "Praha bez bariér", ve kterém se, kromě jiného, věnuje i veřejné hromadné dopravě. Informuje, že "Veřejná hromadná doprava bez bariér do roku 2025 je cílem Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze."

 

Leták Praha bez bariér - 1. strana
Leták Praha bez bariér - 1. strana
Leták Praha bez bariér - 2. strana
Leták Praha bez bariér - 2. strana

(Originál letáku si můžete otevřít zde.)

A konkrétně:

KAŽDÝM ROKEM:

 • přibývá bezbariérově přístupných stanic metra
  včetně provedení akustického informačního a orientačního
  systému pro nevidomé a slabozraké a překlenutí
  mezery mezi nástupištěm a soupravou metra
  pomocí unikátních pryžových hřebenů;
 • přibývá bezbariérově přístupných zastávek povrchové
  městské hromadné dopravy, tj. autobusů,
  tramvají a přívozů;
 • přibývá nízkopodlažních vozidel veřejné hromadné
  dopravy, a to i v nočním provozu;
  se zdokonaluje duální provedení informačního systému,
  to znamená, že jsou poskytovány souběžně
  ve vizuální i akustické podobě;
 • jsou udržovány a rozvíjeny doplňkové služby pro
  přepravu osob se sníženou schopností pohybu
  (speciální autobusová linka pro přepravu více cestujících
  upoutaných na vozík a tzv. doprava na zavolání);
 • jsou testována a implementována nová technická
  řešení usnadňující využití veřejné hromadné dopravy
  osobám nevidomým a slabozrakým i osobám upoutaným
  na vozík. Příkladem je povelový vysílač (VPN),
  díky kterému uživatel získává informace z pevně instalovaného
  zařízení nebo komunikuje s řidičem vozidla
  MHD.

 

Veřejná hromadná doprava bez bariér do roku 2025
Veřejná hromadná doprava bez bariér do roku 2025

 

Toto je závazek Prahy vůči lidem s hendikepem. Závazek, jak vidět, však vydržel pouhý rok, v roce 2019 se k němu už Praha nehlásí a ruší část linky H1. Takto opravdu "udržování a rozvíjení doplňkových služeb pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu" nevypadá. Magistrát by se měl stydět.