Přepravní podmínky PID

Dopravní podnik města Prahy na náš dotaz upřesnil možnosti přepravy dvou vozíčkářů v jednom autobusu, ve kterém je prostor pro přepravu vozíčkáře a kočárku oddělen svislou přepážkou. Přeprava vozíčkáře je možná i na místě, které je označeno pro přepravu kočárku. Zde je odpověď Ing. Jana Barchánka z DPP:

 

Dobrý den,

autobusy se dvěma místy pro uživatele invalidního vozíku pořizuje DPP následovně:

- kloubové autobusy - od dubna 2015 - aktuálně 128 vozů, dodávky vozů dále průběžně pokračují, předpoklad do konce roku 2021 celkem 253 vozů

- standardní městské autobusy (čtyřdveřové) - od prosince 2018 - aktuálně 92 vozů, dodávky vozů dále průběžně pokračují, předpoklad do konce roku 2021 celkem 300 vozů Uvedené autobusy jsou nasazovány napříč celou sítí autobusových linek DPP se snahou o rovnoměrné rozdělení dle oblastí a linek. S ohledem na skutečnost, že tyto vozy jsou zároveň vybaveny klimatizací interiéru pro cestující (všechny dotčené vozy standardního typu a vozy kloubového typu od prosince 2017), nelze bohužel tyto vozy směřovat pouze na některé linky.

Pro přepravu dvou uživatelů invalidních vozíků jsou homologovány pouze autobusy, které mají dvě místa se zádržným systém (opěrnou deskou + bočním madlem), tzn. plošina mezi druhými a třetími dveřmi je rozdělena.

Z legislativních důvodů je na podlaze jedno místo označeno symbolem invalidního vozíku (u výklopné plošiny naproti třetím dveřím) a druhé místo symbolem kočárku. Uvedené označení znamená, které místo by uživatel invalidního vozíku nebo cestující s kočárkem měl využít přednostně. Obě místa jsou však označena standardním piktogramem invalidního vozíku na skle a vybavena tlačítky signalizace k řidiči pro uživatele invalidního vozíku (kulaté modré) i pro výstup s kočárkem (standardní na zádržné tyči se symbolem kočárku). Pokud jsou obě místa volná, lze přepravovat invalidní vozík a kočárek, dva invalidní vozíky nebo dva kočárky. Dle provozní situace může řidič povolit přepravu více kočárků (zejména, pokud jsou menší), ale bohužel není legislativní opora pro přepravu více invalidních vozíků, než je v autobuse míst se zádržným systémem (opěrná deska + boční madlo).

Výše uvedená pravidla a možnosti přepravy invalidních vozíků jsme v rámci DPP projednávali při přípravě a testování uvedených vozidel. S ohledem na časový odstup od prvotního informování a již poměrně významný počet těchto vozidel ve vozovém parku DPP tato pravidla a možnosti řidičům znovu připomeneme a to jednak formou písemného upozornění a dále tuto problematiku zařadíme do nejbližšího pravidelného poučování řidičů.

Děkuji za předání podnětu a prosím o tlumočení omluvy za DPP příslušnému klientovi, neboť v případě novějších autobusů se dvěma místy se zádržným systémem skutečně měl řidič přepravu dvou osob na invalidním vozíku umožnit.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Barchánek