Pan náměstek primátora Adam Scheinherr se v interpelaci odvolává na to, že mu začaly chodit stížnosti na emise a hluk autobusu H1. Je zajímavé, že emise a hluk v jižní části trasy H1 jsou pro náměstka nepodstatné.

Pojďme se však podívat, jestli Dopravní podnik eviduje nějaké stížnosti spjaté s autobusem H1:

DPP - poskytnutí informací o stížnostech na autobus linky H1

 

 

  Zdroj: Michal Prager