Hlavní město Praha

 

Do podatelny Magistrátu jsme 4. června předali dopis pro pana primátora Hřiba a pana náměstka Scheinherra Úprava provozu autobusové linky H1 pro přepravu hendikepovaných. Protože odpověď nepřišla ani do 24. července 2019, urgovali jsme ji na sekretariátu pana primátora. Odpověď přišla druhý den.

Tady je odpověď:

 

Vážená paní Folvarská,
vážený pane Folvarský,


reaguji na Váš dopis, který jsme obdrželi dne 4. června tohoto roku, ve kterém vyjadřujete nesouhlas se zrušením autobusové linky H1 mezi Florencí a Černým Mostem.


Na úvod mi dovolte sdělit, že cílem představitelů hlavního města je odstraňovat bariéry z veřejného prostoru a umožnit inkluzivní využívání veřejného prostoru, jehož součástí je i veřejná doprava. Tato snaha není ničím novým, město se již krátce po roce 1989 přihlásilo k do té doby zcela chybějícímu přístupu k usnadňování života osob s handicapem. Jedním z praktických kroků tak bylo na počátku 90. let zřízení speciálních autobusových linek pro handicapované cestující, které spojovaly důležité instituce s byty zvláštního určení. V té době neexistovaly bezbariérové spoje na běžných linkách veřejné dopravy a mimo několika nově dokončených stanic metra neexistoval způsob, jak by mohl vozíčkář využívat hromadnou dopravu.


Po téměř 30 letech je situace zcela opačná – většina stanic metra je vybavena výtahy, postupně se snažíme vybavovat bezbariérovým přístupem i hluboce založené stanice v centru Prahy. V současné době provozujeme největší počet nízkopodlažních tramvají na světě, většina autobusů je rovněž bezbariérových a tento trend bude nadále pokračovat. Díky tomu, že cestující s handicapem mohou využívat běžné spoje, významně pokleslo využití zvláštních linek a mimo linky H1 došlo k jejich zrušení. I tato poslední provozovaná linka převáží v průměru méně než jednoho cestujícího na spoj.


Jsem si vědom toho, že zrušením této linky se může o něco snížit komfort cestujících z Vámi zmíněné lokality, protože zde zůstane pouze linka č. 224. Přesto nabízená kapacita (interval 30 minut oproti více jak dvěma hodinám v případě linky H1) znamená, že cestující s handicapem budou mít nadále dostatek možností, jak cestovat. Nově od 10. 6. též garantujeme všechny spoje této linky nízkopodlažní. V horizontu zhruba 2 let plánujeme do této lokality zavést další autobusovou linku – č. 181, která bude zajišťovat provoz ve špičkovém intervalu 12 minut. Na tuto linku budou nasazeny autobusy standardní délky 12 m. Zavedení této linky závisí na vybudování obratiště, které bude součástí výstavby obytného souboru, který zajišťuje soukromý investor.


Co se týče obecné přístupnosti veřejné dopravy pro vozíčkáře, problematika výškového rozdílu mezi soupravou a nástupištěm je danost modernizovaných sovětských souprav řady 81-71. Do doby ukončení jejich provozování se budeme nadále snažit zlepšovat situaci a nabídnout lepší řešení, než jsou pryžové hřebeny. Neochota řidičů tramvají a autobusů při asistenci nástupu vozíčkáře do vozidla je nepřípustná. Pokud k takovému jednání dojde, nahlaste ho prosím prostřednictvím formuláře dostupného na webu Pražské integrované dopravy nebo Dopravního podniku.

Věřím, že uvedené důvody, proč jsme se rozhodli omezit provoz linky H1 přijmete s pochopením.

S pozdravem

Adam Scheinherr
podepsáno elektronicky