Častým argumentem Ropidu a náměstka primátora pana Scheinherra, proč byla zrušena linka H1 na Černý Most, byla nemožnost zajíždět dlouhým autobusem do zastávky Bryksova, protože podle předpisů je zakázáno autobusům couvat s cestujícími. Autobusy mohou couvat s cestujícími, jak nám sdělil Dopravní podnik.

Dopravní podnik hl. m. Prahy

 

Ropid na stránkách Pražské integrované dopravy zveřejnil důvody, proč se ruší linka H1 v úseku Florenc - Černý Most. Jedním z argumentů, je, že "S cestujícími je v běžném provozu couvání zakázáno, jen na lince H1 bylo dosud zejména kvůli téměř nulovému vytížení tolerováno." (více zde)

Rovněž náměstek primátora Ing. Adam Scheinherr při jednání s radním Prahy 14 Bc. Michalem Pragerem argumentoval, že autobusy s cestujícími mají zakázáno couvat.

Položili jsme tedy 12. 7. 2019 dotaz Dopravnímu podniku:

Žádám Vás o informaci, podle jakého předpisu je zakázáno couvat s autobusem s cestujícími, případně, za jakých podmínek je couvat s autobusem s cestujícími povoleno. Dále Vás žádám o informaci, jestli je pro některé autobusy, resp. linky uděleno povolení couvat s autobusem s cestujícími. Pokud ano, uveďte prosím, na které lince je couvání s autobusem cestujícími povoleno a případně na kterých místech je couvání s autobusem s cestujícími povoleno.

 

Dopravní podnik odpověděl e-mailem dne 29. 7. 2019 takto:

 

Vážený pane Folvarský.

K Vašemu dotazu uvádíme, že předpisy couvání umožňují. Před zahájením couvání je řidič povinen se seznámit s prostorem, do kterého zamýšlí couvat a prioritou je neohrozit ostatní účastníky silničního provozu a těmi jsou i přepravované osoby. Vozy typu SOR jsou navíc vybaveny couvacími kamerami. Zároveň je nutné dodržet ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a je pouze na řidiči, jak danou situaci posoudí a vyhodnotí.

S pozdravem

tým oddělení Firemní komunikace a vnější vztahy
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost