Schůzka radního MČ Praha 14 Michala Pragera s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem

Dne 9. 7. 2019 se se uskutečnila schůzka radního MČ Praha 14 pana Michala Pragera s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem. Pan Prager nám poslal informace z jednání e-mailem. Tady je jeho znění:

 

Vážení,

včera se uskutečnila schůzka s náměstkem primátora Scheinherrem. Panu náměstkovi jsem opět zopakoval všechna úskalí, kterými si procházíte kvůli zrušení linky H1 a akcentoval náš požadavek na rychlé řešení situace. Rovněž jsem vyvrátil jeho argument, že řešením by mohlo být využití linky 109.

Pan náměstkem přidal další argumenty, které jej vedli ke zrušení této linky a to trvalý nedostatek řidičů autobusů v MHD a tudíž nutné zefektivňování spojů. Linka H1 v Bryksově dlouhá léta porušovala předpisy, jelikož autobus s cestujícími nesmí couvat. Jako pikantnost bych uvedl, že pan náměstek údajně zrušení H1 konzultoval s NRZP a konkrétně pan Krása mu na to prý nic neřekl. Na to jsem mu opáčil, že je škoda, že to nekonzultoval s námi.

Vyjádřil jsem nutnost vaší situaci ovšem co nejdříve řešit. Předal jsem panu náměstkovi možnosti zpřístupnění metra (řešení z Barcelony). Přislíbil, že okamžitě vyzve Dopravní podnik, aby toto řešení co nejdříve připravil do testovacího provozu. Odhad je září/říjen 2019.

Další diskutované problémy:

  • Otáčení autobusů v Bryksově – tento problém se bohužel táhne s Prahou 14 již řadu let, vybudování točny autobusu blokují obyvatelé okolních domů, kteří by přišli o několik parkovacích míst, točna je plánována s dostavbou bytového domu Canaba, avšak odhad je za cca 2 roky. Přislíbil jsem panu náměstkovi, že se jako MČ pokusíme co nejrychleji situaci odblokovat a najít provizorní řešení.
  • Na jaře příštího roku dojde k významnému navýšení kapacit dopravy na zavolání s centrálním dispečinkem na Ropidu.
  • Pan náměstkem by byl ochotný v rámci grantové výzvy vám zaplatit překračovače obrubníků na vozíky. Měli byste o to zájem?
  • Vodicí linie na Černém Mostě – dle vyjádření SONS nejsou prý vodicí linie potřeba ve stanicích, kde se se kolejiště nachází uprostřed, jelikož jako orientační body slouží obvodové zdi. Radku, jak to je, prosím?

Diskutovali jsme ještě další možnosti zpřístupnění zastávky Bryksova kratšími vozidly, které pojmou více vozíků. Dopravní podnik žádnými takovými spoji nedisponuje. Viděl jsem před několika lety takový kratší autobus v Brně, pokusím se po něm zapátrat.

Je mi líto, že pro vás nemám lepší zprávy. Momentálně je situace taková a já budu nadále tlačit na rychlé řešení. Možná by bylo dobré, kdybyste posílali panu náměstkovi své příběhy, které zažíváte kvůli zrušení linky H1.

 

Přeji pokud možno pěkné léto

Bc.Michal Prager , MBA
uvolněný radní


Městská část Praha 14