Pravděpodobně od 29. 7. 2019 je ve stanici metra Černý Most instalována rampa, která by měla umožnit bezpečný a pohodlný vjezd do vozu metra.

 

Testovací rampa pro vjezd vozíčkáře do vozu metra
Testovací rampa pro vjezd vozíčkáře do vozu metra

 

Rampa je umístěna u prvních dveří prvního vozu soupravy metra. Je dostatečně široká a umožňuje nájezd do otevřených dveří, i kdyby soupravy zastavovaly v rozmezí několika desítek centimetrů. Sklon rampy je přijatelný a pro překonání na mechanických vozících bude potřeba maximálně asistence jednoho člověka.

 

Testovací rampa pro vjezd vozíčkáře do vozu metra
Testovací rampa pro vjezd vozíčkáře do vozu metra

 

Na horním okraji rampy je přidělán rektifikační hřeben, který překonává mezeru mezi nástupištěm a vozem metra. Zbylá mezera je již minimální. Při vjezdu vozíčkáře do vozu metra se přední kola vozíku mírně propadnou při překonávání prohlubně prahu, ve které se pohybují dveře vozu.

Podle neoficiálních informací by se stejné testovací rampy měly brzy objevit i ve stanicích Palmovka a Florenc. Pokud se ve zkušebním provozu rampy osvědčí a budou vyhovovat všem předpisům, budou rampy postupně instalovány ve všech stanicích metra linky B (a pravděpodobně i linky A) v horizontu několika měsíců.

Instalace rampy je velmi dobrým krokem a je potřeba za něj panu náměstkovi Scheinherrovi a Dopravnímu podniku poděkovat. Ale zároveň je třeba říct, že tyto rampy měly být instalovány v plném rozsahu už před zkrácením autobusové linky H1. Domníváme se, že bez našeho tlaku a tlaku pana radního MČ Praha 14 Michala Pragera by k žádnému řešení nepřístupnosti vozů metra nedošlo.

Po totální destrukci systému dopravní obslužnosti pro vozíčkáře rozhodnutím pana náměstka Scheinherra, je toto prvním malým krůčkem. Ale zatím není důvod jásat a oslavovat.

Ještě je potřeba vyřešit poruchovost technických zařízení umožňujících přístup vozíčkářům na nástupiště. Na trase B bylo během jednoho měsíce 69x nahlášeno technické zařízení (výtahy a plošiny) mimo provoz, což v 51 případě znamenalo úplnou nepřístupnost stanice metra (více zde).

Dále je potřeba vyřešit dopravu vozíčkářů (ale i lidí s jiným postižením) od zastávky Bryksova k stanici metra a do dalších zastávek na bývalé trase autobusu linky H1, protože v současnosti nasazované midibusy linky 224 jsou absolutně nevyhovující (viz náš test nebo viz usnesení Rady MČ Praha 14).