Senát Parlamentu ČR

 

S prosbou o pomoc jsme se obrátili na paní senátorku MUDr. Jitku Chalánkovou. Paní senátorka 6. srpna napsala dopis panu primátoru Hřibovi. Zde je jeho plné znění:

 

V Praze dne 6. srpna 2019


Vážený pane primátore,

jakožto na členku Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky se na mne obrátilo s prosbou o pomoc několik vážně hendikepovaných občanů hl. m. Prahy - vozíčkářů z Prahy - Černého Mostu. V této lokalitě v ulici kpt. Stránského se nacházejí byty zvlášť upravené právě pro vozíčkáře. Právě jim čtvrť století sloužila speciální autobusová linka H1, která uvedený bytový komplex přes centrum města spojovala s obdobným komplexem na Chodově. Nyní byla zkrácena tak, že spojuje Chodov s centrem města, na Černý Most už ale nezajíždí.

Podrobně jsem se seznámila s důvody zkrácení, uvedenými v tiskové zprávě ROPIDu. Rozumím tomu, že linka byla dlouhodobě ztrátová, že se zvýšil počet bezbariérových stanic metra, ale nemohu se ztotožnit s tím, že jde o dostatečné důvody k tomu, aby vozíčkářům byl snížen dosavadní komfort cestování. Tito lidé nic zlého neudělali a za své postižení nemohou. Městská hromadná doprava je veřejnou službou a nelze k ní přistupovat čistě utilitárně z hlediska ziskovosti, nadto v pražské MHD jistě existuje více mnohem ztrátovějších linek, namátkou historická tramvajová linka č. 23, která kopíruje linku 22 a na rozdíl od ní jezdí zcela prázdná. Nemohu souhlasit ani s tím, že vozíčkáři mají jezdit metrem: jednak metrem se nedostanou všude tam, kam speciálně oni potřebují a kam je dosud zavezl za tím účelem speciálně trasovaný autobus, jednak v metru, kde je zvlášť důležitá pravidelnost, by se stali překážkou provozu - jejich nástup a výstup by zdržoval ostatní, a to zejména tehdy, pokud by cestovali ve skupinách. Nadto je problematické překonat prostor mezi hranou nástupiště a vagónem metra, i když je obojí v jedné rovině, existuje zde cca deseticentimetrový volný prostor, kde se invalidní vozík snadno zasekne.

Vážený pane primátore,

s ohledem na výše uvedené si Vás dovoluji požádat o prověření, zda je zkrácení linky H1 skutečně nezbytné, a o to, abyste se zasadil o obnovení jejího provozu minimálně do doby, než bude existovat adekvátní náhrada např. v podobě speciálních minibusů na zavolání, kterými by mohly společně cestovat nikoli jen jednotliví vozíčkáři, ale i jejich skupiny, zejména rodiny.

Těším se na Vaši odpověď. S pozdravem

Jitka Chalánková

 

Vážený pan

MUDr. Zdeněk HŘIB

primátor hl. m. Prahy

Mariánské nám. 2/2

110 01 Praha 1