Pan primátor MUDr. Zdeněk Hřib odpověděl dne 3. září 2019 na dopis paní senátorce MUDr. Mileně Chalánkové ze dne 6. srpna 2019 (dopis paní senátorky Chalánkové je zde).

Nepochopitelné je, že pan primátor nejspíš považuje celý problém za vyřešený tím, že instalací nájezdových klínů do stanice metra Černý Most "jsme odstranili bariéru v podobě výškového rozdílu mezi nástupištěm a podlahou soupravy metra." Je vidět, že o problematice bezbariérové dopravy v Praze nemá pan primátor ani jeho spolupracovníci představu, ani základní znalosti. Představa, že instalací jedné nájezdové rampy na jedné stanici metra je odstraněna bariéra, je neuvěřitelná - ano, na stanici Černý Most už můžeme na vozících bez potíží vjet do vagónu metra, ale už nemáme kde z vagónu bezpečně vystoupit a hlavně, nemáme se jak dostat zpět na Černý Most. A pan primátor s tímto způsobem myšlení a jeho blízcí spolupracovníci rozhodují o bezbariérovosti v Praze a o dopravní dostupnosti pro vozíčkáře a další lidi s postižením (ale také pro maminky s kočárky a starší lid). Obrázek si udělejte sami:

Hlavní město Praha 

 

Původní text dopisu v PDF je zde.

 

Praha 3. září 2019

Váš dopis ze dne: 6.8.2019

Č. j.: MHMP 1814025/2019

Počet listů/příloh:

 

Vážená paní senátorko,

děkuji za Váš dopis ze dne 6. srpna 2019, ve kterém jste se dotazovala na možnost znovuobnovení provozu zvláštní linky H1 do oblasti Černého Mostu. Dovolte mi prosím na tomto místě připomenout důvody, proč ke zkrácení do trasy Florenc – Chodov došlo.

Ztrátovost linky nebyl důvod k jejímu zrušení, neboť městská hromadná doprava ze své podstaty nemůže být za stávajících podmínek výdělečná a ani nejvytíženější  linky hromadné dopravy si na svůj provoz nevydělají a je na ně přispíváno z městského či státního rozpočtu.

Důvodem, proč byla linka H1 zkrácena do stávajícího úseku bylo její vytížení, které na většině spojů znamenalo, že řidič v autobuse jel sám, či s jedním cestujícím,  jak vyplynulo z přepravních průzkumů zpracovaných organizací Ropid. Tento stav není možné udržovat. Ve světle nedostatku řidičů a pořizovacích i provozních nákladů vozidel se musí hlavní město chovat jako řádný hospodář a reagovat na skutečné přepravní potřeby na území hlavního města.

Problematiku dopravy osob s handicapem v oblasti Černého mostu ale od té doby intenzivně řešíme. Mimo autobusové linky č. 224, kde jezdí pouze nízkopodlažní vozidla, připravujeme provizorní smyčku pro autobusy v této oblasti, která umožní zajíždění další autobusové linky se špičkovým intervalem 6 minut. Společně s linkou č. 224 bude tak k metru Černý Most jezdit každou hodinu okolo 10 spojů.

Během srpna jsme zajistili instalaci nájezdových klínů pro vozíčkáře do stanice Černý Most. Jejich funkci jsme konzultovali mj. se zastupitelem městské části Praha 14, p. Pragerem, který sám využívá invalidní vozík a tímto opatřením, které chceme rozšířit na celou trasu metra B, jsme odstranili bariéru v podobě výškového rozdílu mezi nástupištěm a podlahou soupravy metra.

Dovolte mi Vás paní senátorko ujistit, že je naším cílem zajistit dopravní služby a tím i kvalitní život ve městě pro všechny skupiny obyvatel. Jsem přesvědčen, že vozíčkářům nejlepší službu nabídneme tehdy, pokud zvolíme inkluzivní přístup a zajistíme jim zapojení do běžného života bez bariér. Přesně o to se, nejen na Černém Mostě, trvale snažíme.

 

S pozdravem

MUDr. Zdeněk Hřib

podepsáno elektronicky

 

Vážená paní

MUDr. Jitka Chalánková

Senát ČR – Kancelář Senátu

ID DS: 44iaeqj