V reakci na e-mail pana náměstka Scheinherra "Zajištění dopravy na zastávce Bryksova" jsme odpověděli a použili nesprávné údaje, následně jsme se panu náměstkovi omluvili.

Text e-mailu z 24. 9. 2019:

 

Vážený pane náměstku,

děkuji Vám za upozornění na omyl a za vysvětlení propočtů. Zároveň se Vám omlouvám, že jsem pro vyhodnocení použil pouze informace o počtu vozidel, které jsem dostal u poskytovatelů služeb přepravy od domu k domu. Při úsudku, jestli jste navýšili tuto službu, jsem vycházel i z osobních zkušeností mých i přátel, kteří se pokoušejí těmito službami přepravovat.

Navýšili jste službu přepravy od domu k domu o 5%. Vzhledem k tomu, že je tato služba dlouhodobě kapacitně nedostatečná, snížili jste kapacitní nedostatečnost o 5%. V praxi navýšení není znát, naopak máme zkušenosti, že dostupnost se zhoršila. Zajistit si přepravu v den objednání nebo na nejbližší následující den je prakticky vyloučené. I pokud si službu objednáváme zhruba 2 týdny předem, musíme značně upravovat potřebné časy odjezdu a návratu.

Pane náměstku, přeprava od domu k domu je zpoplatněna poměrně vysokou cenou – za každou jízdu a za každou osobu 42 Kč (včetně průvodce, který má jinak dopravu v pražské MHD zdarma). Neuvažuje se o snížení této ceny? Pokud bych chtěl využívat tuto službu pro pravidelné dojíždění do práce, stálo by mě to ročně zhruba 17 tisíc Kč. To je 4,5x více, než běžný dospělý člověk zaplatí za roční jízdenku. A on může jezdit, kolikrát bude denně chtít a kam bude chtít, já za 17 tisíc Kč mohu jet jen do práce a zpět.

Pane náměstku, na čtvrtečním zasedání Zastupitelstva jste zastupitelům sdělil, cituji „…od 1. 5. jsme zvýšili přepravu od domu k domu. 90 % lidí se z té lokality přepravuje touto službou.“ Mohl byste nám, prosím, poskytnout podklady, ze kterých jste čerpal? Byl uskutečněn nějaký průzkum nebo studie? Ptal jsem se několika vozíčkářů z bezbariérového domu, ale nikdo se žádného sčítání nebo průzkumu neúčastnil. A myslíte tím, že se touto službou lidé z této lokality přepravují pravidelně (a jen 10% lidí se pravidelně přepravuje jinak)? Nebo že alespoň jednou použili tuto službu?

Ještě jednou děkuji za vysvětlení a ještě jednou se omlouvám za šíření mylné informace a těším se na odpověď.

S pozdravem

 

Roman Folvarský

vozíčkář z bezbariérového domu v ulici kpt. Stránského

 

 


 

From: NÁM Scheinherr Adam (ZHMP) <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Sent: Thursday, September 19, 2019 12:44 PM
Subject: RE: Zajištění dopravy na zastávce Bryksova

 

Vážený pane Folvarský,

bohužel Vaše informace je mylná. Od 1.5.2019 byla služba navýšena u poskytovatele Handicap transport.

Pro informaci:

Ve smlouvě s přepravcem není definován přesný ani maximální počet vozidel (nebyl tudíž omezen z 25 na 17). Nastavení služby vychází z počtu přepočtených vozidel (nastaven na počet 17 vozidel). Právě z důvodu, že poskytovatelé nabízejí své služby i komerčně, umožňujeme tímto využití vícero vozidel při garantování úhrady fixních nákladů za daná vozidla a efektivní využití celého vozového parku (např. zmiňovaných 25 vozidel) např. v době přepravní špičky.

Zároveň pro základní kalkulaci vycházíme z nárůstu předpokládané rozsahu objemu výkonů přepravy za kalendářní rok o cca 5% na 51 600 km/vozidlo/rok.

  

Děkuji za pochopení a srdečně zdravím

Adam Scheinherr

 

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Náměstek primátora pro oblast dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 002 296, +420 776 771 913

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.praha.eu

 

  


From: Roman Folvarský <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Sent: Thursday, September 19, 2019 12:04 PM
Subject: RE: Zajištění dopravy na zastávce Bryksova
Importance: High

 

Vážený pane náměstku,

děkujeme za informace. Jen velmi krátce zareaguji na Vaše tvrzení, že jste od 1. 5. navýšili přepravu na zavolání. Ve skutečnosti je to takto:

  • u Society k navýšení nedošlo
  • u Handicap-transport podle původní smlouvy byla doprava zajišťována 25 vozy a od 1. 5. podle nové smlouvy (podle výběrového řízení) je doprava zajišťována 17 vozy

Nevidím navýšení, vidím snížení počtu vozů. Tyto informace jsem si ověřil před hodinou na dispečincích obou služeb.

S pozdravem

Roman Folvarský

 


From: NÁM Scheinherr Adam (ZHMP) <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>
Sent: Thursday, September 19, 2019 11:51 AM
Subject: Zajištění dopravy na zastávce Bryksova
Importance: High

 

Vážení spoluobčané,

předně bych se chtěl omluvit, že Vás kontaktuji až nyní a především, pokud Vás jakkoliv omezilo zrušení části linky H1.

O zrušení této části linky jsem informoval již v lednu 2019 zástupce Národní rady zdravotně postižených a též Svazu tělesně postižených. Bohužel jsem očekával, že informace se k Vám tímto dostane a zafunguje případná zpětná vazba.

V přípravě na zrušení linky H1 jsme od 1.5. zajistili navýšení přepravy na zavolání a od 10.6. garantujeme 100% nízkopodlažní autobusy na lince 224.

Díky mé schůzce s panem radním Pragerem v červenci, byla během 14 dnů ke konci července instalována najížděcí rampa ve stanici Černý most pro snadný a bezpečný nástup do vozidla metra dle vzoru metra z Barcelony.

V návaznosti na zkušební provoz této rampy budeme instalovat druhou rampu pro výstup z metra ve stanici Černý most a též pro nástup a výstup ve stanici Florenc. Tyto další rampy budeme instalovat do konce měsíce.

Do konce roku plánujeme instalovat tyto rampy též v dalších stanicích: Můstek B, Palmovka, Smíchovské nádraží a Hůrka. V následujícím roce pak v dalších stanicích.

Včera jsem osobně provedl prohlídku autobusové zastávky Bryksova. Shledal jsem, že je ve velice nevyhovujícím stavu. Proto provedeme její úpravu do dvou měsíců, aby byl autobus položen níže vůči nástupišti a tím byl zlehčen nízkopodlažní nástup do vozidla.

Nakonec jsem osobně zkontroloval i vozidla, která obsluhují linku 224. Jedná se o SOR 8,5 a SOR 9,5. SOR 9,5 je autobus dlouhý 9,5 metru a je tedy o metr delší než SOR 8,5. Je v něm i o malinko více prostoru pro invalidní vozík či kočárek než v autobuse SOR 8,5. Lépe je v něm možné zajet s invalidním vozíkem, i když je již v autobuse kočárek. Proto během následujících dnů se pokusíme, aby linka 224 byla obsluhována většinově právě těmito autobusy.

V neposlední řadě od přibližně poloviny příštího roku chystáme opět navýšit přepravu na zavolání.

Vše by též mohlo vyřešit plánované ukončení linky 223 namísto v zastávce Kapitána Stránského v zastávce Bryksova. Zde ale čekáme na součinnost MČ Praha 14, která musí zajistit možnost otočení autobusů pro tuto linku. Na této lince je plánováno nasazení 15metrových autobusů MAN s dostatkem prostoru pro invalidní vozíky či kočárky. Jakmile MČ zajistí možnost otočení těchto autobusů, tak jsme připraveni tuto linku do zastávky Bryksova prodloužit.

Prosím berte tyto skutečnosti tak, že se snažím Vaši situaci co nejrychleji vyřešit a prosím pokud byste měli jakékoliv další podněty týkající se infrastruktury či provozu, dejte mi prosím vědět.

S úctou

Adam Scheinherr

 

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.

Náměstek primátora pro oblast dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 002 296, +420 776 771 913

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.praha.eu