Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

 

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Poslední řádná valná hromada spolku Neposedíme z. s. s volbou členů orgánů spolku se konala 2. 4. 2016 v sídle spolku. Zápis, včetně všech příloh, je uložen v sídle spolku, kde je k nahlédnutí.

 

Výbor

Výbor spolku pracuje v tomto složení:

Ing. Roman Folvarský - předseda spolku

M.A. Klára Folvarská - členka výboru

Mgr. Kateřina Rose - členka výboru

 

Předseda

Předsedou spolku je Ing. Roman Folvarský. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a jedná navenek za spolek. 


 

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727