Město Chomutov se snaží být bezbariérové. Šestnáct úřednic na zdejším magistrátu a dva městští strážníci umějí mluvit s neslyšícími.

S neslyšícími, nedoslýchavými či hluchoněmými dnes mohou lépe komunikovat úřednice z chomutovského magistrátu, ale i dva strážníci městské policie. Chomutov se tak snaží bourat dosavadní bariéry. Kromě odstraňování stavebních překážek, které dělají problém tělesně postiženým, udělalo město další vstřícný krok. Pomáhá neslyšícím. Šestnáct úřednic a dva městští strážníci absolvovali z vlastní iniciativy a ve svém volnu půlroční kurz a naučili se základům znakové řeči. „Slovo bezbariérový chápu minimálně ze dvou různých pohledů. Každého napadne, že mám na mysli především stránku týkající se stavebních úprav, ale jsem rád, že kromě toho bouráme bariéru další,“ říká primátor Jan Mareš. Dodává, že je pyšný na takový přístup svých úředníků, kteří zvládli nelehký úkol a dnes mohou ve své práci aktivně pomoci službou, která zatím nikde v Ústeckém kraji nenašla následovníky. V Chomutově žijí nejméně dvě desítky lidí, kteří novou službu uvítají. „Žádný oficiální registr takových osob sice nemáme, ale znám z Chomutovska dvacet neslyšících, s nimiž jsem pravidelně v kontaktu,“ tvrdí tlumočnice znakové řeči a předsedkyně krajské organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých Ústeckého kraje Eva Žáčková. Podle ní však může na Chomutovsku žít daleko více neslyšících. Znakovou řeč využijí na magistrátu v praxi především pracovnice sociálního odboru, ale handicapovaní se spolehlivě domluví také na recepci, stavebním úřadu, úseku dopravním a na matrice. V terénu vypomohou i městští strážníci David Herolt a Pavlína Mašková. Úřednice, které základy znakové řeči zvládly, tvrdí, že naučit se posunkům není nic, co by se nedalo zvládnout, ale chce to získat jistotu. „Chceme v kurzu dále pokračovat, aby se nám znaková řeč pořádně zafixovala,“ říká o svých nových dovednostech Jitka Nejedlá. A Šárka Fuková to potvrzuje: „Je to výborný pocit, když se dokážete s neslyšícím domluvit a pomoci mu hned a bez tlumočníka.“ Doposud podle ní musela většina lidí s tímto postižením při návštěvě úřadu či jiné instituce využívat právě služeb tlumočníků. Je sice bezplatná, ale na celý kraj jsou tlumočníci jen čtyři, a dva z nich jsou dokonce na částečný úvazek. Na jejich pomoc se tak muselo někdy počkat. Podle Evy Žáčkové i primátora Mareše je tato služba obrovský přínos. Naučit se znakovou řeč totiž není jednoduché, ostatně jako jakoukoliv jinou řeč. Podle Žáčkové se ti nejzdatnější mohou znakovou řeč naučit nejdříve za rok, spíše za dva. Proklientsky zaměřený chomutovský magistrát již dříve pamatoval na méně pohyblivé lidi. Například je vybaven jak zvonkem, kterým si handicapovaní mohou přivolat pomoc, tak i výtahem, kde jsou tlačítka upravena pro nevidomé. Pro občany, kteří se sice k úřadu dostanou, ale pohybují se velmi obtížně, je k dispozici v informační recepci vozík, aby pro ně cesta úřadem nebyla tak náročná. Všechny tři budovy magistrátu jsou vybaveny bezbariérovým sociálním zařízením. Chomutovský magistrát jde skutečně v bourání bariér příkladem všem ostatním institucím v kraji.

Naďa Kocábková
16.1.2012

Zdroj: http://www.muzes.cz/archiv/2012/leden-2012-archiv/v-chomutove-maji-jasno-odstranit-vsechny-bariery/

Chomutov
Foto: Wikipedia, Manfred E. Fritsche