Od pondělí 4. března 2013 bude páteřní linka MHD č. 1 provozovaná v trase Rychnov – Jablonec nad Nisou – Janov – Bedřichov zajištěna kompletně bezbariérovými autobusy.

Kromě úpravy na autobusové lince č. 1 dochází na základě požadavku obyvatel Vrkoslavic k převedení jednoho spoje z linky č. 10 na linku č. 13. Spoj, který odjížděl z Kokonína v 7:57 hod., bude nově odjíždět již v 7:54 a do centra Jablonce nad Nisou tak pojede přes Malé Vrkoslavice.

27.2.2013

Zdroj: http://www.mestojablonec.cz/

Linka č. 1
Foto: http://www.mestojablonec.cz/