Státní fond dopravní infrastruktury

Obsah projektu:
Jedná se o opravu stávající, technicky a bezbariérově nevyhovující lávky pro pěší na ul. Komenského nábřeží. Projekt je zaměřen na bezpečnost všech chodců a bezbariérový přístup, což je jednou z priorit projektu Břeclav bez bariér.

Cíle projektu:
Cílem této akce bylo zvýšit bezpečnost handicapovaných občanů, seniorů a rodičů s malými dětmi bydlících v Břeclavi a okolí a usnadnit jim lepší podmínky při vyřizování svých každodenních záležitostí, neboť toto místo je v blízkosti polikliniky, obchodů, školských zařízení, centra města a veškerých institucí.

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CEEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fbreclav.eu%2Fsub%2Fors%2Fdokumenty%2Fdoc_download%2F555-breclav-bez-barier-lavka-pro-pesi&ei=vpeIUdiiI42LhQfO64CgCA&usg=AFQjCNEh0PdhZ3IXCUQ4UKbrP5vgbDOyfg&sig2=gy7qwcCHUoxKW1BlL7ykOw

Lávka v Břeclavi

Foto: Státní fond dopravní infrastruktury