V rámci projektu Banka bez bariér mapuje Pražská organizace vozíčkářů již druhým rokem přístupnost poboček a bankomatů České spořitelny.

V první etapě od listopadu 2012 do dubna 2013 se hodnotily objekty ČS z hlediska bezbariérovosti ve všech krajských městech České republiky. Druhá fáze projektu, která právě skončila, zacílila na mapování poboček a bankomatů ve městech ČR nad 25 tisíc obyvatel, tedy v dalších 31 obcích.

Během mapování se zjišťují šířky dveří, stav přístupových a vnitřních komunikací, zdvihacích zařízení a toalet nebo výšky přepážek a manipulačních prvků bankomatů. Výsledkem procesu je tedy podrobná informace pro uživatele s omezenou schopností pohybu, kterým může být nejen člověk na vozíku, ale i rodič s dětským kočárkem či senior. Dalším výstupem mapování je technická zpráva o případných zjištěných nedostatcích a návrh úprav, na jehož základě může Česká spořitelna objekt lépe přizpůsobit cílové skupině.

Projekt vychází především z myšlenky, že vnímání přístupnosti okolního prostředí je velmi individuální a potřeby každého z nás mohou být proto odlišné. Na základě kvalitních a prověřených informací může člověk s omezenou schopností pohybu sám nejlépe posoudit, do jaké míry je pro něj konkrétní objekt přístupný, jak se na případné bariéry připravit, a v rozsáhlé síti poboček a bankomatů ČR si tak vybrat nevhodnější možnost.

Výsledky průběžného mapování jsou dostupné na internetovém portálu Přes bariéry (http://www.presbariery.cz/objekty.html). Uživatelé zde v jednoduché aplikaci najdou veškeré informace o bezbariérových objektech včetně poboček a bankomatů České spořitelny podle jednotlivých zmapovaných měst ČR.

Zdroj: www.presbariery.cz

bankomat České spořitelny, Praha 8 - Karlín, sídliště Invalidovna, Molákova 614/36
Foto: www.wikipedia.cz, ŠJů