Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Od 4. ledna je v budově domažlické radnice na náměstí Míru 1 v provozu nový výtah. Historický objekt, ve kterém kromě vedení města sídlí také několik odborů městského úřadu, je tak konečně bezbariérový a pohodlně přístupný i starším občanům nebo hendikepovaným.

Výtah v budově radnice má sedm stanic a propojuje prostory úřadu a Městského kulturního střediska. Městu se na něj podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady činily zhruba 4,5 miliónu korun.

Stavbu provázely potíže se stavební firmou, která zakázku dokončila s tříměsíčním zpožděním.

Druhý výtah obsluhuje tři podlaží v rámci kina Čakan a Městského kulturního střediska. Náklady na něj činily více než 2 milióny korun. I na něj se městu podařilo získat dotaci, tentokrát z ministerstva kultury.

V rámci žádosti podané na Úřad vlády ČR - Program mobility, se dále podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci projektu "Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa". Tyto práce budou realizovány v letošním roce.

Zdroj: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/domazlice/2058-35201-domazlicka-radnice-je-bezbarierova.html

Výtah v budově radnice má sedm stanic a propojuje prostory úřadu a Městského kulturního střediska.

Foto: Město Domažlice

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727