Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

 

Žáci i učitelé Prvního českého gymnázia v Karlových Varech budou už brzy moci využívat nově zrekonstruované prostory západního křídla budovy školy. Nová část gymnázia nabízí moderní aulu s prostorem pro vzdělávací a kulturní akce, včetně akcí pro veřejnost.

Studentům začnou sloužit mimo jiné výtvarné ateliéry, hudebna, jazyková učebna nebo přestavěné šatny vybavené šatními skříňkami. Přestavbu nechal provést Karlovarský kraj.

Celkové náklady projektu dosahují 50,8 miliónu korun, z toho předpokládaná dotace z ROP Severozápad činí 39,2 miliónu korun. Zbylé náklady jsou hrazeny z krajského rozpočtu.

„Díky výstavbě nového západního křídla budovy i úpravám stávajících prostor se karlovarské gymnázium zařadilo mezi krajské školy, které žákům nabízejí nejen vysokou úroveň vzdělávání, ale také moderní a příjemné zázemí s potřebným technickým vybavením,” uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Stavba začala v červnu loňského roku. Pro vedení školy nastalo náročné období, v němž bylo zapotřebí sladit běžný provoz školy a vyučování s probíhajícími stavebními pracemi.

„Projekt zahrnoval výstavbu nového západního křídla a částečnou rekonstrukci stávající budovy. Stavební práce realizovala společnost ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. Studenti se dočkají nových výtvarných ateliérů, hudebny, jazykové učebny a šaten, pedagogům jsou určeny nové kabinety. Po  vybudování výtahu se škola stala navíc bezbariérovou. Stavebními úpravami prošla i vstupní hala budovy, nad níž vznikla nová patrová nadstavba se zasedací místností. V přízemí vyrostla knihovna s čítárnou a připraven je bufet s oddychovým prostorem pro studenty,” popsal ředitel školy Zdeněk Papež.

Podle krajského radního Edmunda Janische má karlovarské gymnázium nyní takové vybavení, které odpovídá současným vzdělávacím trendům. „Jsem rád, že se dostavba Prvního českého gymnázia v Karlových Varech podařila. Studenti, pedagogický sbor i provozní pracovníci dostali krásný vánoční dárek. Věřím, že se v nových učebnách bude žákům i pedagogům líbit a hlavně že budou spokojeni se studijními výsledky,” dodal.


Zdroj: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/karlovarsky-kraj/karlovy-vary/2058-34915-v-prvnim-ceskem-gymnaziu-v-karlovych-varech-skoncila-modernizace-zapadniho-kridla-budovy.html


Studentům začnou sloužit mimo jiné výtvarné ateliéry, hudebna, jazyková učebna nebo přestavěné šatny vybavené šatními skříňkami.
Studentům začnou sloužit mimo jiné výtvarné ateliéry, hudebna, jazyková učebna nebo přestavěné šatny vybavené šatními skříňkami.

Foto: KÚ Karlovarského kraje

 

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727