Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Petice - Vraťte nám autobus

 

Magistrát hlavního města Prahy

My, níže podepsaní hendikepovaní obyvatelé Černého Mostu a další občané zaskočení a znepokojení necitlivým rozhodnutím Magistrátu zkrátit linku určenou k přepravě většího počtu hendikepovaných, žádáme o obnovení provozu linky H1 v úseku Černý Most – Florenc.

 

Odůvodnění: Autobus H1 jezdil od 22. 5. 1995, zrušen byl ke dni 28. 6. 2019, a to bez jakékoliv diskuse. Lidé, kteří bydlí v okolí zastávek linky H1, byli ze dne na den odříznuti od světa, práce, školy, koníčků, kina, divadla, nákupů, servisu vozíků a podobných zcela běžných, avšak potřebných věcí.

Tvrzení Magistrátu, že vozíčkáři z Černého Mostu mohou místo zrušené linky využívat metro B a autobusové linky 224, 109 či dokonce 119, svědčí o naprosté neznalosti problematiky přepravy těžce postižených osob. Argument, že existuje adekvátní alternativa, není pravdivý. (Více na www.neposedime.cz/index.php/linka-h1)

Rozhodnutí bylo učiněno v rozporu s programovým prohlášením vítězných stran po volbách a v rozporu s příslibem do r. 2025 „…Každým rokem jsou udržovány a rozvíjeny doplňkové služby pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu (speciální autobus pro přepravu více cestujících upoutaných na vozík…)“.

Považujeme toto rozhodnutí za nelidské a diskriminační, nezájem o komunikaci s lidmi, jichž se drasticky dotklo, za ponižující, protestujeme proti němu a žádáme tímto veřejně o obnovení linky H1 v úseku Černý Most – Florenc.

Děkujeme.

Připojit svůj podpis pod petici můžete zde.

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727