Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Hrad Bouzov není bezbariérově dostupnou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlédnout si park a s pomocí asistence hradní nádvoří. Zbývající hradní prostory jsou pro ně nedostupné.

Návštěvníci na vozíku se dostanou k hradu z parkoviště na jižním okraji parku. Parkoviště poskytuje potřebné hygienické zázemí v podobě bezbariérové toalety upravené pro vozíčkáře. Ta na hradě chybí. Návštěvníci se po mírně klesající asfaltové cestě dostávají ke kapli Panny Marie. Od ní ke hradu stopá pevná, jemným štěrkem vysypaná cesta. Vozíčkáři potřebují pomoc asistence. Lepší přístup je od parkoviště přes anglický krajinářský park nad kaplí Panny Marie a hlavní přístupovou cestou. Pro vjezd na hradní nádvoří potřebují vozíčkáři asistenci. Cesta dlážděná z lomového kamene stoupá po mostu přes příkop nahoru. Rovné nádvoří s lavičkami, stoly se židlemi a pódiem, na němž se konají kulturní akce, je vydlážděné stejnou dlažbou. Do vnitřního hradu vstupují návštěvníci po mostě, prudce nahoru. I zde je potřebná pomoc asistence. Obvod horního nádvoří hradu je dlážděné, střed je zatravněn. Na nádvoří se vstupuje z průjezdu 1 schodem dolů.

Prodejna vstupenek je v prostoru vrátnice první vstupní brány. Návštěvníci přistupují k oknu prodejny po o 1 schod zvýšené zděné rampě.

Prodejna publikací se nachází v hospodářské budově na dolním nádvoří hradu. Vstupuje se do ní z průjezdu vpravo, 1 schodem nahoru do průchozí chodby a po 4 schodech nahoru do vlastní prodejny. Za prodejnou je přes práh umístěna galerie upomínkových předmětů.

I. okruh. Hrad Bouzov

Prohlídka hradu Bouzov začíná v průjezdu horního hradu, za vstupní bránou. Návštěvníci vystupují po zatočeném schodišti, po 26 schodech do chodby.

V ní sestupují 4 schody dolů a na konci, 2 schody dolů sestupují do staré kanceláře. Bez bariér pokračují v prohlídce jídelny velmistra a sloupové síně. Po prohlídce se vracejí do jídelny a přes 1 schod nahoru vystupují na slavnostní kamenné točité schodiště. Po 12 schodech nahoru a 1 nízkým schodem dolů sestupují do jídelny pro hosty.Z jídelny pokračují prohlídkou hostinské chodby, ze které se nahlíží do pokojů pro hosty. Chodbu v její délce dělí 3 schody dolů. Na konci hostinské chodby, za koupelnou pro hosty, sestupují 3 schody dolů. Pokračují dalšími 3 schody dolů. Vřetenovým schodištěm pro personál hradu, po 24 točitých schodech, vystupují nahoru do vyššího patra hradu. Po 1 schodě dolů sestupují do prostoru podsebití a 1 schodem nahoru vstupují do Alžbětina křídla.

Alžbětino křídlo

Za vstupem do Alžbětina křídla lze nahlédnout do komůrky s dvojicí prevétů. Návštěvníci prochází chodbou, z níž se nahlíží do pracovny a dvojice ložnic. Na konci chodby nad schodišťovou halou spojující Alžbětino a Oppersdorfské křídlo vystupují 4 schody nahoru na ochoz kolem věže Hlásky a vstupují do severního křídla.

Severní křídlo

Prohlídku severního křídla otevírá apartmá velmistra. Návštěvníci procházejí ložnicí a pracovnou s tajným schodištěm. Po 4 schodech nahoru vystupují do audienčního pokoje. Následují pokoj pro sluhy, přípravna jídel a lovecký a rytířský sál, mezi nimi nejsou bariéry. Z rytířského sálu vystupují návštěvníci po 4 schodech do kapitulní síně. Z kapitulní síně sestupují točitým kamenným schodištěm po 32 + 25 + 3 schodech na nádvoří hradu.

Kaple a zbrojnice

Z nádvoří, po 1 schodu nahoru vstupují návštěvníci do kaple, zbudované na místě černé kuchyně. Po její prohlídce se vrací 1 schodem dolů na nádvoří a pokračují v prohlídce zbrojnice. Po 16 schodech nahoru vystupují na zděný pavlán. Do zbrojnice vystupují 1 schodem nahoru a sestupují 1 + 4 schody dolů. Do okenného výklenku vystupují schody nahoru. Po prohlídce zbrojnice a zbraní se vrací, po 4 +1 schodu nahoru a 1 schodem dolů na pavlán a po 16 schodech dolů na nádvoří hradu.

II. (zkrácený) okruh - Hrad se představuje

Návštěvníci během zkrácené prohlídky vidí starou kancelář, jídelnu velmistra, sloupovou síň, knížecí pokoje, loveckou síň, rytířský sál, kapitolní síň, kapli a zbrojnici. Prohlídka je vhodná pro rodiny s dětmi, školy a seniory.

III. okruh - Hrad z ptačí perspektivy - věž Hláska

Začíná v průjezdu do hradu. Návštěvníci stoupají po 26 + 3 schodech do spojovací schodišťové haly, v ní po 14 + 5 schodech k dveřím do chodby 6 m dlouhé v síle zdi věže Hlásky. Vstupují do soudní místnosti v úrovni druhého patra věže.

Mříž v podlaze s dřevěným žebříkem vede do vězení. Další cesta nahoru vede točitým schodištěm v síle zdí věže Hlásky. Po 27 + 2 schodech vystupují návštěvníci do muzea sádrových modelů. Po 2 schodech dolů a 28 + 1 schodech nahoru vystupují do síně se sbírkou pivních korbelů, tzv. pivnice. Do okenních výklenků vystupují po 2 a po 4 schodech. Po 1 schodu dolů a 31 schodech nahoru vystupují návštěvníci do kachlového muzea. Po 17 + 13 schodech se vystupuje do pokoje hlásného, z něhož se 1 schodem dolů schází na ochoz s výhledem do okolní krajiny. Z hlásného pokoje po 23 schodech vystupují do nejvyšší místnosti věže. Zde si mohou usednout a odpočinout popřípadě prohlédnout soubor kovových archeologických nálezu. Poté se návštěvníci vracejí stejnou cestou, po 23 + 13 +17 + 30 + 29 + 27 schodech do soudní síně a dál schodišťovou halou s 5 + 14 schody a schodišti s 3 + 26 schody sestupují do hradního průjezdu.

IV. okruh - Jak se staví středověký hrad

Prohlídková trasa, v rámci které návštěvníci vystoupají od sklepení až ke krovům, je určena fyzicky zdatným návštěvníkům. Během prohlídky je přiblíženo technické zázemí hradu a jeho fortifikační prvky.

Prohlídka přízemí a sklepních prostor hradu

Prohlídka začíná v průjezdu. Návštěvníci vcházejí do chodby v přízemí a po šikmé dřevěné rampě vstupují na malý dvorek. Po 3 + 9 nebo po 11 schodech vystupují na ochoz. Po prohlídce se vracejí na dvorek a 1 schodem nahoru vstupují do chodby, ze které se vchází do umývárny nádobí. Po prohlídce se vracejí do chodby a po 6 schodech dolů sestupují do studené a centrální kuchyně hradu. Ta se opouští chodbou, z níž se po 10 schodech dolů sestupuje do dvojice sklepů. Ve druhém je soubor keramických a porcelánových předmětů z hradní studny. Návštěvníci se vracejí na chodbu a 3 schody nahoru a 3 schody dolů vstupují před horkovzdušná kamna. Po prohlídce kamen se po 3 schodech nahoru a 3 schodech dolů vracejí na chodbu a po 13 schodech nahoru vystupují na hradní nádvoří. Z nádvoří, po 11 schodech dolů, sestupují na parkán. Po prohlídce se 11 schody nahoru vracejí na nádvoří.

Prohlídka nadsklepních a podkrovních prostor hradu

Po 8 schodech vystupují návštěvníci do schodištní věže a po 47 + 4 + 1 schodu reprezentačního točitého schodiště vstupují do loveckého sálu. Z loveckého sálu po 28 úzkých točitých schodech vystupují do pokoje hudebníků. Z pokoje lze po 2 + 1 schodě vejít do obranné chodby a po 5 + 2 schodech sejít na hudební balkon rytířského sálu. Z pokoje hudebníků, krovem po 3 schodech dolů a dalších 3 nahoru, vstupují návštěvníci do kruhového pokoje se souborem fotografií hradů Tyrolska, inspirací pro přestavovaný Bouzov. Po 2 schodech nahoru vstupují do síně s holandskými vyřezávanými destičkami, v místnosti zvané „trucovna“, kam odcházel velmistr ze svého apartmá. Tajným schodištěm po 14 + 15 točitých schodech scházejí návštěvníci do jeho pracovny a pokračují ložnicí na ochoz kolem věže Hlásky. Po 4 schodech dolů sestupují do průchozího pokoje. Po 5 schodech vystupují na ochoz a z něj 1 schodem nahoru a přes práh vstupují do místnosti hradních trubačů nad schodišťovou halou. Z místnosti trubačů přes práh a po 1 + 7 schodech scházejí dolů na lodžii Alžbětina křídla. Po 2 schodech nahoru vystupují do Alžbětiny ložnice a z ní do pracovny a na chodbu, z níž se 1 schodem nahoru dostávají na podsebití.

Prohlídka krovu Alžbětina křídla

Z podsebití vystupují návštěvníci po 17 + 10 schodech ke krovu Alžbětina křídla, do něhož sestupují 2 schody dolů. Po 2 schodech nahoru vystupují na jeho konstrukci, z níž sestupují opět 2 schody do síně kachlového muzea se sbírkou dílů keramických kachlových pecí. Po prohlídce se návštěvníci vracejí 2 schody nahoru na konstrukci krovu, scházejí z ní 2 schody dolů, 2 schody nahoru vstupují na schodiště a 19 + 17 schody sestupují do podsebití. Z podsebití scházejí po 24 + 25 + 3 točitých schodech na hradní nádvoří.

Brána

Návštěvníci procházejí nádvořím a 1 schodem nahoru vstupují do průjezdu. Zde po 24 točitých schodech vystupují do síně nad průjezdem, v níž se dochoval mechanizmus padací kovové mříže. Po prohlídce scházejí 24 schody do průjezdu, kde prohlídka končí.

V. okruh - Oppersdorfský dům

Místnosti Oppersdorfského domu se soukromým apartmánem arcivévody Evžena jsou zpřístupněny pouze v červenci a srpnu. Ani jejich prohlídka není bezbariérová. Začíná v průjezdu hradu. Se schody se návštěvníci potýkají jak v schodišťové hale, tak i při vstupu do ložnice arcivévody Evžena. Na apartmá arcivévody Evžena navazují další prostory Oppersdorfského domu. Prohlídka končí v průjezdu hradu.

Galerie na dolním nádvoří

Umístěna je na dolním nádvoří, v prostorách bývalých koníren. Oba sály bývalých stájí s dochovanými litinovými žleby jsou bezbariérové. Při vstupu do první z dvojice stájí je nutné překonat běžný práh.

Nejbližší bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je umístěna na parkovišti jižně od hradu. Běžné toalety jsou umístěny na dolním nádvoří v budově purkrabství. Vstupuje se do nich 1 schodem nahoru.

Parkovat lze na parkovišti umístěném jižně od hradu na okraji anglického krajinářského parku. Přístupová cesta k hradu po rovině vede přes park. Vozová cesta na hrad stoupá od kapličky Panny Marie. Po předchozí domluvě se správou hradu mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat na parkovišti správy před vstupem do hradu.

Hrad Bouzov

Bouzov 8, 783 25 Bouzov

Tel.: 585 346 202 Fax: 585 346 201

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.hrad-bouzov.cz/

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727