Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zámek Březnice není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky parku kolem zámku a zámeckých exteriérů a nádvoří. Zámek, původně tvrz, je srostlicí několika postupně vznikajících paláců, to způsobilo, že úrovně podlah místností nejsou v jedné rovině. Hlavní prohlídkový okruh je v místnostech prvního a druhého patra. Bariéry v podobě schodů jsou i v expozici zbrojnice v přízemních místnostech východního a severního křídla. Výšková úroveň podlah a jejich rozdílnost byly ovlivněny výškou podloží na kterém byla první tvrz s hospodářskou budovou vystavěna. Sklepy pod nimi jsou pozdějšího data.

Přichází-li vozíčkáři pěšky od železničního nádraží, doporučuje se jim vstoupit do zámku cestou kolem barokního pivovaru přes hospodářský dvůr s restaurací, který je se zámeckým parkem a zámkem propojen. Přes bránu k zámku vedou zpevněné pěšiny pokryté jemným bílým štěrkem. Při­chází-li návštěvníci na vozíku od města Březnice, musí s pomocí asistence překonat mírné stoupání nahoru, a to v úseku od budovy vrátnice, až po brannou věž, kterou se vstupuje na nádvoří zámku. Nádvoří má původní hrubou historickou dlažbu vyskládanou z říčních oblázků do pásů.

Prodejna vstupenek a publikací je v první baště opevnění připisovaného Benediktu Rejtovi. Vstupuje se do ní 2 schody nahoru.

Prohlídka zámku - I. okruh

Prohlídka prvního okruhu začíná na nádvoří. Při vstupu do budovy je nutné vystoupit po 14 žulových schodech nahoru. Návštěvníci se dostávají do vestibulu, z něhož vede dalších 16 žulových schodů nahoru do prvního patra arkádové chodby.

První patro

Z arkádové chodby přes zvýšený práh vstupují návštěvníci do první tzv. velké gotické místnosti. Další část prohlídky pokračuje v místnostech vybudovaných nad vnějšími arkádami. Místnost Krakovských z Kolowrat má úroveň podlahy o 1 schod vyšší než předchozí síň Jeníšků z Újezdu a následující síň Pállfyů z Erdödu. Při vstupu do předposlední místnosti nad arkádami s africkými trofejemi je nutno překonat zvýšený práh. Při odchodu do jídelny a hudebního salonu je nutné překonat 1 schod a zvýšený práh. Z jídelny je možné pouze nahlédnout do ložnice umístěné ve věži severního rohu nádvoří. Mezi jídelnou a biedermeierovským salónem je zvýšený práh. Ze salónu přes 1 schod vstupují návštěvníci na chodbu, z které byl přístup do kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Prohlídka prvního okruhu pokračuje dřevěným zatočeným schodištěm s 23 schody do druhého patra zámku.

Druhé patro

Mezi jednotlivými místnostmi 2. patra jsou prahy nepřesahující 3 cm. Z rene­sanční jídelny se pouze nahlíží do renesančního kabinetu ve věži v severním rohu nádvoří. Z chodby se nahlíží do bývalé ložnice umístěné v arkádě opřené o starší palác s dochovanou a analytickým způsobem prezentova­nou renesanční sgrafitovou výzdobou. Vložením příčky mezi dnešní barokní pokoj a pokoj biedermeieru vznikla úzká místnost využívaná jako koupelna a toaleta. Z biedermeierovského a následujícího empírového salónu se nabízí pohled do knihoven Krakov­ských z Kolowrat a Pállfyů. Poslední zpřístupněnou místností druhého patra je empírový salón. Přes práh a 8 schodů sestupují návštěvníci do schodiš­ťové haly západního křídla nad rytířským sálem a přes 1 + 14 + 14 schodů do vestibulu před rytířský sál.

Rytířský sál, knihovna Lokšanských

Do rytířského sálu se vstupuje přes zvýšený práh. Ze sálu vystupují návštěvníci po 13 schodech se zábradlím, spojovací chodbou a do knihovny Lokšanských, s původní renesanční výmalbou zelených síní, trámovým malovaným stropem a skříněmi na knihy. Návštěvníci se po prohlídce vrace­jí 13 schody dolů do rytířského sálu, vestibulu a po vnějších 14 kamenných schodech scházejí na nádvoří, kde prohlídka končí.
II. okruh Zahrnuje prohlídku staré a nové zbrojnice v přízemí, východního (stará zbrojnice) a severního křídla (nová zbrojnice). Přesto je při jejich prohlídce nutné překonávat bariéry několika schodů.

Stará zbrojnice

Do místností staré zbrojnice se vstupuje dveřmi pod věží v severním rohu nádvoří. Přes 3 schody se vstupuje do první místnosti, vstup do druhé míst­nosti. Při vstupu do třetí místnosti se překonávají 2 schody nahoru a 1 schod dolů. Tato místnost je poslední, za ní je průjezd kolem kaple, proto se skupina vrací zpět na nádvoří.

Nová zbrojnice

Do nové zbrojnice se vstupuje přes 1 schod, vstupem vlevo od vstupu do staré zbrojnice. Další 1 schod je za dveřmi. Do druhé místnosti se vstupuje přes 3 schody. Mezi druhou a třetí místností je pouze zvýšený práh. Čtvrtá místnost má částečně dřevěnou podlahu. Její úroveň je o výšku 1 schodu vyšší. Z této místností se vystupuje po 5 schodech do vestibulu před rytíř­ským sálem. Návštěvníci pokračují v prohlídce Rytířského sálu a knihovny Lažanských.

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie a Galerie L. Kuby

Galerie je umístěna ve čtyřech místnostech jihovýchodního a jihozápadní­ho křídla. Vstupuje se do nich z nádvoří, po 27 + 4 dřevěných schodech. Směrem vlevo je vstup do kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, do níž je možné vejít přes práh. Přilehlá sakristie nad arkádami s renesanční štukovou výzdobou není běžně přístupná. Vpravo od schodů se nachází galerie L. Kuby. Vstupuje se do ní přes zvýšený práh. Další pohyb je bez bariér.

Zámecká zahrada a park

Kolem zámku je bylinná zahrada s léčivými a užitkovými rostlinami známý­mi z období renesance, uváděnými v historických herbářích a višňový sad. Návštěvníci na vozíku se pohybují po pevných pěšinách vysypaných jem­ným bílým štěrkem. Bezbariérovým je i celý anglický park s jezírkem.

Součástí parku je památník malíře L. Kuby. Park si je možné prohlédnout z kočáru taženého koňmi.

Galerie

Umístěna je ve druhé baště opevnění připisovaného B. Rejtovi.Vstupuje se do ní 2 schody nahoru. Výstavy uměleckých děl a plastik se konají i přímo v zahradě a ve vnějších arkádové chodbě zámku.

Cukrárna

Umístěna je ve třetí baště opevnění. Vstupuje se do ní 2 schody nahoru. Každý návštěvník je obsloužen před cukrárnou, kde jsou pod slunečníky rozmístěny stoly a židle. Židle lze dát stranou, takže si přisednou i návštěv­níci na vozíku.

Bezbariérově přístupná toaleta upravená pro vozíčkáře na zámku doposud není. Běžná toaleta se nachází na nádvoří zámku, v přízemí jihovýchod­ního křídla. Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí restaurace v hospodářském dvoře zámku mezi zámkem a pivovarem. Jak u vstupu do restaurace, tak i na terasu jsou umístěny dřevěné nájezdy.

Parkování je možné na parkovišti před vstupem do zámku.

Zámek Březnice

Zámecký obvod 24, 262 72 Březnice

Tel.: 318 682 179  Fax:318 683 605

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zamek-breznice.cz

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727