Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Kláštery, zajímavé vily, muzea – tam všude se v minulých letech investovalo do bezbariérových toalet, plošin či výtahů. Kam se v létě podívat?

Velkomoravské hradiště Mikulčice

Navštivte místo na bývalých ostrovech v řečišti toku Moravy o rozloze až 50 ha, kde v 8. až 10. století stával velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím. Vidět je tu možné základy knížecího paláce a dvanácti kamenných kostelů, kolem nichž se rozkládá pohřebiště s 2500 objevenými hroby a pozůstatky mohutného valu. Jde o místo, kde působili slovanští věrozvěsti – svatí Cyril a Metoděj. Tato národní kulturní památka usiluje o zápis na seznam UNESCO.
Expozice v pavilonech přibližující výzkum hradiště, jednotlivé skupiny nálezů dokumentující život Slovanů jsou bezbariérově přístupné.
Bezbariérová toaleta je v interiéru budovy. O otevření je třeba požádat u pokladny.
Vstupné: dospělí 80 Kč s průvodcem, vstup jen do areálu 20 Kč
studenti, důchodci a tělesně postižení s průvodcem 40 Kč
děti 7 až 15 let s průvodcem 40 Kč, do 6 let zdarma
www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/


Jurkovičova vila v Brně

Od 1. dubna 2011 je možné v Brně-Žabovřeskách navštívit vilu, kde s rodinou žil architekt Dušan Jurkovič, výrazný představitel secesní architektury. Jedná se o pozoruhodnou stavbu. Prohlídku vily s výkladem je nutné si objednat dopředu.
Vila dostala bezbariérové úpravy, přístup je zajištěn pomocí rampy a výtahu.
Vstupné: dospělí 100 Kč; děti, studenti, senioři 50 Kč; rodina 220 Kč.
Zdarma děti do 6 let, ZTP, ZTP/P
www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila.aspx


Východočeské muzeum Pardubice

V budově pardubického zámku, reprezentačním renesančním rodovém sídle Pernštejnů, je možné prohlédnout si rytířské sály, expozice české sklářské tvorby, pohlednic Orbis pictus, výstavu zbraní i hraček. Budova je díky výtahu z velké části bezbariérově přístupná. Do přízemí zámku se vozíčkáři dostanou s pomocí jednoduchých šikmých ramp, expozice v hospodářské budově před zámkem je zcela bezbariérová. Nechybí toaleta pro vozíčkáře.
Vstupné: stálé expozice – dospělí 30 Kč
Žáci, studenti a senioři 15 Kč, celý zámek 90/45 Kč
Zdarma děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P
www.vcm.cz


Klášter Kladruby

Klášter benediktinů u Stříbra založený Vladislavem I. a přestavěný ve stylu gotizujícího baroka Janem Blažejem Santinim má pro návštěvníky připravenou i bezbariérovou trasu. Ta vede přes kostel Nanebevzetí Panny Marie, ambitovou chodbu, zimní refektář, lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna v novém konventu zbudovaném Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a končí v archivu a knihovně.
Na bezbariérovou trasu se vstupuje severním vchodem přes kostel, kde je nutné zdolat šesticentimetrový práh.
Bezbariérová toaleta bohužel v objektu chybí. Nejbližší je instalována na železniční stanici ve Stříbře.
Vstupné: bezbariérová trasa 80 Kč; držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, děti, studenti, senioři 50 Kč; rodina 200 Kč
www.klaster-kladruby.cz


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostu

Zcela bezbariérově přístupná je stavba pozdně gotického kostela v Mostu vybudovaného v letech 1517–1526. Kromě podstatné části původního vybavení od pozdní gotiky po 19. století nabízí kostel možnost seznámit se s uměním severozápadních Čech ze 14. až 18. století.
V zahradě u kostela jsou umístěny sloupy a plastiky, které sem byly přesunuty ze zbořeného Mostu.
Bezbariérovou toaletu však v okolí nenajdete.
Vstupné: dospělí 70 Kč; děti, studenti, ZTP, ZTP/P 50 Kč; rodina 180 Kč
www.kostel-most.cz


Klášter Plasy

V Plasech na západě Čech má návštěvník možnost poznat první panovnický cisterciácký klášter v Čechách, který v roce 1144 založil kníže Vladislav II. Klášter byl během let 1661 až 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů Jana Baptisty Matheye, Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhoffera. Od roku 1826, po zrušení kláštera Josefem II., se stal rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny.
Památka je pro vozíčkáře snadno přístupná novým výtahem a je tu i bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
Vstupné: dospělí 80 Kč; děti od 6 do 15 let, studenti po předložení platného průkazu, důchodci, ZTP, ZTP-P 50 Kč; rodina 220 Kč
www.klaster-plasy.eu


Památka lidového stavitelství v Příkazech

V Příkazech nedaleko Olomouce je k vidění kompletní hanácký statek s obytnou a hospodářskou částí z roku 1875, na niž navazují zahrady se starými ovocnými stromy. Památka má bezbariérový přístup. Centrum skanzenu tvoří Kameníčkův grunt, kolem něhož jsou čtyři špaletové stodoly – podsadité budovy s vjezdem ve štítových stěnách. Na 200 let starém gruntu se nachází expozice bydlení, zvláštní část je věnována praní, žehlení a sbírce dětských hraček.
Na statku nechybí bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
Vstupné: dospělí 60 Kč, děti, senioři, ZTP, ZTP/P 40 Kč. Do šesti let zdarma.
www.hanackeskanzen.cz


Klášter Zlatá Koruna

Klášter ležící u Českého Krumlova byl založen Přemyslem Otakarem a láká na několik prohlídkových okruhů. První trasa, která umožňuje nahlédnout do každodenního života mnichů, dostala bezbariérový přístup. Vede přízemím malého konventu, kde lze vidět lapidárium a unikátní gotickou patrovou kapli Andělů strážných. Dále se pokračuje do velkého konventu (hovorna, knihovna, pracovny mnichů, ohřívárna, křížová chodba, jídelna, kuchyně a kapitulní síň). Prohlídka končí v kostele Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu Čech.
Návštěvník na vozíku by se měl přihlásit předem, aby mohli připravit šikmé mobilní rampy pro vstup do kapitulní síně a do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Je tu i bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře.
www.klaster-zlatakoruna.eu


Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

Na Zelené hoře stojí poutní kostel, který je nejvýznamnější stavbou barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Od roku 1994 je zařazen na seznam UNESCO. Jeho konstrukce vychází z geometrie kruhu, přičemž opakuje číslo pět jako odkaz na pět hvězd Jana Nepomuckého, které se podle legendy objevily nad tělem mrtvého světce.
Interiér i areál kostela jsou bezbariérově přístupné. Toalety upravené pro vozíčkáře lze nalézt na žďárském zámku.
Až ke kostelu se lze dopravit autem, parkoviště je v sousedství poutního areálu.
Vstupné: dospělí 90 Kč; děti od 6 do 15 let, senioři od 65 let, ZTP, studenti do 26 let 60 Kč; rodina 210 Kč
www.zelena-hora.eu

Petr Buček

Zdroj: www.muzes.cz


 

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727