Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

(www.presbariery.cz, 11.4.2014)
V minulém týdnu proběhla v jihočeském Písku XXIV. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS).

Setkání na téma „Památky bez bariér" bylo určeno zejména zástupcům samospráv a pracovníkům odborných organizací, kteří se na řešení přístupnosti, bezbariérovosti a prezentace památek přímo podílejí.

Konference s tematickým doprovodným programem našla kvalitní zázemí v prostorách píseckého Kulturního domu.
V úvodu akce byly vyhlášeny výsledky soutěže „Památka roku 2013". V konkurenci 44 přihlášených dokončených obnov památek z 13 krajů byla za konečného vítěze vyhlášena rekonstrukce kostela sv. Kateřiny s ohradní zdí ve Štramberku.

Odborný program akce připravil Institut pro památky a kulturu o.p.s. – provozovatel internetového portálu PROPAMÁTKY, který se věnuje obnově a financování památek.

Za Pražskou organizaci vozíčkářů představila Marie Málková ve čtvrtečním odpoledním bloku přednášek Metodiku mapování přístupnosti objektů. V rámci čtvrteční prezentace i páteční panelové debaty POV nabídla Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) spolupráci v podobě mapování přístupnosti památek. Na oplátku přislíbila Martina Veselá z NPÚ organizační podporu větším skupinám vozíčkářů Klubu túra při předem ohlášených poznávacích výletech po památkách.

Na prezentované příspěvky navázaly v pátek moderované diskuse na téma Prezentace kulturního dědictví lidem s hendikepem a Veřejný prostor a doprava v historických městech, v jejich průběhu vykrystalizoval podnět k další obdobné konferenci, která by se mohla věnovat dopravě v historických městech.

Na závěr písecké konference vyhlásilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska memorandum předsedkyně SHS ČMS Ivana Popelová představila následující memorandum o dodržování platné legislativy v oblasti přístupnosti a prezentace kulturního dědictví České republiky

Memorandum účastníků XXIV. konference SHS ČMS konané ve dnech 3. - 5. dubna 2014 v Písku
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyzývá k dodržování platné legislativy v oblasti přístupnosti a prezentace kulturního dědictví České republiky, která se týká nejenom samostatných objektů, ale také veřejného prostoru našich měst. Upozorňujeme, že bariéry mohou mít kromě lidí se zdravotním znevýhodněním i další skupiny obyvatel, jako např. občané se sníženou možností pohybu, senioři nebo osoby s kočárky. Základem úspěšného a smysluplného překonávání nebo odstraňování bariér je důkladné poznání místa, kde je žádoucí bariéry překonat nebo odstranit. Právě znalost a následná vzájemná diskuse všech zainteresovaných subjektů pomůže realizovat zcela originální, jedinečná, avšak funkční a bezpečná řešení.

My, účastnící konference vyzýváme proto města i další vlastníky památek a historických objektů k aktivní spolupráci s odbornými organizacemi, které pomáhají při odstraňování nebo překonávání bariér v České republice. Přejeme si, aby byla přijata dlouhodobá a koncepční řešení.

Zdroj: http://www.presbariery.cz/pamatky-bez-barier-xxiv-konference-sdruzeni-historickych-sidel-cech-moravy-a-slezska.html

Písek
Foto: www.wikipedia.cz, Chmee2

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727