Ve dnech 22. až 24. října 2014 se souběžně konají dva tradiční veletrhy zabývající se zdravotnickou tématikou. Nenechte si ujít již 36. ročník zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA a 18. ročník specializované výstavy pro lidi s postižením NON-HANDICAP, které pořádá INCHEBA PRAHA. Partnerem veletrhů je i letos Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Osvědčené spojení obou akcí poskytuje prostor pro prezentaci novinek ve zdravotnické technice nejen lékařům a profesionálům v nejrůznějších zdravotnických oborech, ale také terapeutům, pedagogům a sociálním pracovníkům. Výstaviště se každoročně stává místem setkání dobrovolných organizací i výrobců, dovozců a prodejců pomůcek pro zdravotně postižené. Špičková lékařská technika byla, je a vždy bude v centru zájmu odborníků i laické veřejnosti. Zdravotnictví se rozvíjí neuvěřitelnou rychlostí a nejnovější trendy a informace mají dnes v medicíně stěžejní význam. Výstava NON-HANDICAP se snaží napomáhat lidem s různými druhy handicapů v jejich překonávání pro kvalitní a aktivní život. Cílem je přispět ke zlepšení života i integraci do společnosti ve všech životních etapách, od nejmenších dětí až po důstojné stárnutí.

Na veletrzích PRAGOMEDICA a NON-HANDICAP nebude chybět bohatý doprovodný program, ze kterého vyčnívá Humanitární koncert MOTOL MOTOLICE, vystoupí The Tap Tap (ve čtvrtek 23.10. , 15:00 – 16:00 hod.). The Tap Tap je hudební skupina složená z tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Čekají Vás také zajímavé besedy: 1000 statečných (projekt financující optimalizující studie v oboru dětské onkologie a hematologie) – Fundraising v praxi s Agnes Miksch, Pól chladu – s polárníkem Václavem Sůrou o extrémní expedici; Cesta za snem – pro sněžku… s Jaroslavem Petroušem a další semináře, workshopy, výstavy fotografií či třeba soutěž v Jízdě zručnosti s handbikem. Nadace ČEZ předá přímo na veletrhu dětským pacientům 5 kol pro dětskou onkologii. Kompletní informace o veletrzích i doprovodných akcích naleznete na www.incheba.cz/pragomedica, www.incheba.cz/non-handicap.

Těšíme se na Vaši návštěvu ve středu 22. října a ve čtvrtek 23. října od 10 do 17 hodin a  v pátek 24. října od 10 do 15 hodin. Vstup na akce je ZDARMA pro všechny návštěvníky!

vozíčkář

Zdroj: http://www.muzes.cz/aktuality/veletrhy-se-zdravotnickou-tematikou-na-prazskem-vystavisti/

Volná vstupenka (ilustrační foto)
Volná vstupenka (ilustrační foto)
Foto: http://roska-praha.cz/325-pragomedica-non-handicap-2014