Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Dopravní podnik hlavního města Prahy pořádá u příležitosti dvacátého výročí uvedení prvního nízkopodlažního autobusu a zprovoznění prvního, kompletně bezbariérově přístupného úseku metra, výstavu Nová éra bez bariér. Jednotlivé expozice cestujícím nastíní, co všechno se v oblasti bezbariérovosti podařilo od devadesátých let do současnosti.
 
Přesně před dvaceti lety se Praha dočkala dvou důležitých událostí, které předznamenaly dlouhodobý proces boření bariér v městské hromadné dopravě. Nejprve došlo začátkem listopadu 1994 k představení prvního nízkopodlažního autobusu v majetku Dopravního podniku a jen několik dní poté, 11. listopadu 1994, byl navíc zprovozněn také první, kompletně bezbariérově přístupný úsek pražského metra Hůrka – Zličín.
Na každé z výstavek, které cestující do prosince letošního roku naleznou na místech uvedených níže, je uvedeno přibližně 12 významných milníků bezbariérovosti pražské MHD a PID.
* Metro – stanice Hlavní nádraží (právě zde byl  vybudován první výtah, a to v roce 1992) a stanice Stodůlky (jedna ze stanic v úseku metra, otevřeném v listopadu 1994)
* Tramvaje – stanice Karlovo náměstí (jeden z významných přestupních uzlů)
* Autobusy – stanice Florenc (přestupní uzel invalidních linek, které začaly v Praze jezdit v říjnu 1992)
* Železnice – infocentrum a prodej jízdenek ČD
* Autobusy PID – Smíchovské nádraží a Háje (stanice odkud vyjíždějí významné příměstské linky, na kterých se objevily první nízkopodlažní autobusy)
Vernisáž výstavy doplní koncert Pěveckého sboru Dopravního podniku a skupiny The Tap Tap
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v úterý 11. listopadu 2014 ve vestibulu stanice Hlavní nádraží, a to mezi výtahy na obě nástupiště stanice metra. Od 17.00 hodin se návštěvníkům nejprve představí kapela studentů a absolventů Jedličkova ústavu, The Tap Tap, kterou o něco později doplní také Pěvecký sbor Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Všem návštěvníkům akce přejeme příjemný zážitek.

Zdroj: http://www.dpp.cz/vyvoj-bezbarieroveho-cestovani-prazskou-mhd-priblizi-nova-vystava/

Výstava Nová éra bez bariér
IIlustrační foto
Foto: Alena Malcová, http://www.nasepraha9.cz/zpravy-11/docasne-omezeni-vstupu-do-metra-ve-stanici-hlav?open=foto&pos=1234

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727