Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

 (zdroj: www.muzes.cz, 28.5.2015)

■ Botanická zahrada v pražské Troji je k návštěvníkům s postižením vstřícná.
■ Poskytuje dobré služby pro lidi s tělesným i zrakovým handicapem.
■ Největší překážkou je kopcovitý terén a náročný povrch některých cest.
 
Sám název měsíce května vybízí k návštěvě nějakého místa, kde nebude o rostliny nouze. Mezi taková rozhodně patří botanická zahrada v pražské Troji. Troufnu si tvrdit, že zůstává trochu ve stínu své sousedky – zoologické zahrady. Přesto za pozornost návštěvníků stojí. Jejím hlavním a asi nejznámějším lákadlem je moderní skleník Fata Morgana se svými sezonními doprovodnými programy v podobě živých motýlů, orchidejí atd. Byla by však škoda vynechat procházku po venkovních prostorách, a to i přes případný handicap. Ostatně botanická zahrada na návštěvníky s postižením pamatuje. Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.botanicka.cz v sekci Pro osoby se speciálními nároky.

Podrobný internet

Internetový popis je vcelku podrobný a odpovídá realitě. Při jeho četbě jsem byl mile překvapen. Bohužel takto poctivé pojetí informací pro návštěvníky s postižením patří v našem prostředí spíše k výjimkám. Kromě jiného se v něm dočtete, že přístup do botanické zahrady je částečně bezbariérový. Pokladny jsou vybaveny orientačními majáčky pro nevidomé. Parkování aut označených kartičkou pro invalidy je možné na všech parkovištích včetně oblastí se zákazem vjezdu. Ve skleníku Fata Morgana a na dalších dvou místech najdete bezbariérové WC. U pokladny skleníku si je navíc možné od úterý do neděle bezplatně zapůjčit mechanický vozík, na ostatních pokladnách pouze v období od 21. 3. do 31. 10. Osoby ZTP a ZTP/P vč. průvodce mají vstup do všech expozic zdarma.

V botanické zahradě je dále možné využít tzv. diskrétní informační systém (Dinasys), který je určen nejen pro návštěvníky se zrakovým postižením. Zapůjčení sluchátek u pokladen je zdarma, pouze musíte složit vratnou zálohu 200 Kč. Na některých místech existují informační cedule v Braillově písmu. Krom toho lze předem objednat průvodcovskou službu. Tu poskytují průvodci speciálně vyškolení pro práci s handicapovanými návštěvníky. Cena takové služby pro držitele průkazu ZTP činí 90 Kč.

Přátelské místo

Botanická zahrada v Troji také každoročně pořádá hmatové výstavy určené pro nevidomé, ale i vidoucí návštěvníky. (Vidoucí návštěvníci si mohou zapůjčit klapky na oči a výstavu si projít jako nevidomí.) Vystavených exponátů je dovoleno se nejen dotýkat, ale některé mohou návštěvníci i ochutnat nebo si k nim přivonět (podle zaměření výstavy).
Není divu, že zahrada je od roku 2010 držitelkou označení Přátelské místo, které uděluje Český červený kříž. Ten se snaží vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb v oblasti ubytování, kultury, zábavy, sportu, stravování apod., u nichž by zákazníci s nejrůznějšími typy omezení měli garanci přístupnosti a kvality.

Ach, ty kopce!

Řekněme si ale na rovinu, že největším problémem botanické zahrady v Troji jsou kopce. Návštěvníkům na vozíku jednoznačně doporučuji příjezd autem a v doprovodu chodícího člověka. Celý areál se nachází ve svahu, a i když narazíte na vcelku vodorovné pasáže, určitě přijdete také na místa, kde budete přinejmenším potřebovat postrčit. Navíc se připravte, jak prozrazují i webové stránky, na všelijaké povrchy. Budete si vychutnávat nemnohý asfalt či zámkovou dlažbu, ale také drncat se po nepřiléhajících panelech, poskakovat po kořenech, ploužit se na kamínkových cestičkách, drandit po hliněných pěšinách nebo zapadat do měkké travičky a mulčovací kůry. Zkrátka najdete tu snad všechno, po čem se (ne)dá s vozíkem jezdit. Nezbývá než se smířit s tím, že se nedostanete úplně všude.

Nejjednodušší je to se skleníkem Fata Morgana. Ignorujte zákazové značky a zastavte autem přímo u vchodu. Pokud přijdete městskou hromadnou dopravou, připravte se na výšlap do kopce po silnici, přičemž závěrečná pasáž opravdu prověří váš fyzický fond. Uvnitř skleníku jsou problematické jen některé krátké úseky, v nichž se kvůli stoupání či klesání hodí pomocná ruka. Vzhledem k vnitřnímu klimatu doporučuji návštěvu nejen v květnu, ale také v chladných měsících, kdy si zde na pár desítek minut můžete nasimulovat léto. Kromě rostlin se zde nacházejí celoročně i živočichové v jezírku a akváriích. U vstupu naleznete již zmíněné bezbariérové WC.

Bohužel od Fata Morgany do venkovního areálu botanické zahrady vede pro vozíky nesjízdná cesta. Takže přesun je nutný opět jedině po silnici k jižnímu vstupu. Ten je jinak bezproblémový. Dostanete se jím do ornamentální zahrady, přes kterou dojdete k japonské zahradě a středomořské flóře. Hezký výhled na přilehlou vinici a vzdálené město je od kaple sv. Kláry. Odtud lze pokračovat dolů po svažité dlážděné cestě k viničnímu domku s restaurací a terasou. Místo je však bariérové a samo drncání po cestě také nic moc. K vinotéce a do vinice samé sice lze vjet autem z ulice Pod Havránkou, obsluha závory u brány mi však vjezd neumožnila.

Severní vyhlídka

Autem jsem se tedy přesunul k severnímu vstupu. Cestou po strmé a klikaté silnici máte za zády Prahu jako na dlani. Můžete se tedy těšit, že z horní části zahrady se tímto výhledem v klidu pokocháte. Uvidíte i Pražský hrad z velmi nezvyklého úhlu pohledu. Severní vstup do botanické zahrady zároveň bezprostředně sousedí s panelákovým sídlištěm, to ale naštěstí při procházce skoro nevidíte.

U pokladny zaparkujte na hlídaném parkovišti, odkud vás pak coby vozíčkáře nechají bezplatně odjet. Tato pasáž zahrady je z mého pohledu asi nejméně prvoplánově atraktivní, ale tím nechci odradit od její návštěvy. Už jen ten výhled stojí za to, i když k němu vozíčkář nemůže využít industriální rozhlednu v podobě obří rezavé ocelové roury s průzory. Vnitřní točité schodiště je holt jen pro pěší. O něco dále stojí ze stejného materiálu svařené obří laně či lamy, zkrátka sousoší Lukáše Raise nazvané Dva. Nejde přitom o jediné instalace umění v areálu.

Cestou k ocelovým zvířátkům budete muset překonat několik ostřejších úseků, u nichž využijete cizí pomoc, i když zdatný vozíčkář by to mohl zvládnout sám. Bude-li po dešti jako v mém případě, počítejte s bahnem. To už se ocitnete v úseku zvaném Stráň. Ten tvoří spojnici mezi horní pasáží Sever a spodní pasáží Jih. Neodvážil jsem se vypravit se po cestičce dolů sám. Pravděpodobně bych bez problému dojel až k vinici, ale nevím, jak bych se bez pomoci dostal zpátky k autu. Tak jsem se raději ještě letmo pokochal žábami v jezírku s mokřady a ocenil odolnost severoamerické prérijní i polopouštní vegetace, která zde přežívá navzdory našemu klimatu. Pak už jsem se vypravil po panelové cestě zpět na parkoviště, protože jsem usoudil, že pro dnešek už posilování stačilo.
 
info

Webové stránky www.botanicka.cz poskytují v sekci Pro osoby se speciálními nároky ucelený servis.
Průvodcovskou službu speciálně vyškolenými průvodci pro práci s handicapovanými je možné objednat telefonem, příp. e-mailem u sl. Evy Vítové: 603 582 191, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Otevřeno: Květen až září 9,00 – 19,00
Pondělí je zavírací den, pokud na něj nepřipadá státní svátek.
Vstupné: pro ZTP a průvodce zdarma
Parkování: možné u vstup, příjezd i přes zákazové značky.
 
Radek Musílek

Zdroj: http://www.muzes.cz/botanicka-zahrada/


Ve skleníku Fata Morgana
Foto: Ve skleníku Fata Morgana
zdroj: časopis Můžeš, květen 2015

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727