Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Znovu postavená perla saské metropole obnovila svou barokní nádheru a nyní je i bezbariérová. Od roku 1945 stálo po skončení bezprecedentní série bombardování anglickými a americkými armádami uprostřed Drážďan ohořelé torzo. Teprve po roce 1990 se začalo s jeho obnovou. Novostavba využila dochované kusy zdiva a zároveň zohlednila současné požadavky na bezbariérovou přístupnost. Nová Frauenkirche vychází vstříc potřebám osob s pohybovým, zrakovým i sluchovým postižením.
Od slavnostního znovuotevření ji už navštívily miliony lidí. Pro zajištění bezbariérového přístupu jsou u bočních vchodů nainstalovány z vnějšku svislé zdvihací plošiny. Uvnitř kostela jsou k dispozici bezbariérové toalety, indukční smyčky a osobám s poruchou zraku je umožněn vstup v doprovodu vodicího psa. Před oltářem je vyhrazeno místo pro 12 vozíků. Po předchozí domluvě je možno pro organizovanou skupinu zajistit prohlídku kostela ve znakové řeči. Po znovuotevření navštívilo Frauenkirche více než 12 miliónů lidí z celého světa. Tato církevní stavba je i pro svou bezbariérovost velice vyhledávanou svatební síní v Sasku.

Obřad je však nutno rezervovat až 12 měsíců předem.

Zdroj: Bulletin Společnosti C-M-T, prosinec 2012, www.c-m-t.cz

 

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727