Přístupnost památek (NPÚ)

Zlatá Koruna, klášter (NKP)

Klášter Zlatá Koruna je bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost projet si klášterní areál a prohlédnout si zvenčí klášterní budovy. Prohlídka klášterní expozice není bezbariérová. Vyžaduje překonávání několika drobných bariér v podobě jednoho až tří schodů. Bariéry na prohlídkové trase jsou po předchozí domluvě odstraňovány za pomocí šikmých mobilních ramp.

Žleby, zámek (NKP)

Zámek Žleby není bezbariérovou památkou. Bezbariérově přístupnými jsou anglický krajinářský park se ZOO-koutkem a nádvoří zámku. Jsou-li návštěvníci na vozíku s asistencí, mohou z větší části absolvovat i prohlídku zámeckých síní. S ohledem na nutnost přizpůsobit prohlídkovou trasu potřebám vozíčkářů je žádoucí, aby byla jejich návštěva ohlášena s časovým předstihem.

Zubrnice, soubor lidové architektury (KP)

Obec Zubrnice se rozkládá na svahu údolí Lučního potoka. Zpřístupněné objekty ze souboru lidové architektury jsou rozmístěny přímo v obci. Jsouli vozíčkáři ve skupině přátel a s asistencí, mají-li pevnější vozíky šířky 80 až 90 cm, mají možnost prohlídky větší části přístupných objektů. Počet zpřístupněných staveb v Zubrnici není konečný. Průběžně je doplňován o stavby lidové architektury z jiných končin Ústecka a Děčínska, kde by jim jinak hrozil zánik. Pro vozíčkáře nepřístupným je nejvzdálenější objekt, mlýn Týniště (čp. 27) na konci údolí Lučního potoka.

Zvíkov, hrad (NKP)

Hrad Zvíkov je částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky hradních nádvoří a exteriérů hradních budov. S pomocí asistence se dostanou do přízemí Královského paláce. Asistence musí být nápomocna při překonávání zvýšených prahů a překážek v podobě 1 schodu. Bariérou vstupu do Královských síní prvního patra jsou schodiště a jednotlivé schody mezi místnostmi.