Přístupnost pražských památek

Praha - Pražský hrad (NKP, UNESCO)

Pražský hradPražský hrad je z velké části bezbariérově přístupný. Např. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je bezbariérově přístupná díky kovovým rampám, umístěných před vstupy v západním průčelí. Pohyb v prostoru katedrály je bezbariérový. Pro vozíčkáře zůstávají nepřístupné podzemní prostory katedrály. Kostel Všech svatých je bezbariérově přístupný z náměstí U sv.Jiří. Bazilika sv. Jiří je částečně bezbariérově dostupná, vstupuje se z náměstí U sv. Jiří. Nedostupná pro vozíčkáře zůstává zahrada IV. nádvoří se schodištěm Josipa Plečnika, rovněž i Kaple sv. Kříže.

Praha - Betlémská kaple (NKP, UNESCO)

Betlémská kapleBetlémská kaple je částečně bezbariérovou památkou. Do kaple se vstupuje bočním vchodem. Zde je nutné překonat vysoký práh. Samotný prostor Betlémské kaple je v plném rozsahu bezbariérový.

Praha - Zámek Ctěnice (KP)

Ctěnický zámekZpřístupněnou část rozsáhlého areálu v Ctěnicích tvoří Ctěnický zámek, budova kočárovny a zámecký park. Expozice historických cestovních kočárů a saní, umístěná v kočárovně, je zcela bezbariérová. Bezbariérový je rovněž pohyb po čtyřhektarovém parku, původně užitkové zahradě. Posezení a občerstvení nabízí rovněž bezbariérově upravená kavárna. Samotný zámek a jeho expozice nejsou bezbariérové, ani přízemí. Pokud je vozíčkář s asistencí, která mu pomůže zvládnout 3 + 3 schody do expozicí v přízemí, může dál pokračovat v prohlídce expozic věnovaných dějinám ctěnického areálu a Vinoře.

Praha - Emauzy (NKP, UNESCO)

Emauzy (Na Slovanech)Benediktinské opatství v Emauzích je částečně bezbariérově dostupné. Do kláštera se bezbariérově vchází vrátnicí, původně kapitulní síní, a dále postupuje do křížové chodby s freskovou výzdobou ze 60. let 14. století, tzv. Emauzským cyklem. Z křížové chodby je možné vejít do refektáře. Do kostela Nanebevzetí Panny Marie vedou 4 schody, které musí vozíčkář překonat s asistencí. Pohyb v samotném kostele je následně bezbariérový. Při vstupu do Císařské kaple je nutné sestoupit po dvou schodech. Bezbariérově dostupná je větší část areálu kláštera.

Praha - Chrám sv. Mikuláše (NKP, UNESCO)

Kostel sv. Mikuláše

Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně není bezbariérovou památkou. Bezbariérovému přístupu brání 6 schodů. Ty vozíčkářům pomůže překonat stálá služba v chrámu. Další prohlídka chrámu sv. Mikuláše je následně bezbariérová.

Praha - Jindřišská věž (NKP, UNESCO)

Jindřišská věž je až do 9. patra bezbariérově dostupná pomocí výtahu. Zvýšený práh vstupu do věže zdolává vozíčkář pomocí šikmé dřevěné mobilní rampy.