Pražský hradPražský hrad

Praha 1 – Hradčany

Od začátku 90. let 20. století probíha obnova areálu Pražského hradu, během které jsou zohledňovány i požadavky návštěvníků s omezenou schopností pohybu a orientace na bezbariérovou přístupnost jednotlivých hradních objektů. Povrch areálu Pražského hradu se značně liší.

První, druhé a třetí nádvoří pokrývá hladká žulová dlažba. Náměstí U sv. Jiří pokrývá dlažba z hrubě osekaných žulových kostek nezohledňující požadavky vozíčkářů. Kočičími hlavami je pokryta Jiřská ulice, klesající dolů směrem k Opyši. Zlatá ulička je vydlážděna hrubšími hrbolatými pravoúhlými kameny. Nedostupná pro vozíčkáře zůstává zahrada IV. nádvoří se schodištěm Josipa Plečnika. Kostel Panny Marie Nejstarší kostel, jehož vznik je datován k roku 885, základy a části nadzemního zdiva (prezentované v úpravě dle projektu architekta Bořka Šípka) je možné vidět okny z průchodu mezi 2. a 4. nádvořím. Do prostoru kostela se nevstupuje. Informace v českém a anglickém jazyce jsou součástí průhledového okna.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha je bezbariérově přístupná díky kovovým rampám, umístěných před vstupy v západním průčelí. Pohyb v prostoru katedrály je bezbariérový. Pro vozíčkáře zůstávají nepřístupné podzemní prostory katedrály s prezentovanými archeologickými nálezy, základy rotundy sv. Víta a baziliky sv. Víta, Václava a Vojtěcha s klášterem kostela pražského. Přehledný model odkrytých nálezů starších sakrálních staveb, předchůdců dnešní katedrály, je umístěn v pravé podvěžní místnosti. Pro vozíčkáře nedostupná je také věž katedrálního chrámu.

Kostel Všech svatých

Bezbariérově přístupný je z náměstí U sv.Jiří (otevřen pouze během letní sezóny a v době konání mší svatých).

Kaple sv. Kříže na II. nádvoří hradu není bezbariérově dostupná. Bariéru tvoří 10 schodů.

Bazilika sv. Jiří je částečně bezbariérově dostupná. Vstupuje se z náměstí U sv. Jiří. U větších vozíků je nutné otevřít obě křídla dveří. Vozíčkář si může prohlédnout hlavní a boční lodě. Nedostupná je krypta a zvýšený presbytář s kaplí sv. Ludmily.

Jízdárna Pražského hradu

Výstavní sál, umístěný v bývalé jízdárně, není bez bariér. Překážkou jsou jak schody u vstupu do jízdárny, tak další čestné schodiště (8 schodů), dělící vestibul a výstavní sál. V suterénu jízdárny najdete bezbariérovou toaletu.

Císařská konírna Výstavní sál pro sezónní výstavy je bezbariérově dostupný (na požádání u pokladny, umístěné přímo v konírně) bočním vchodem přes Slévárenský dvůr. Další pohyb je bezbariérový. Toalety, umístěné v suterénu konírny se základy románského opevnění, zůstávají pro vozíčkáře nedostupné.

Obrazárna Pražského hradu

Bezbariérově dostupná je z II. nádvoří po šikmé kamenné rampě. Další bezbariérový pohyb zajišťují vertikální zdvíhací plošiny a výtah.

Starý královský palác

Částečně bezbariérově dostupný. Vozíčkář se dostává (pomocí šikmé zdvíhací plošiny) do předsálí, Zelené světnice, Vladislavského sálu a Sněmovny. Nahlédnutí do kostela Všech svatých brání schody, které jsou zároveň překážkou při vstupu do místností Nových zemských desek a do místností české kanceláře Ludvíkova křídla. V gotickém podlaží Starého královského paláce je umístěna expozice Příběh Pražského hradu. Ta je s pomocí šikmých ramp z větší části dostupná. Románské patro Starého královského paláce je vzhledem ke schodišti nedostupné.

Španělský sál

Sál a další místnosti severního křídla hradu jsou dostupné pomocí výtahu. Vstup je z druhého nádvoří (nutné překonat 1 stupeň).

Nejvyšší purkrabství

Expozice hraček je pro vozíčkáře nedostupná. Bariérou jsou schody do prvního a druhého patra budovy. Jiná možnost přístupu není.

Jiřský klášter

Klášter užívá Národní galerie. Připravuje zde umístění expozice umění 19. století v Čechách. Bezbariérově dostupné je v současné době pouze přízemí kláštera. Do prvního patra je nutné vozíčkáře vynést. Technický výtah se prozatím pro potřeby vozíčkářů nevyužívá. Rovněž je nutné vozíčkáře snést do expozice v suterénu. V souvislosti s úpravami objektu se předpokládá i bezbariérové zpřístupnění suterénů a prvního patra.

Prašná věž

Pro vozíčkáře nedostupná. Bariérou jsou úzké schody umístěné v tloušťce zdiva věže.

Lobkovický palác

Soukromá galerie rodiny Lobkowiczů je po předchozí domluvě dostupná pomocí výtahu. Ten je umístěn v západním křídle a propojuje přízemí s prvním a druhým patrem.

Zlatá ulička

Bezbariérově dostupná, do jednotlivých domků se již vozíčkář nedostane, s ohledem na úzké dveře a četné schůdky.

Královská zahrada

Bezbariérově dostupná od letohrádku Belveder i od restaurace Lví Dvůr a Jízdárny Pražského hradu. Pohyb po zpevněných asfaltových cestách je bezbariérový.

Míčovna Pražského hradu

Pro vozíčkáře dostupná pouze po překonání 3 schodů.

Letohrádek královny Anny (Belveder)

Částečně bezbariérově dostupný. Pomocí šikmé kovové mobilní rampy se vozíčkář dostává na arkádový ochoz i do přízemí letohrádku. První patro s klasicistním schodištěm zůstává pro vozíčkáře nedostupné.

Jižní zahrady Pražského hradu

Dostupné pouze z východní strany bránou u bývalé dělové bašty. Vstupu z Hradčanského náměstí brání monumentální schodiště. Pohyb po zahradě, po rovných mlatových cestách, je již bezbariérový. Během deště se mohou vytvářet louže.

Pražským hradem vedou tři naučné stezky: Po stopách knížete Václava, Po stopách Karla IV. a Po stopách Rudolfa II. Speciální programy pro děti a mládež jsou připraveny v expozici Příběh pražského hradu. Další akce pro děti a mládež se konají na nádvořích u Starého královského paláce a v Jelením příkopu. Španělský sál, Míčovna Pražského hradu a katedrála sv. Víta jsou místem konání koncertů mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Prostory Španělského sálu patří každoročně jazzové hudbě. V měsících červenci, srpnu a září patří večery nádvoří u Nejvyššího purkrabství Thálii a dílu Williama Shakespeara. V létě se v Jižních zahradách Pražského hradu konají výstavy velkoformátových fotografií. Během celého roku se v katedrále sv. Víta, v kostele Všech svatých, ve Španělském sále a v Lobkovickém paláci konají koncerty vážné hudby. Příležitostná divadelní představení, opera a balet, navazující na hudební tradici Pražského hradu, našly své místo v bývalé Míčovně Pražského hradu v Královské zahradě.

Bezbariérové toalety jsou umístěny v objektu Jízdárny Pražského hradu, v prostorách Obrazárny Pražského hradu (bývalá Rudolfova galerie), v novostavbě toalet, umístěné mezi katedrálou sv. Víta a Starým proboštstvím, v domě zahradníka u vstupu do Královských zahrad (z Chotkových sadů) a u letohrádku královny Anny. Bezbariérovou toaletou je vybaveno také hygienické zázemí Španělského sálu.

Parkování je možné na vyhrazených stáních na Hradčanském náměstí.

Pražský hrad, 119 08 Praha 1

Tel.: 224 371 111 Tel.: 234 301 111 Tel.: 726 211 111

Fax: 224 373 300

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.