Po třech měsících provozu se Historická budova Národního muzea otevřela i pro vozíčkáře. Od 1. března 2019 je zajištěn bezbariérový přístup.

Na webových stránkách Národního muzea se můžeme dočíst: "Bezbariérový vstup do budovy je určen pouze pro osoby se sníženou pohyblivostí a je umožněn z ulice Vinohradská (boční vstup). Po zazvonění na zvonek umístěný na sloupku před vchodem se o vás postará proškolený zaměstnanec, který vás výtahem vyveze do bezbariérových prostor muzea. V případě nutnosti parkování vozidla je k dispozici 1 parkovací místo."

Nakolik jsou jednotlivé prostory muzea přístupné není upřesněno. Naopak je zřejmé, že do nově zpřístupněné kupole s výhledem na Prahu se vozíčkář nedostane - "S ohledem na charakter budovy a její technické možnosti není přístup do kupole bezbariérový."

Vstup pro vozíčkáře, kteří jsou držiteli průkazů ZTP, ZTP/P a pro jejich doprovod je zdarma. Více informací na https://www.nm.cz/navstivte-nas/objekty/historicka-budova-narodniho-muzea.

 

Historická budova Národního muzea
Foto: Historická budova Národního muzea
Zdroj: https://www.nm.cz/