Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zdroj: kudyznudy.cz

Barokní zámek rodiny Chotků z první poloviny 18. století, který byl později klasicistně upraven, stojí uprostřed krajinářského parku s romantickými stavbami.

Vrcholně barokní architektura z počátku 18. století (G. B. Alliprandi) je situovaná do přírodně krajinářského parku typu okrasného statku. Malebná romantická krajina, líný tok řeky Vltavy, divoký lužní les, malebné staleté stromy na skrytých loukách, zlatavá pole obilí i zdánlivě zapomenutá zákoutí se sochami a pavilony, kde se zastavil čas – to vše v sobě skrývá veltruský zámecký park, jeden z největších zámeckých parků u nás. Roku 1754 se zde konal Velký trh tovarů Království českého, první obchodní veletrh na světě, který navštívila i Marie Terezie.

Zámecký park je otevřen celoročně od úsvitu do soumraku. Přírodně krajinářský park z počátku 19. století, doplněný drobnými architekturami,daňčí oborou a malebnými zákoutími, láká celoročně k vycházkám a odpočinku. Parkem prochází mezinárodní cyklotrasa Praha - Drážďany. Parkem se můžete projet také s průvodcem.

Historické užitkové stavby i hlavní zámecká budova ve Veltrusech nabízí návštěvníkům pestré možnosti poznání i odpočinku. Zámek nabízí také několik prohlídkových tras s průvodcem:

- Zlaté časy ve službách císařovny (nově otevřeno 2021 v interiérech): návštěvníci se přenesou do doby baroka, kdy Veltrusy prožívaly své nejslavnější období. Navštíví hlavní sál, rodovou galerii a jako zlatý hřeb Salon Marie Terezie, upomínající na návštěvu samotné císařovny na našem zámku. Součástí prohlídky jsou i soukromé komnaty paní hraběnky a jejích mladších dětí.
- Rodinný život pana hraběte (nově otevřeno 2021 v interiérech): tento okruh zavede návštěvníky do doby hraběte Jindřicha Chotka, jenž držel zámek v letech 1824 – 1865. Tehdy se Veltrusy staly hojně navštěvovaným letním sídlem jeho početné rodiny. Prohlídka ukáže především soukromé až intimní prostory zámku, jako je pracovna či ložnice pana hraběte, a také pokoje jeho starších dětí. Zde se návštěvník dozví mimo jiné i o tom, jak probíhala výchova mladých šlechticů.
- Zámecké laboratorium (nově otevřeno 2021): expedice do zámeckého zákulisí. Dává nahlédnout pod pokličku provozu zámku, seznámí vás s historií obnovy a kdo bude mít chuť vyzkouší si práci badatele, archeologa i restaurátora.
- Aristokracie: začátek konce: Expozice v severozápadním křídle zavede návštěvníky do bytu posledního majitele zámku, hraběte Karla Chotka z Velkého Března, a jeho manželky, uherské hraběnky Livie Mailáthové. Zpřístupněné místnosti s výhledem na nádvoří byly jejich domovem od roku 1921, kdy je sem jako své dědice pozval hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu Chotků. Temné období pro ně nastalo za druhé světové války a především pak po ní, kdy byli odsunuti do Německa. Díky dějinným událostem tak na zámku Veltrusy končí éra jedné šlechtické rodiny.

Venkovní prohlídky a Historické kočáry
- Cykloprohlídka s průvodcem: Komentovaná cykloprohlídka po zámeckém parku anglického typu, který se rozkládá na říčním ostrově o rozloze téměř tři sta hektarů, vás seznámí se zdejšími architektonickými a přírodními zajímavostmi. Romantická zákoutí s drobnými pavilony, rozmanité mosty přes Mlýnský potok či divočina lužního lesa jsou střídány pohledy do místních polí, luk a sadu. To vše zažijete na trase o délce devíti kilometrů, která začíná v samém srdci areálu, u hlavní zámecké budovy.
- Historické kočáry: Expozice v pozdně barokní stodole je sestavena z exemplářů soukromého sběratele Milana Štěpána, který se věnuje restaurování starých a poškozených vozů 19. a 20. století.
- Projížďka koňským povozem: S návratem koní do naší konírny oživla i tradice projížděk po areálu. Nechte se svézt koňským povozem taženým našimi zámeckými koňmi, Andym a Nesangem, a zažijte park zase trochu jinak. Vybrat si můžete mezi pravidelnou linkou hlavní brána ve Veltrusích – zámek a zpět nebo vyhlídkovou jízdou, která vyjíždí jednou za den od zámku k pavilonu Marie Terezie.

Novinky sezóny 2021
Na konci července 2021 se veřejnosti otevřela hlavní budova zámku Veltrusy, která prošla náročnou stavební a restaurátorskou obnovou po povodních. Vedle komplexní obnovy budou instalovány vzácné papírové tapety na své původní místo v Malém čínském kabinetu a do Staré ložnice s erby se vrátí původní malované hedvábné tapety.

Obnovy se dočkala také sala terrena a hlavní schodiště do zámku. Restaurováním a konzervací prošlo bezmála 2 000 položek mobiliáře. V rámci oprav budou zpřístupněné i nové prohlídkové trasy včetně interaktivní naučné dílny. Zámek nabízí tři nové prohlídky: Zlaté časy ve službách císařovny, Rodinný život pana hraběte a Laboratorium.

Cestování bez bariér:
Osoby s omezenou schopností pohybu mohou využít parkoviště, které se nachází cca 100 m od hlavní zámecké budovy. K prohlídce zámku k dispozici schodolez, je nutné se domluvit předem na jeho využití.

Více o přístupnosti zde:

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-veltrusy

Kudy z nudy - Zámek Veltrusy – barokní sídlo rodu Chotků 

Foto: Kudy z nudy - Zámek Veltrusy – barokní sídlo rodu Chotků | Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-veltrusy

 

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727