Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Společně se vznikajícími Pražskými stavebními předpisy, které bylo možno ve druhém kole projednávání za veřejnost připomínkovat (vyjádření POV je uvedeno v kolonce Aktivity POV), probíhá tvorba nového Metropolitního plánu. Souběžně s ním se vytváří manuál tvorby veřejných prostranství, který se má v obecné rovině zabývat jak principy, tak detaily tvorby veřejného prostoru.

Úkolem byla pověřena Kancelář veřejného prostoru IPR, která v rámci procesu vytvořila různé pracovní skupiny: zaměřené na památkovou péči, bezbariérovost, infrastrukturu, zeleň, mobilitu, typologii, procesy a další. Za POV jsme se přihlásili na jednání s tématem bezbariérovost a mobilita. Našim cílem je, aby v těchto všech vznikajících a vzájemně provázaných dokumentech různého stupně závaznosti byl nejen ukotven princip bezbariérovosti, ale zejména došlo k pochopení potřeb osob s omezenou schopností pohybu. Z těchto důvodů jsme se obrátili na IPR s žádostí o společné setkání zástupců všech pracovních skupin.

V případě Prahy by nemělo dojít ke snížení podmínek bezbariérovosti, i když bude mít hlavní město vytvořeny samostatné obecné technické požadavky na výstavbu, na rozdíl od celorepublikových. V případě tak závažného tématu, jakým je manuál pro Metropolitní plán, by navíc bylo žádoucí informovat odbornou i laickou veřejnost intenzivněji a s větším časovým předstihem.

Zdroj: http://www.presbariery.cz/vznika-manual-pro-tvorbu-verejnych-prostranstvi-v-praze.html
(ze dne 7.3.2014)

 

Logo POV

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727