Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Pražská organizace vozíčkářů (POV) oslovila oddělení péče o zeleň MHMP se žádostí o úpravy cest Kunratického lesa, v jehož těsné blízkosti se nachází v ulicích Petýrkova a Hornomlýnská domy s byty zvláštního určení.
POV se nejprve obrátila o podporu na MČ Praha 11, Praha Kunratice a organizaci Lesy hl. m. Prahy.

Společně s vedoucím oddělení péče o zeleň MHMP Danem Frantíkem provedla POV nyní prohlídku problematických míst a náměstkovi primátora Jiřímu Nouzovi zaslala žádost o vyřešení těchto bodů:

1.  Je třeba opravit páteřní asfaltovou cestu (od ulice U Kunratického lesa kolem velkého altánu), která je jedinou asfaltovou komunikací v lese využitelnou i po deštivém počasí.

2.  Na vybraných cestách je třeba nahradit štěrkový povrch pevným mlatem, který je pro pohyb lidí na vozíku vhodnější. Prioritně je třeba upravit cestu podél sídliště Na Ovčíně směrem k velkému altánu. Úprava cesty v úseku mezi vyústěním ulice Sechterova a Na Lhotech je již v plánu.

3.  Klub českých turistů ve spolupráci s POV plánuje vést lesem zatím první značenou trasu pro vozíčkáře, později i další. Doporučujeme vytvořit postupně nejméně tři vyhovující okruhy včetně zpřístupnění trasy na unikátní Hrádek.

4.  Stávající mlatové cesty je třeba zpevnit a urovnat jejich povrch tak, aby umožňoval pohyb doprovodů s kočárky, seniorů, i vozíčkářů, a to i po dešti.

5.  Je třeba správně vyřešit bezbariérový přechod přes ulici U Kunratického lesa na hlavní páteřní cestu do lesa a vyhovující napojení vstupů do lesa od ulic Hornomlýnská a Augustinova (propojka od sídliště Jižní Město II).

6.  Je třeba dořešit bezbariérové hygienické zázemí. Nejbližší toaleta pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici pouze v hotelu Globus, s omezením v restauraci Na Zelené louce a dále až v OC Chodov a stanici metra Chodov.

Kunratický les je lidmi na vozíku hojně navštěvován a byl by jistě i mnohem více, pokud by dostupnost lesa byla lépe vyřešena.

Zdroj: http://www.presbariery.cz/zpristupneni-kunratickeho-lesa-osobam-s-omezenou-moznosti-pohybu.html

Centrální část Kunratického lesa
Foto: www.wikipedia.cz, Pecka

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727