Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zámek Jindřichův Hradec je částečně bezbariérovou památkou. Jsou-li vozíčkáři s asistencí, mají možnost prohlídky exteriérů budov, nádvoří a zahrady a navštívit více než polovinu zpřístupněných síní. Bariérou prohlídky zbylé části zámku jsou schodiště a schody. Návštěvníci vstupují do zámku z města. Pro návštěvníky na vozíku jsou přístupná všechna tři nádvoří. Je nutné brát ohled na povrch komunikace z prvního na třetí nádvoří. Povrch je pokryt hrubým lomovým kamenem. Třetí nádvoří je v rovině, povrch tvoří drobný štěrk. Plocha kolem Adamova stavení je vyskládaná rovnými žulovými deskami. Kolem Španělského křídla je vydlážděna hrubým lomovým kamenem. Při pohybu mezi nádvořími, hospodářským křídlem s prodejnou vstupenek a Jáchymovým křídlem je nutná asistence.

Prodejna vstupenek a publikací se nacházejí v hospodářském křídle zámku na druhém nádvoří. Vstupuje se do nich po schodech nahoru a 2 schodech dolů.

Okruh A - Adamovo stavení - 1. patro

Prohlídku mohou návštěvníci na vozíku absolvovat pouze s asistencí. Začíná vstupem do Adamova stavení, po 3 schodech nahoru. Průvodce otevírá v případě potřeby obě křídla dveří. Ze vstupní haly vystupují návštěvníci po 14 + 14 žulových schodech do prvního patra stavení. Pokra-čují vlevo prohlídkou renesančních síní, tzv. Zelených pokojů. Při vstupu do prvního pážecího pokoje je nutné překonat zvýšený práh. Po prohlídce Zelených pokojů se návštěvníci vracejí na chodbu Rožmberků a pokračují v prohlídce Slavatovských a Černínských síní. Po prohlídce poslední, Černínské ložnice, z níž se nahlíží do Empírového pokoje a předpokoje, se vracejí na chodbu a z ní, přes práh, vstupují na velké arkády. Přes práh vstupují také do Španělského křídla, do schodišťové haly a po 14 + 15 dřevěných schodech a přes práh na druhé nádvoří. Prohlídka pokračuje v zahradě, kam se návštěvníci dostávají přes 1 schod nahoru a 2 dolů. Posledním místem prohlídky je rondel. Vstupuje se do něho 2 schody nahoru a 1 dolů. V rondelu si lze sednout na židle a vyslechnout si výklad vsedě. Po prohlídce se návštěvníci odcházejí do zahrady, kde prohlídka končí.

Okruh B - Gotický hrad - 1. patro

Z celého okruhu je pro vozíčkáře s asistencí přístupná pouze zámecká kaple sv. Ducha, v níž prohlídka začíná a černá kuchyně, ve které prohlídka končí. Kaple sv. Ducha Do kaple sv. Ducha se vstupuje po 2 schodech. Pohyb ve zpřístupněné části kaple je bezbariérový. Návštěvníci si vyslechnou výklad vsedě, v lavicích kaple. Po prohlídce se vracejí 2 schody dolů na nádvoří a pokračují v prohlídce síní prvního patra.

Gotický palác

Návštěvníci vstupují do síní prvního patra gotického paláce přes práh a po 11 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 kamenných schodech. Přes zvýšený práh pokračují do rytířského sálu Adama I. z Hradce, rozděleného pozdější přestavbou na dva menší prostory. Kamenný portál mezi místnostmi má rovněž zvýšený práh. Po prohlídce sálů se návštěvníci vracejí na schodiště a po 4 schodech a přes práh vstupují do síně před kůrem kaple sv. Ducha. I do následující místnosti se vstupuje přes práh. Teprve z ní, románským portálem přes prahy vcházejí návštěvníci do vstupní síně románského paláce s cyklem nástěnných maleb ze života sv. Jiří a poté do obytné místnosti. Z ní se vchází do tzv. fraucimoru. Z něho pokračují po 1 + 1 schodu nahoru na malé arkády, poté po 1 + 1 + 7 + 18 + 6 schodech sestupují dolů na nádvoří.

Černá kuchyně

Návštěvníci procházejí průjezdem původního vstupu do hradu k věži Lázeňce. V jejím přízemí je umístěna černá kuchyně, do níž se vstupuje přes zvýšený práh. Pohyb v kuchyni je bezbariérový. Zde prohlídka končí a návštěvníci se vracejí na třetí nádvoří.

Okruh C - Adamovo stavení, přízemí

Tato prohlídková trasa je pro návštěvníky na vozíku nejlépe přístupná. Vozíčkáři s pomocí asistence vjíždí do Adamova stavení ze třetího nádvoří. Jedinou větší překážkou jsou 3 schody nahoru do vstupní haly. Průvodkyně otevře v případě potřeby obě křídla dveří. Návštěvníci si nejdřív prohlížejí místnosti levé poloviny stavení. Při vstupu do první místnosti, přijímacího salónu, je nutné překonat zvýšený práh. Další pohyb místnostmi, vybavenými nábytkem Černínů ze zámku Jemčina, je bezbariérový. Po prohlídce se návštěvníci vracejí do vstupní haly a pokračují v prohlídce zbylých místností. I zde při vstupu do první místnosti, knihovny, je nutné překonat zvýšený práh. Další pohyb je bezbariérový. Prohlídka stavení končí v Černínské galerii, otočené do zahrady s rondelem. Návštěvníci stavení opouštějí francouzským oknem po šikmé dřevěné mobilní rampě. Posledním místem prohlídkové trasy je rondel. Návštěvníci do něj vstupují otevřenou arkádovou chodbou. Při vstupu překonávají 1 schod. V rondelu si lze sednout a vyslechnout výklad vsedě. Po prohlídce se návštěvníci vracejí do zahrady, kde prohlídka končí. Při odchodu na třetí nádvoří musejí překonat 2 schody nahoru a 1 dolů.

Černá věž

Černá věž je pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupná. Prohlídka věže je bez průvodce a začíná před malými arkádami. Návštěvníci po 6 + 18 + 7 schodech vystupují do prvního patra arkád. Přes práh dále na vřetenové schodiště Španělského křídla a po 11 + 5 kamenných a 3 dřevěných schodech vystupují na krytý ochoz. Z ochozu lze nahlédnout do přípravny jídel v gotickém paláci. Po 17 dřevěných schodech vystupují návštěvníci do druhého patra a chodbou přes práh do věže. Dole ve věži je tzv. hladomorna, přístupná z druhého nádvoří druhotně proraženým vstupem. Návštěvníci zdolávají 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 14 + 14 + 18 dřevěných schodů na vrchol Černé věže s výhledem na město Jindřichův Hradec a jeho okolí. Poté se vracejí stejnou cestou na třetí nádvoří, kde prohlídka věže končí.

Španělské křídlo

Prohlídka Španělského křídla je pouze pro předem objednané skupiny. Schodiště a nerealizovaný výtah do prvního a druhého patra jsou bariérami pro vstup návštěvníků na vozíku. Návštěvníci vstupují do Španělského křídla po 5 žulových schodech nahoru a dále pak do prvního patra, kde se nachází Španělský sál. O patro výš je kaple Panny Marie s výmalbou Mistra Žirovnického. Návštěvníci postupují do bývalého divadelního sálu a prohlídka končí v prvním patře věže Lázeňky, nad černou kuchyní, v soudním sálu s nástěnnými malbami Mistra Žirovnického.

Výstavní sál - galerie

Síň galerie se nachází na druhém nádvoří za prodejnou vstupenek a publikací. Do prodejny se vstupuje po 3 schodech nahoru a 2 schodech dolů. Do vlastní galerie vedou 3 schody nahoru. Další pohyb v síni galerie je bezbariérový.

Zahrada

Původní barokní Slavatovská zahrada se nachází na čtvrtém nádvoří zámku. Vstupuje se do ní 1 schodem nahoru a 2 schody dolů. Pohyb v zahradě s rondelem a torzem umělé grotty v jedné z bašt je bezbariérový. V arkádách je umístěno zámecké lapidárium. Terasová zahrada pod Adamovým stavením a rondelem, vně zámku, je pro vozíčkáře přístupná pouze z města Mlýnskou ulicí. Přístupný je pouze nejspodnější parter. Aby se návštěvníci dostali k zámku, musejí vystoupit po 1 + 10 + 10 + 10 schodech nahoru. Z nejvyššího horního parteru zahrady na pěšinu k zámku vedou 2 schody nahoru.

Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je součástí dámských toalet na prvním zámeckém nádvoří. V městě Jindřichův Hradec je bezbariérová toaleta na Masarykově náměstí.

Parkování je možné na náměstí cca 150 metrů od areálu zámku. Po předchozí domluvě se správou zámku mohou řidiči se sníženou pohyblivostí parkovat na nádvoří u starého a nového zámeckého pivovaru před prvním zámeckým nádvořím.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec

Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 384 321 279 Fax: 384 321 391

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.jindrichuvhradec.eu

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727