Přístupnost památek (NPÚ)

Bečov na Teplou - hrad a zámek

Zámek Bečov nad TeplouHrad a zpřístupněný zámek Bečov nad Teplou nejsou bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky exteriéru zámecké budovy, nádvoří a zahrad. Pomocí šikmé mobilní rampy mají možnost prohlídky místností v přízemí zámku s modelem hradu a zámku Bečov. Bariérou do místností barokního zámku je schodiště do prvního a druhého patra.

Benešov nad Ploučnicí - zámek

Benešov nad Ploučnicí - zámekSoubor sedmi benešovských šlechtických zámků postavených ve stylu tzv. saské renesance je vzájemně propojen původně krytou chodbou podél městské hradby až na pánskou oratoř farního kostela Narození Panny Marie. Přístupné jsou dva, Horní a Dolní zámek. Zámky nejsou bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky exteriérů paláců a jejich dvorů a nádvoří. Dostanou se do zámecké zahrady. Bariérou pro vstup vozíčkářů do Dolního zámku jsou schodiště a schody. Horní zámek zůstává pro vozíčkáře zcela nedostupný.  

Bezděz - zřícenina hradu

Bezděz - zřícenina hraduHrad Bezděz je pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupnou památkou. Návštěva hradu vyžaduje fyzicky zdatné návštěvníky. Hlavní a prozatím nepřekonatelnou bariérou je přístupová cesta, mimořádně strmá, v několika místech erodovaná na skálu, členěná několika kamennými schodišti. Hrad Bezděz není přístupný ani terénním vozidlem.

Bítov - hrad

Hrad Bítov je jen částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se dostanou na hradní nádvoří, odkud si mohou prohlédnout exteriéry hradních budov. Bezbariérově dostupné jsou výstavní prostory jižního hospodářského křídla. Samotný hrad zůstává vozíčkářům nedostupný. Bariérou jsou schody a schodiště propojující přízemí s prvním a druhým patrem a schody mezi místnostmi na prohlídkových trasách.

Bouzov - hrad

Hrad Bouzov není bezbariérově dostupnou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlédnout si park a s pomocí asistence hradní nádvoří. Zbývající hradní prostory jsou pro ně nedostupné.

Březnice - zámek

Zámek Březnice není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky parku kolem zámku a zámeckých exteriérů a nádvoří. Zámek, původně tvrz, je srostlicí několika postupně vznikajících paláců, to způsobilo, že úrovně podlah místností nejsou v jedné rovině. Hlavní prohlídkový okruh je v místnostech prvního a druhého patra. Bariéry v podobě schodů jsou i v expozici zbrojnice v přízemních místnostech východního a severního křídla. Výšková úroveň podlah a jejich rozdílnost byly ovlivněny výškou podloží na kterém byla první tvrz s hospodářskou budovou vystavěna. Sklepy pod nimi jsou pozdějšího data.