Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Hrad Buchlov není bezbariérově přístupná památka. I pro návštěvníky na vozíku doprovázené asistencí je přístupný jen minimálně. Bariérou prohlídky prvního a druhého nádvoří a exteriérů hradních obytných a hospodářských budov kolem nich je prudce do svahu stoupající přístupová cesta. Bariérou prohlídky horního nádvoří a interiérů prvního a druhého patra jsou schodiště a schody.

Návštěvníci na vozíku vstupují do hradu z parkoviště severně pod první hradní bránou. Povrchy přístupových cest tvoří hrubá kamenná dlažba. I od parkoviště pod vstupní věží je ještě poměrně prudké stoupání. Bez pomoci asistence se vozíčkáři k hradní bráně nedostanou. Při návštěvě kulturních akcí na scéně na prvním nádvoří pod věží Andělkou se návštěvníci pohybují po zatravněném pravidelně sekaném povrchu. Na druhé nádvoří se vstupuje přes dřevěný most a budovou purkrabství do svahu po hrubě dlážděném povrchu na stejným způsobem dlážděné nádvoří. Ani tuto trasu vozíčkáři nezvládnou bez pomoci asistence. Z druhého nádvoří je možná prohlídka exteriérů Horního hradu, paláce a obou věží. Do zadní části druhého nádvoří se studnou a ZOO-koutkem se sestupuje po 15 + 1 nebo 16 schodech. Zde je povrch zatravněný s vyšlapanou hlavní komunikační trasou.

Prodejna vstupenek je za první vstupní bránou, v objektu vrátnice. K oknu prodejny se vystupuje po 4 schodech nahoru.

Prodejna publikací a výstavní síně hradu

Prodejna publikací je umístěna za výstavní síní hradu, ve věži Andělce. Při vstupu do výstavní síně se stálou expozicí dějin Buchlova v proměnách času, je nutné překonat zvýšený práh a být opatrný, protože podlaha se od vstupu do síně až k jejímu středu svažuje prudce dolů. Přes práh je možné vstoupit do prodejny publikací ve věži Andělka. Součástí prodejny je výstava brnění a zbraní. Po 2 + 1 schodu nahoru lze vystoupit do místnosti s výstavou věnovanou válečnému loďstvu a osudům členů posádek z řad místních obyvatel.

Prohlídková trasa

Horní hrad a jeho interiéry jsou pro návštěvníky na vozíku zcela nedostupné. Bariérou je zvýšený práh a 60 strmých kamenných schodů po kterých se vychází na terasu před hradním palácem a tanečním sálem. Návštěvníci si dle zájmu a fyzické kondice mohou vybrat dva okruhy; tzv. malý okruh s místnostmi druhého patra (muzeum), nebo velký okruh, všechny zpřístupněné místnosti prvního a druhého patra. Fyzicky zdatní návštěvníci mohou samostatně navštívit hradní věž.

Strážnice

Na třetí nádvoří horního hradu vstupují návštěvníci bránou z roku 1546. V průjezdu nahlíží do místnosti s okovy a přes 2 schody nahoru do strážnice. Z průjezdu vcházejí na nádvoří s hrubou dlažbou.

Kuchyně - pekárna

Z nádvoří vstupují návštěvníci po 2 schodech nahoru do hradní kuchyně s pozdně románským obloučkovým vlysem. Z kuchyně po 6 schodech dolů sestupují do přípravny jídel, dnes expozice kovářství. Po 2 schodech nahoru vstupují do pekárny s pecí, sloužící jako prostor pro spaní. Do komůrky nad pecí se vcházelo po 8 schodech nahoru. Z pekárny překračují návštěvníci 1 schod nahoru a přes práh zpět na nádvoří.

Hradní zbrojnice

Přes nádvoří kolem studny vstupují návštěvníci do zbrojnice umístěné ve spodní části věže s kaplí. Sestupují přes 3 + 3 schody, zvýšený práh a 1 schod. V první místnosti zbrojnice jsou vystaveny hmoždíře, ve druhé evropské a orientální zbraně.

Prohlídka obytných místností prvního patra

Po prohlídce zbraní a místností zbrojnice se návštěvníci vracejí na nádvoří. Po 11 + 12 schodech a přes práh vstupují do prvního patra. Ze vstupního sálu pouze nahlížejí do barokní knihovny. Pokračují vlevo po straně schodiště prohlídkou místností prvního patra. Vzhledem k charakteru objektu, středověkého hradu, se musí počítat se zvýšenými prahy. Do původní hradní kaple, zrušené ve 2. polovině 15. století, náznakově rekonstruované v letech 1989-1991, vstupují návštěvníci po 3 schodech nahoru. Z kaple se vracejí do předsíně a vstupují do místnosti druhé menší věže. Po 7 schodech nahoru a přes práh se dostávají do síně Madony z Buchlova.

Buchlov - hradní kuchyně

Za ní následuje bývalá kaple, dnes Malý rytířský sál, a po sestoupení 1 schodu dolů Velký rytířský sál. Za sálem následují čtyři místnosti vybavené renesančním a barokním mobiliářem. Za druhou rohovou místností s prevétem je 1 vysoký schod.

Prohlídka patra - Rodové muzeum Berchtoldů z Uherčic

Z poslední místnosti 1 schodem dolů vstupují návštěvníci do arkádové chodby. Z ní po 4 schodech a 15 dřevěných schodech vřetenového schodiště vstupují do druhého patra hradu. V době Berchtoldů v něm bylo umístěno jejich rodové muzeum. Z první místnosti dokumentující povstání v Uhrách v letech 1848-1849 vstupují návštěvníci přes 1 schod do místnosti přírodovědných a astronomických sbírek. Další místnosti dělí pouze zvýšené prahy. Do empírového salonku dr. Leopolda I. se nahlíží. Prohlídka končí v Egyptské síni.

Věž

Z druhého patra hradu vystupují návštěvníci po 1 + 27 vřetenových schodech a po 14 + 9 + 10 schodech na věž (s kaplí). Z věže sestupují po 10 + 9 +14 schodech do druhého patra a po 10 + 6 + 3 + 5 a 4 + 6 + 3 + 13 schodech do předsíně u barokní knihovny v prvním patře. Vycházejí z budovy a vnějším schodištěm po 12 + 11 schodech sestupují na třetí nádvoří. Průjezdem vycházejí před palác a po 60 schodech a přes práh sestupují na nádvoří, kde prohlídka končí.

Galerie

Na druhém nádvoří hradu je umístěna galerie sezónních výstav. Vchází se do ní po 6 schodech dolů. Galerii tvoří 2 sály. Z nádvoří je možné po 7 schodech dolů sestoupit k zamřížovanému vstupu sklepení.

Bezbariérová toaleta upravena pro vozíčkáře nebyla na hradě Buchlov instalována. Běžná toaleta je umístěna na druhém nádvoří hradu. Přístupná je přes práh a 2 schody dolů. Bariérou je kromě schodů velikost vstupů do kabin a velikost kabin.

Parkování je možné na parkovišti severně pod hradem Buchlov. Po předchozí domluvě může řidič se sníženou pohyblivostí parkovat za sloupkem pod první hradní bránou (klíč na jeho odemčení je v prodejně vstupenek) nebo na prvním nádvoří hradu.

Hrad Buchlov

Polesí 418, 687 08 Buchlovice

Tel.: 572 595 161

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.hrad-buchlov.cz

O historii a současnosti hradu Buchlov si více můžete přečíst na stránkách TuristickýAtlas.cz.

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727