Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Vila Stiassni se svojí tříhektarovou zahradou není v současné době bezba­riérovou památkou. Vlastní-li vozíčkáři pevnější vozík široký 80 cm a jsou s asistencí, která jim pomůže při pohybu do svahu na němž vila stojí a bude jim pomáhat při překonání 3 + 2 + 4 schodů, mají možnost se do vily dostat a prohlédnout si jak zahradu a její zákoutí, tak i veškeré zpřístupněné míst­nosti. Vilu Stiassni získal NPÚ ÚOP v Brně do své správy v roce 2009. Po ukončení rekonstrukce, v rámci které v ní vznikne Národní metodické centrum obnovy památek moderní architektury, bude vila Stiassni jako zpřístupněná památka otevřena ve zvláštním režimu i laické veřejnosti.

Vila Stiassni je umístěna na svahu nad Hroznovou ulicí, v zahradě na ploše 30 000 m2.K vile se od dolní budovy s bytem řidiče a stáji umístěnými po stranách vjezdu stoupá do kopce. Návštěvníci na vozíku budou potřebovat pomoc asistence. Povrch přístu­pové cesty, nádvoří vily a pěšin v parku je vydlážděn drobnou pravoúhlou dlažbou.

Prodejna vstupenek a informačních materiálů je v přízemí vily ve vstupní galerii. Vstupuje se do ní po 3 + 2 schodech nahoru.

Prohlídka vily Stiassni

Návštěvníci vstupují do budovy vily Stiassni po 3 + 2 schodech nahoru. Vchází do galerie, z níž se dostávají do reprezentačních sálů přízemí. Do ložnic se pouze nahlíží. V hale, ve vestavěných skříních jsou umístěny sbírky rodiny Stiassni, pře­devším orientální a evropský porcelán. Do původně otevřené lodžie se sestupuje chodbou z galerie 1 schodem dolů.

Prohlídka prvního patra vily Stiassni

Běžní návštěvníci vstupují do prvního patra po 13 + 13 schodech. Návštěv­níci na vozíku mají možnost vjet do vily přes park. Z hlavní přístupové cesty sjedou před přízemní budovou garáží doleva a po pěšině, s pomocí asi­stence vyjedou na pěšinu na terase nad dvorem vily. Z ní po 3 běžných schodech a 1 malém schůdku sestupují na terasu vily a z ní vcházejí do jejího prvního patra. Za vstupními dveřmi se po 4 schodech nahoru vstupuje do žehlírny. Návštěvníci na vozíku pokračují v prohlídce jídelny, vlastní galerie a dět­ského pokoje, z něhož lze vyjet na terasu s výhledem do Pisáreckého údolí. Nahlíží se do dámské a pánské ložnice. Přístupná je pánská šatna s vestavěnými skříněmi a dvojicí koupelen. Po prohlídce se návštěvníci na vozíku s pomocí asistence vracejí přes zahradu, terasu a po 1 + 3 schodech nahoru na  zahradu nebo po 13 + 13 schodech do přízemí a dál po 2 + 3 schodech na dvůr vily.

Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře ve vile prozatím není. Běžná toaleta je k dispozici v budově vrátnice. Vstupuje se do ní 2 schody nahoru.

K parkování lze využít běžná parkovací místa v okolí vily. Po předchozí do­mluvě může řidič se sníženou pohyblivostí vjet na nádvoří vily autem.

Vila Stiassni

Hroznová 14, 603 00 Brno-Pisárky

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727