Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Zámek Bučovice není bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku mají možnost prohlídky zámecké zahrady. Časem odstranitelnou bariérou jsou schody na vnitřní nádvoří, z něhož lze bezbariérově vstoupit do reprezentačních místností zámku. Trvalou a neodstranitelnou bariérou jsou schody do prvního patra zámku s kaplí a galerii a do druhého patra s výstavním sálem a s Muzeem Bučovice.

Návštěvníci přistupují k zámku z města pevnou dlážděnou cestou, která se v předzámčí, na místě bývalé zelinářské zahrady, mění na pevnou pěšinu vysypanou jemným šedivým štěrkem.

Vstup I.

Hlavní vstup do zámku je umístěn uprostřed východního křídla. Přístup na zámecké nádvoří umožňuje zděná rampa. Při vstupu od severu je nutné vyjít po 14 kamenných schodech, při vstupu od jihu pouze 13 kamenných schodech. Schodiště nebylo položeno na celou šíři přístupové rampy. Po stranách budovy zůstávají dva pásy bez schodů. Na severní straně je vyskládaný kamennými deskami, na jižní straně cihlami. Jejímu využití pro vozíčkáře brání jednak sklon obou ramp. jednak do prostoru rampy přečnívající mříže na oknech přízemí zámku, především mříže oken bližší vstupu. Účelem ramp bylo pouze zabránit zranění se příchozích do zámku.

Vstup II.

Relativně jednodušší je vstup na zámecké nádvoří od severu. Přístupová cesta vede kolem severovýchodní věže. Vstup do zámku severním křídlem tvořeným pouze zdí s arkádami bez místností vyžaduje překonání 5 kamenných schodů nahoru na krátký zděný most na zámecké nádvoří.

Prodejna vstupenek a publikací - dostanou-li se návštěvníci na vnitřní nádvoří zámku z východní strany, vstupují do průjezdu. Zde, vpravo přes 1 nízký schůdek dolů, sestupují do prodejny vstupenek a publikací. Jdou-li návštěvníci od severu, vstupují do arkádové chodby a z ní sestupují 1 schodem dolů na pěšinu kolem východního křídla. Po 1 nízkém schodě sestupují do průjezdu východním křídlem, z něhož 1 nízkým schůdkem dolů vstupují do místnosti prodejny.

Prohlídka zámku

Prohlídka zámku začíná na vnitřním nádvoří. Pohyb po nádvoří je bez bariér. Vozíčkáři se pohybují v pásu vydlážděném kamennými deskami kolem celého nádvoří nebo v arkádové chodbě, do níž se vstupuje 1 nízkým schodem nahoru. Plocha nádvoří s manýristickou fontánou P. Materny a G. G. Tencally je pokryta pravidelně sekaným trávníkem.

Reprezentační místnosti západního a jižního křídla

Návštěvníci vystupují 1 schodem nahoru do arkádové chodby a prochází její jižní a západní částí. Z ní 1 schodem sestupují do první průchozí místnosti, z níž pokračují vpravo prohlídkou Ptačího sálu a Pokoje pěti smyslů a vlevo prohlídkou Císařského, Venušina a Zaječího sálu. Ze Zaječího sálu vstupují do Stříbrnice, z níž se prochází do panského lesního úřadu. Po jeho prohlídce se návštěvníci vrací do Stříbrnice a 1 schodem nahoru vystupují do arkádové chodby na nádvoří. Při přechodech z místnosti do místnosti je na několika místech nutné překonat zvýšené prahy. Podlahu místností tvoří pálené cihly, topinky, v jednom případě (Císařský sál) mramorové desky. Vstupy do místností jsou dostatečně široké, dveře mají pouze jedno křídlo.

První patro

Pouze jedna místnost prohlídkové trasy, zámecká kaple, je umístěná v prvním patře zámku. Při výstupu do patra je nutné překonat 16 + 17 kamenných schodů. Samotný vstup do kaple je stejně jako pohyb po arkádě bezbariérový. Po skončení prohlídky se návštěvníci vrací na nádvoří, kde prohlídka končí.

Sezónní výstavy

Konají se v dlouhých sálech v prvním patře (16 + 17 schodů nahoru) a ve druhém patře (19 + 18 schodů nahoru) jižního křídla zámku. Do obou sálů se vstupuje přes zvýšený práh.

Zámecká zahrada

Bezbariérový přístup je do bývalé okrasné zahrady a štěpnic, umístěných západně od zámku, vymezených původním renesančním opevněním s bastiony. Do zahrady je možné vstoupit bránou umístěnou mezi jihovýchodní věží a hospodářskou budovou, pod arkýřem zámecké kaple. Do zahrady se vstupuje branou. Klesající terén před ní a za ní je zpevněn dřevěnými zapuštěnými prkny. Pohyb po zahradě, okrasné a štěpnici, po zpevněných pěšinách vysypaných bílým říčním pískem, je bezbariérový. Nedostupnými zůstávají pouze vyvýšené bastiony. V jihozápadním nároží je 9 schodů, v severozápadním nároží je 8 schodů. Bezbariérový přístup do zámecké zahrady není možný kolem severního křídla. Bariérou při vstupu do zahrady je 7 + 1 kamenný schod.

Bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře na zámku doposud není. Běžné toalety jsou umístěny v prvním patře zámku. Kromě 16 + 17 schodů do patra jsou bariérou nedostatečné rozměry kabin. Nejbližší bezbariérová toaleta upravená pro vozíčkáře je umístěna na železniční stanici Bučovice.

Parkování je možné na náměstí, kde je vyhrazeno stání pro řidiče se sníženou pohyblivostí.

Zámek Bučovice

685 01 Bučovice

Tel.: 517 383 135 Fax: 517 383 831

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.bucovice-zamek.cz

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727