Podpořte nás

Mapa bariér

Webové stránky Mapa bariér vám pomohou lépe se zorientovat v problematice bezbariérového užívání staveb, zejména:

  • jak předcházet vzniku architektonických bariér,
  • jak existující bariéru překonat nebo odstranit,
  • na mapě umožní upozornit na místo, které komplikuje pohyb vozíčkářům atd.

Více na www.mapabarier.cz.

Hrad Bítov je jen částečně bezbariérovou památkou. Návštěvníci na vozíku se dostanou na hradní nádvoří, odkud si mohou prohlédnout exteriéry hradních budov. Bezbariérově dostupné jsou výstavní prostory jižního hospodářského křídla. Samotný hrad zůstává vozíčkářům nedostupný. Bariérou jsou schody a schodiště propojující přízemí s prvním a druhým patrem a schody mezi místnostmi na prohlídkových trasách.

Návštěvníci na vozíku vjíždějí do hradu z východu po hradní cestě. Povrch cesty je rovný, pevný, pokrytý hrubším štěrkem. Tuto úpravu má i povrch hradního nádvoří. Cesta k hradnímu paláci vede vstupní hranolovou věží kolem střelecké zdi s ochozem a věží do bývalého hradního příkopu.Cesta se zvedá nahoru ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a mostu do hradního paláce. Na nádvoří jsou rozmístěny lavičky.

Bezbariérová prodejna vstupenek a publikací se nachází v jižním hospodářském křídle hradu. V prostoru prodejny je vystaven soubor fotografií, zachycujících život na hradě na přelomu 19. a 20. století, a model hradu.

Hradní palác

Prohlídka začíná na mostě přes hradní příkop. Návštěvníci vstupují do průjezdu a 1 schodem sestupují na nádvoří. Z nádvoří vedou 2 schody nahoru do první místnosti, saly terreny. Po 1 schodu nahoru vstupují návštěvníci do chodby, z níž prochází do rytířského sálu se vstupem do zahrady na východní terasu hradu. Po 2 schodech nahoru vystupují do bývalé kaple, změněné v 19. století na sál předků. Po 1 schodu vstupují na chodbu se schodištěm do prvního patra.

Reprezentační místnosti prvního patra

Po 15 + 2 + 14 žulových schodech vcházejí návštěvníci do prvního patra hradu. Procházejí spojovací chodbou do první z jedenácti zpřístupněných místností piana nobile. Z tanečního sálu, kde jsou umístěny židle pro krátký odpočinek, sestupují po 4 schodech dolů do fialového salónu. Z následujícího zeleného salónu vystupují 1 schodem na balkon s výhledem do údolí řek Dyje a Želetavky. Po 5 schodech nahoru dále do poslední místnosti prvního patra, z níž se vracejí zpět na chodbu ke schodišti do druhého patra.

Zoologické muzeum

Do druhého patra návštěvníci překonávají 14 + 2 + 13 žulových schodů. Ze spojovací chodby vstupují do prvních dvou síní se zoologickou sbírkou Jiřího Julia, ml. barona Haase z Hasenfelsu. Z druhé místnosti se po 6 schodech nahoru dostávají do tzv. psího kabinetu se smečkou 51 vycpaných psů barona Haase. Zoologická sbírka je umístěna i v dalších čtyřech místnostech jižního křídla. Z poslední místnosti vycházejí návštěvníci na chodbu. Po 13 + 2 + 14 schodech sestupují do prvního patra a po 14 + 2 + 15 schodech do přízemí hradního paláce.

Dvě kuchyně

Chodbou po 1 schodu sestupují návštěvníci do síně a po 8 + 17 schodech scházejí do severního křídla se psí kuchyní a s kuchyní pro panstvo, vybudovanou za Daunů. Po její prohlídce vstupují do chodby před kuchyní a po 4 schodech dolů sestupují na přístupovou cestu v hradním příkopu.

Bítovská zbrojnice

Prohlídka začíná v hradním průjezdu. Po schodech nahoru vystupují návštěvníci do chodby přízemí paláce. Postupují ke schodišti a po 15 + 2 + 14 schodech vystupují do prvního patra a dál po 14 + 2 + 13 schodech do druhého patra. Bítovská zbrojnice je umístěna ve čtyřech síních východního křídla. Po prohlídce se návštěvníci vracejí na chodbu a sestupují zpět do přízemí hradu.

Hradní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kaple není bezbariérově dostupná. Vstupuje se do ní 3 schody nahoru do podvěží a dál do lodě. V lodi je umístěna gotická socha Madony Bítovské, tzv. smírčí Madony.

Bergfrit

V posledních letech byla zpřístupněna břitová věž v západní části hradu. Je v ní umístěna hradní mučírna. Pro vozíčkáře je nedostupná. Hlavní bariérou jsou úzké schody do jejího suterénu i úzké schody v síle zdiva propojující vyšší patra.

Sezónní výstavy

Místnost sezónních výstav je umístěna v jižním hospodářském křídle, v bývalém hradním divadle, které přestavěl Jiří Julius, ml. baron Haas na hradní psinec. Návštěvníci vstupují do výstavní síně z prodejny vstupenek 1 schodem nahoru na tzv. tribunu, pozůstatek divadla. Po 4 schodech sestupují do výstavní síně, aby se plně věnovali výstavě.Po její prohlídce se vracejí 4 schody nahoru na tribunu a 1 schodem dolů opouštějí výstavní sál do prodejny vstupenek.

Galerie je v jižním hospodářském křídle

Konají se v ní výstavy současných regionálních umělců. Bezbariérový přístup do výstavního sálu je na požádání z nádvoří. Běžní návštěvníci vstupují do galerie z prodejny vstupenek. Dveře do galerie mají šířku 60 cm. Návštěvníci vcházejí po 1 schodu nahoru do spojovací chodby, kde se konají výstavy od znovuotevření hradu v roce 1991. Dalšími 3 schody nahoru se návštěvníci dostávají do výstavního sálu.

Zoologická zahrada Jiřího Julia, ml. barona Haase

V prostoru severozápadního předhradí byla obnovena zoologická zahrada barona Haase. I tato je pro vozíčkáře nedostupnou. Do areálu za hradbou se sestupuje po 6 schodech. Pěšiny na svahu zoologické zahrady dělí schody a krátká schodiště.

Vinný sklep

Do románských sklepních prostor se vchází z přístupové cesty v bývalém hradním příkopu. Do první místnosti vede 8 + 1 schod nahoru a 5 schodů dolů. Do druhé místnosti se vystupuje po 9 schodech. Celkem 6 schodů dolů vede na severní dvorek, kde lze posedět např.u sklenice zdejšího vína.

Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře, ovšem bez madel, je umístěna v budově koníren a kočároven, v prostoru pánských toalet, přístupných od cesty k hradnímu nádvoří a hradu. Klíč je v restauraci v té samé budově. K dámským toaletám dostupným severním hospodářským dvorkem pod konírnami se sestupuje po 21 schodech dolů.

Parkoviště je u přístupové cesty z obce Bítov k hradu, za motorestem s vyhlídkovou věží. K hradu vede poměrně dlouhá asfaltová cesta lesem. Řidiči se sníženou pohyblivostí mohou parkovat těsně před hradem, případně na hradním nádvoří. Nutno předem domluvit se správou hradu.

Hrad Bítov

671 07 Uherčice

Tel.: 515 294 736 Fax: 515 294 018

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.hradbitov.cz/

Neposedíme z. s. | Kpt. Stránského 996/2, 19800 Praha 14 | IČ: 22856544 | tel.: +420 603 491 727